Bevakat byggbranschen sedan 1994

I fokus
Reportage

Bygg & fastighet syd 2019

Sydsverige

Läs mer

Bostadsbyggandet bland det högsta i landet

-Vi har bland annat dubblerat personalstyrkan på bygglovsavdelningen för att möta det ökade byggandet, berättar stadsbyggnadsdirektör Mats Norrbom. Foto: Leif Håklind

-Vi har bland annat dubblerat personalstyrkan på bygglovsavdelningen för att möta det ökade byggandet, berättar stadsbyggnadsdirektör Mats Norrbom. Foto: Leif Håklind

Fler och fler vill bo i Uppsala, därför byggs det bostäder som aldrig förr här. I slutet av år 2011 passerade kommunen 200 000 invånare och räknas därmed som Sveriges fjärde storstad. Redan 2030, alltså om 13 år, räknar man med att invånarantalet stigit till 250 000. Och i kommunens översiktsplan är visionen 340 000 invånare år 2050. 3 000 nya bostäder om året kommer behöva byggas den närmaste framtiden. Inte undra på att man arbetar för högtryck på Stadsbyggnadsförvaltningen!

Läs mer

Tar nästa steg inom byggande i Mellansverige

TitanBygg drivs av från vänster Abraham Oktay, Robel Oktay, Murat De Basso och Kimmo Pauna.

TitanBygg drivs av från vänster Abraham Oktay, Robel Oktay, Murat De Basso och Kimmo Pauna.

Förra året fick de ta emot utmärkelsen "Årets tillväxtföretag" i Örebro. Nu har de tagit ytterligare ett stort kliv framåt på byggmarknaden i Sverige och bl.a. startat fabrik med tillverkning av prefabricerade hus och väggelement. Genom att kapa mellanled och finslipa sina byggprocesser, har TitanBygg i Örebro etablerat sig som en synnerligen konkurrenskraftig byggare av framför allt radhusområden och villor. Både som entreprenör åt andra beställare, och som byggare i egen regi.

Läs mer

Nordfeldt bygger i Stockholm, Göteborg, Malmö

Vice VD Michael Schwieler och VD Gunnar Nordfeldt. Foto: Leif Håklind

Vice VD Michael Schwieler och VD Gunnar Nordfeldt. Foto: Leif Håklind

Under de kommande tre åren planerar fastighetsbolaget Nordfeldt bygga omkring 600 bostäder i Stockholm, Göteborg och Malmö. Även om bolaget är relativt nytt, är erfarenheten av bostadsutveckling och egen förvaltning ansenlig, inte minst genom bolagets grundare och vd Gunnar Nordfeldt. Under många år byggde han som vd upp ByggVestas nyproduktion – och nu fortsätter han i samma anda att utveckla moderna bostäder med goda energiprestanda inom det egna bolaget Nordfeldt.

Läs mer

Linköping satsar vidare med spännande projekt

kv Eddan i centrala Linköping

kv Eddan i centrala Linköping

I kv Eddan bygger Stångåstaden 230 hyresrätter med centralt läge.

Läs mer

SOLEN – en mässa om denna stora energikälla

Foto: Leif Håklind

Foto: Leif Håklind

Den energi som når jorden från solen varje dag har beräknats vara omkring 15 000 gånger större än hela vår planets energibehov. Det ger en bild av vilken energiresurs solen är för oss, bara vi kan ta tillvara på åtminstone en bråkdel av denna energi. Och det kan vi delvis idag, med hjälp av de effektiva solceller som finns tillgängliga nu. I slutet av november förra året, anordnades Svenska Solelmässan vid Uppsala Konsert & Kongress, en mässa som samlar allt fler aktörer varje år. Svenska Solelmässan anordnas av Energikontoret i Mälardalen och STUNS Energi i samarbete med Uppsala kommun och Svensk Solenergi. Det var tredje året i följd som mässan genomfördes och den har nu utvecklats till en av Sveriges främsta arenor för ny miljöteknik riktat mot energi- och fastighetsbranschen.

Läs mer

Solen genererar el på taken på allt fler stora fastigheter

Solpaneler på byggnaden Klara Zenit i Stockholm, där bl a Vasakronans huvudkontor ligger. Foto Magnus Claesson

Solpaneler på byggnaden Klara Zenit i Stockholm, där bl a Vasakronans huvudkontor ligger. Foto Magnus Claesson

Alla vet sedan länge att solen är en förutsättning för liv på jorden. Nu ökar också intresset för att aktivt ta tillvara den solenergi som flödar in mot oss dagligen – och omvandla den till användbar el. Inte minst har allt fler fastighetsbolag, företag och bostadsrättsföreningar låtit installera solceller på sina tak. Tidningen besökte Solarenergy Scandinavia, som genomfört flera stora solel entreprenader på större fastigheters tak.

