Bevakat byggbranschen sedan 1994

I fokus
Reportage

Linköping satsar vidare med spännande projekt

kv Eddan i centrala Linköping

kv Eddan i centrala Linköping

I kv Eddan bygger Stångåstaden 230 hyresrätter med centralt läge.

Läs mer

SOLEN – en mässa om denna stora energikälla

Den energi som når jorden från solen varje dag har beräknats vara omkring 15 000 gånger större än hela vår planets energibehov. Det ger en bild av vilken energiresurs solen är för oss, bara vi kan ta tillvara på åtminstone en bråkdel av denna energi. Och det kan vi delvis idag, med hjälp av de effektiva solceller som finns tillgängliga nu. I slutet av november förra året, anordnades Svenska Solelmässan vid Uppsala Konsert & Kongress, en mässa som samlar allt fler aktörer varje år. Svenska Solelmässan anordnas av Energikontoret i Mälardalen och STUNS Energi i samarbete med Uppsala kommun och Svensk Solenergi. Det var tredje året i följd som mässan genomfördes och den har nu utvecklats till en av Sveriges främsta arenor för ny miljöteknik riktat mot energi- och fastighetsbranschen.

Läs mer

Stort utbud av ackumulatortankar för lagring av energi från solpaneler och värmepumpar m.m.

- TPi Klimatimport importerar och säljer allehanda vätskefyllda aggregat för vattenburna system, som exempelvis kylmaskiner, värmepumpar, komfortkyla, fläktluftkylare, fläktkonvektorer, klimataggregat och ventilationsaggregat m.m., berättar företagets VD, Thomas Palmberg inledningsvis. Det som vi emellertid ska fokusera mest på här är företagets högklassiga ackumulatortankar för olika ändamål, varav många är avsedda för större fastigheter och kommersiella verksamheter.

Läs mer

Solen genererar el på taken på allt fler stora fastigheter

Solpaneler på byggnaden Klara Zenit i Stockholm, där bl a Vasakronans huvudkontor ligger. Foto Magnus Claesson

Solpaneler på byggnaden Klara Zenit i Stockholm, där bl a Vasakronans huvudkontor ligger. Foto Magnus Claesson

Alla vet sedan länge att solen är en förutsättning för liv på jorden. Nu ökar också intresset för att aktivt ta tillvara den solenergi som flödar in mot oss dagligen – och omvandla den till användbar el. Inte minst har allt fler fastighetsbolag, företag och bostadsrättsföreningar låtit installera solceller på sina tak. Tidningen besökte Solarenergy Scandinavia, som genomfört flera stora solel entreprenader på större fastigheters tak.

Läs mer

Konsulting, teknik och entreprenad i samma koncern ger helheten inom energieffektivisering

Kjell Hedlund i Brf Plåtslagaren kan övervaka värmesystem både här nere i pannrummet och vid datorn hemma i lägenheten.

Kjell Hedlund i Brf Plåtslagaren kan övervaka värmesystem både här nere i pannrummet och vid datorn hemma i lägenheten.

Värmex, med moderbolaget, Värmex Holding AB, är uppdelat på tre bolag – alla med sina respektive inriktningar/verksamheter. Tillsammans erbjuder de en helhet inom den egna koncernen. Värmex Konsult AB, har hand om projektering av VVS, projektledning, entreprenadesiktningar och energiutredningar m.m. Värmex Teknik AB, sköter injustering av ventilation och värme- och kylsystem, OVK-besiktningar och service av ventilationssystem. Värmex Entreprenad AB slutligen, sköter diverse entreprenaduppdrag som exempelvis bergvärmeanläggningar, fjärrvärmecentraler och ventilbyten. - Energieffektivisering, driftoptimering och energientreprenader är de tunga områdena i vår verksamhet, säger Mattias Ericsson, en av ägarna till Värmex.