Läs mer

Konsulting, teknik och entreprenad i samma koncern ger helheten inom energieffektivisering

Kjell Hedlund i Brf Plåtslagaren kan övervaka värmesystem både här nere i pannrummet och vid datorn hemma i lägenheten.

Kjell Hedlund i Brf Plåtslagaren kan övervaka värmesystem både här nere i pannrummet och vid datorn hemma i lägenheten.

Värmex, med moderbolaget, Värmex Holding AB, är uppdelat på tre bolag – alla med sina respektive inriktningar/verksamheter. Tillsammans erbjuder de en helhet inom den egna koncernen. Värmex Konsult AB, har hand om projektering av VVS, projektledning, entreprenadesiktningar och energiutredningar m.m. Värmex Teknik AB, sköter injustering av ventilation och värme- och kylsystem, OVK-besiktningar och service av ventilationssystem. Värmex Entreprenad AB slutligen, sköter diverse entreprenaduppdrag som exempelvis bergvärmeanläggningar, fjärrvärmecentraler och ventilbyten. - Energieffektivisering, driftoptimering och energientreprenader är de tunga områdena i vår verksamhet, säger Mattias Ericsson, en av ägarna till Värmex.

Läs mer

Största återförsäljaren av Thermia värmepumpar i Stockholmsregionen

- Vi valde KG Karlsson Rör som vi tyckte presenterade det bästa förslaget, säger Jan Quant, vice ordf i Brf Ryttmästaren (t.vä. på bilden), här med Peter Widinghoff från KG Karlsson Rör.

- Vi valde KG Karlsson Rör som vi tyckte presenterade det bästa förslaget, säger Jan Quant, vice ordf i Brf Ryttmästaren (t.vä. på bilden), här med Peter Widinghoff från KG Karlsson Rör.

KG Karlsson Rörledningsfirma har sedan många årtionden tillbaka fört en framgångsrik verksamhet. Förutom traditionella VVS-arbeten, har man sedan 1970-talet även inriktat sig på värmepumpar, både till villor och till större fastigheter. Förutom att man är återförsäljare av Thermias välmeriterade värmepumpar, utför man service och underhåll på alla kända fabrikat på den svenska marknaden. -En värmepump är, för de allra flesta, en stor investering, så därför är det ytterst viktigt att man ger varje kund en skräddarsydd lösning, framhåller VD Tommy Frisk och med vår mycket erfarna och kompetenta personal får man garanterat allt stöd och den information som behövs. Vi håller i hela entreprenaden vid värmepumpsinstallationer. Nyligen installerades två av Thermias fastighetspumpar åt bostadsrättsföreningen Ryttmästaren i Stockholm. Det handlar om två varvtalsstyrda pumpar på upp till 88 kW styck, tillsammans 176 kW, som anpassar sig efter det verkliga behovet.

Läs mer

Unikt projekt - fjärrvärmeverk har bostadsrättsföreningar som huvudägare

Anders Taflin affärsområdeschef Projektledning tillsammans med Bo Hagman delprojektledare process. FOTO: Peter Hoelstad

Anders Taflin affärsområdeschef Projektledning tillsammans med Bo Hagman delprojektledare process. FOTO: Peter Hoelstad

Idag när flera bostadsrättsföreningar installerar bergvärme och drar ned på andelen fjärrvärme, kan vi berätta om några som gått i helt annan riktning. Fyra stora bostadsrättsföreningar i Täby är nämligen huvudägare i ett nybyggt värmeverk som producerar värme både till dem själva och till andra fjärrvärmekunder i kommunen. Det här är första gången som bostadsrättsföreningar blir huvudägare i ett stort värmeverk av det här slaget. Det nya värmeverket ligger i Arninge i Täby kommun och eldas med förnybar energi i form av skogsflis. Det är de fyra stora bostadsrättsföreningarna Storstugan, Annexet, Farmen och Volten i centrala Täby som äger 90 % av bolaget Täby Fjärrvärme – vilket är namnet på det produktionsbolag som byggt och äger värmeverket i Arninge. De resterande 10 procenten ägs av E.ON som också ansvarar för driften av värmeverket.

Läs mer

Värme-och kyllösningar som är ett bra alternativ till fjärrvärme

För den som byter ut fjärrvärmen mot värme-och kyllösningar, kan resultat bli att man får komfortkyla i sina lokaler utan någon extra kostnad. Det är vad som hände när Skobes Bil i Katrineholm lät installera Panasonics värme-och kyllösningar i både bilhall och verkstäder. Efter åtgärderna har värmekostnaderna minskat så mycket att de nu har både värme och komfortkyla i sina lokaler till en lägre kostnad än bara värmekostnaden var tidigare. För fastighetsägare där komfortkyla inte är aktuellt, är Panasonics utbud av luft/vattenvärmepumpar ett attraktivt alternativ till både fjärrvärme och bergvärme, eftersom återbetalningstiden är kortare. Med anledningen av tidningens energispartema, träffade Bygg & Fastighets utsände Panasonics nordiska produktchef inom värme & kyla, Sofia Törnlöf, samt företagets tekniska specialist inom värmepumpar Kjell Lundén.

Läs mer

Eskilstuna – förtätning och modernisering av innerstaden

Planchef Anna Ekwall och stadsbyggnadschef Marianne Hagman har ett digert planarbete igång i förvaltningen. Foto Göran Jonsson

Planchef Anna Ekwall och stadsbyggnadschef Marianne Hagman har ett digert planarbete igång i förvaltningen. Foto Göran Jonsson

Med sin månghundraåriga historia som industristad, finns än idag flera centralt belägna områden i Eskilstuna som bit för bit omvandlas från äldre industritomter till moderna bostadsområden eller upprustade verksamhetslokaler. Ta till exempel kvarteret Nätet, som ligger endast ett par hundra meter från ån och stadens absoluta centrum. Här finns plats för mer än 1000 nya bostäder, och efter att ha stått öde under många år, har nu de första bostadshusen börjat byggas här. Eskilstuna är en kommun i snabb tillväxt, en av landets snabbaste växande när man bortser från de tre storstadsregionerna. För drygt tre år sedan passerade man 100 000 invånare, och år 2030 förväntas man ha vuxit till uppemot 120 000. Med en befolkningstillväxt på omkring 1000 personer om året, finns det behov av att bygga runt 600 nya bostäder om året.

Läs mer

Nya arbetstillfällen och bostäder går hand i hand för kommunens tillväxt

Palladium är den största hustypen i Stavstorp

Palladium är den största hustypen i Stavstorp

Hos Tunafastigheter i Eskilstuna jobbar man utifrån en uttalad helhetssyn. Man vill främja både att nya arbetstillfällen skapas, att det finns bra arbetslokaler i kommunikationsnära lägen, samt att bostäder kan erbjudas som passar människors plånböcker och krav. När dessa tre aspekter samverkar med varandra, är förutsättningarna goda för en fortsatt mycket positiv utveckling av kommunen, menar Tunafastigheters vd Anton Varnäs.

Läs mer

LINKÖPING – nya stadsdelar växer fram parallellt med förtätning och utveckling av innerstaden

Samhällsbyggnadsdirektör Anna Bertilsson.  Foto: Leif Håklind

Samhällsbyggnadsdirektör Anna Bertilsson. Foto: Leif Håklind

Linköping befinner sig i en mycket spännande förändringsprocess gällande innerstaden, samtidigt som nya stadsdelar och bostadsområden växer fram i andra delar av staden. Inte minst det mycket intressanta stadsdelsprojektet Vallastaden, som beskrivs närmare i en separat artikel i detta nummer av Bygg & Fastighet. - När det gäller Linköpings innerstad, så är vår inriktning att skapa en tydligare innerstadskaraktär, inte minst längs med utvalda och välbekanta stråk genom staden. Med en förtätning av bostäder och annan förädling längs de här stråken, gör vi det samtidigt möjligt för fler människor att bo centralt i innerstaden. Vi vill skapa en ännu attraktivare innerstad där fler får plats att bo, säger Anna Bertilsson som är Samhällsbyggnadsdirektör i Linköping.

Läs mer

VALLASTADEN - unik hållbar stadsdel med expo i september 2017

Foto Linda Moström

Foto Linda Moström

Stadsdelen Vallastaden, som just nu växer fram i nära anslutning till Linköpings universitet och Mjärdevi Science Park, är tveklöst ett av landets mest intressanta stadsdelsprojekt för närvarande. Ett 40-tal olika byggherrar bygger i området - allt ifrån flerbostadshus till radhus och egna hem. Utmärkande för området, är den utbredda variationen i arkitekturen – inget hus är det andra likt, och småhus blandas med sexvånings flerbostadshus, tätt intill varandra.

Läs mer

I framkant när Linköping växer och utvecklas

Redan idag äger och förvaltar det kommunala bostadsföretaget Stångåstaden en fjärdedel av samtliga bostäder i Linköping, småhus inräknat. Nu står Linköping inför en snabb utveckling där antalet bostäder ökar och Stångåstaden är med på resan från start. - Med vår vision ”Ett steg före” vill vi vara med och driva bostadsutvecklingen i vår kommun, vilket är något som avspeglas i de många projekt inom nyproduktion som vi redan påbörjat, berättar Fredrik Törnqvist, vd Stångåstaden.

Läs mer

Säkra möten på toppnivå!

Percy Nilsson

Percy Nilsson

Det är inte längre bara Köpenhamn som får internationell uppmärksamhet. Nu har Malmö och stadsdelen Hyllie blivit en världskänd besöksdestination med arena, mässanläggning och med ett av världens mest innovativa köpcentrum. Hyllie drar blickarna till sig. Mycket tack vare Malmö Arena och Best Western Malmö Arena Hotel med sina 16 våningar och 295 rum som öppnade 2015. Ett hotell med plats för möten i samband med arrangemang, shopping eller för den som har behov av en enkel övernattning. - Här har nu också stora internationella företag fått möjlighet att mötas. Vi har möjlighet att arrangera konferenser för allt mellan 2–14 000 personer, säger Linda Persson, hotelldirektör Malmö Arena Hotel. Detta genom att hotell och arenan ligger i direkt anslutning.

Läs mer

Prestandadeklaration för grindar – borgar för kvalitet & säkerhet

Numera är det krav på att grindar vid områdesskydd levereras med en prestandadeklaration – ett dokument som kompletterar CE-märkning. Allt i syfte att säkerställa produkternas funktion och att de är säkra för anställda och besökare att passera. För en etablerad och ledande leverantör av områdesskydd som Heras Stängsel, är det en självklarhet att en prestandadeklaration följer med installationen av grinden.

Läs mer

Husarens Gränd – ett prestigebygge i centrala Örebro

- Kv. Husarens Gränd är ett projekt som krävt högt fokus på samordning, berättar NA Byggs projektchef Daniel Åhlund. Foto: Leif Håklind

- Kv. Husarens Gränd är ett projekt som krävt högt fokus på samordning, berättar NA Byggs projektchef Daniel Åhlund. Foto: Leif Håklind

Storbygget i kvarteret Husaren är inne i sitt slutskede. Det är NA Bygg, som i egenskap av totalentreprenör, genomför sitt hittills största byggprojekt. - Husarens Gränd inrymmer, förutom beställaren ÖBOs nya huvudkontor, även 47 lägenheter, varav 11 är i radhusformat. I markplanet finns också ett antal affärslokaler, varav en kommer att inrymma Boule Bar och under huset finns ett parkeringsgarage för boende och ÖBOs personal, berättar NA Byggs platschef Robert Krohn. Det här är även ÖBOs största enskilda byggprojekt. - Bygget startade i maj, 2014, med en miljösanering, berättar Krohn vidare. Därefter vidtog jobbet med att spränga bort allt berg på tomten, som visade sig vara mer än som var känt från början. Man hittade också ett gammalt skyddsrum som inte heller det var känt från början. Delar av byggnaden är förankrad i berget i syfte att uppnå en stabil konstruktion som klarar grundvattentrycket. Byggnaden innehåller olika våningshöjder i lägenheterna respektive kontorslokalerna, vilket har krävt extra tankearbete för att de ska samspela.

Läs mer

Välbyggda bostäder en viktig grundsten för långsiktig förvaltare

Behrn Fastigheter har just nu drygt 300 nya bostäder under produktion. - Vi har funnits och verkat i Örebro under mer än ett sekel, och med vårt långsiktiga engagemang här i staden, följer att vi alltid tänker kvalitet och att bygga i en lugn och betryggande takt. Det här tänkandet gäller nu också, även om vi just nu har ovanligt många lägenheter i produktionsfas, säger bolagets vd Per Johan Behrn.

Läs mer

Genomtänkt logistik håller ner kostnaderna för kunderna

- Många ser nog fortfarande Würth som en ren produktleverantör till industrisektorn, säger Thomas Standfuss, divisionschef för bygg/industri och hantverk i Örebro, men sedan 2010 är även byggbranschen en betydelsefull sektor för oss. Sanningen är den att Würth idag är ett väl utvecklat logistikföretag, i syfte att leverera högkvalitativa produkter i rätt tid.

Läs mer
Aktuellt nummer
Bygg & Fastighet nr 3 2019

Bygg & Fastighet nr 3 2019

Fastighetsmässan i Göteborg

Personligt