Läs mer

Största återförsäljaren av Thermia värmepumpar i Stockholmsregionen

- Vi valde KG Karlsson Rör som vi tyckte presenterade det bästa förslaget, säger Jan Quant, vice ordf i Brf Ryttmästaren (t.vä. på bilden), här med Peter Widinghoff från KG Karlsson Rör.

- Vi valde KG Karlsson Rör som vi tyckte presenterade det bästa förslaget, säger Jan Quant, vice ordf i Brf Ryttmästaren (t.vä. på bilden), här med Peter Widinghoff från KG Karlsson Rör.

KG Karlsson Rörledningsfirma har sedan många årtionden tillbaka fört en framgångsrik verksamhet. Förutom traditionella VVS-arbeten, har man sedan 1970-talet även inriktat sig på värmepumpar, både till villor och till större fastigheter. Förutom att man är återförsäljare av Thermias välmeriterade värmepumpar, utför man service och underhåll på alla kända fabrikat på den svenska marknaden. -En värmepump är, för de allra flesta, en stor investering, så därför är det ytterst viktigt att man ger varje kund en skräddarsydd lösning, framhåller VD Tommy Frisk och med vår mycket erfarna och kompetenta personal får man garanterat allt stöd och den information som behövs. Vi håller i hela entreprenaden vid värmepumpsinstallationer. Nyligen installerades två av Thermias fastighetspumpar åt bostadsrättsföreningen Ryttmästaren i Stockholm. Det handlar om två varvtalsstyrda pumpar på upp till 88 kW styck, tillsammans 176 kW, som anpassar sig efter det verkliga behovet.

Läs mer

Unikt projekt - fjärrvärmeverk har bostadsrättsföreningar som huvudägare

Anders Taflin affärsområdeschef Projektledning tillsammans med Bo Hagman delprojektledare process. FOTO: Peter Hoelstad

Anders Taflin affärsområdeschef Projektledning tillsammans med Bo Hagman delprojektledare process. FOTO: Peter Hoelstad

Idag när flera bostadsrättsföreningar installerar bergvärme och drar ned på andelen fjärrvärme, kan vi berätta om några som gått i helt annan riktning. Fyra stora bostadsrättsföreningar i Täby är nämligen huvudägare i ett nybyggt värmeverk som producerar värme både till dem själva och till andra fjärrvärmekunder i kommunen. Det här är första gången som bostadsrättsföreningar blir huvudägare i ett stort värmeverk av det här slaget. Det nya värmeverket ligger i Arninge i Täby kommun och eldas med förnybar energi i form av skogsflis. Det är de fyra stora bostadsrättsföreningarna Storstugan, Annexet, Farmen och Volten i centrala Täby som äger 90 % av bolaget Täby Fjärrvärme – vilket är namnet på det produktionsbolag som byggt och äger värmeverket i Arninge. De resterande 10 procenten ägs av E.ON som också ansvarar för driften av värmeverket.

Läs mer

Smart reglersystem ger optimal komfort och spar energi

Ett bra reglersystem är oftast ett mycket enkelt och kostnadseffektivt sätt att sänka energiförbrukningen. Uponor Smatrix med Autobalansering är ett reglersystem för golvvärme, som bland annat gör att man slipper ägna sig åt manuell justering. Istället gör systemet en automatisk analys av värmekretsen och skickar ut exakt mängd energi för önskad komfort. Det sker en kontinuerlig optimering av varje värmeslinga i huset - samtidigt som systemet reagerar på ändrade förhållanden som exempelvis utomhustemperatur. På så vis håller systemet ett jämnt klimat inne, och ser till att inte förbruka onödig energi. Smatrix fungerar ihop med både nya och äldre installationer och finns utvecklat i alternativ för såväl småhus som större fastigheter. Uponor har, som en ledande leverantör av VVS produkter, produkter och system som täcker upp det mesta inom branschen. Dessutom har man ett bolag inom Infrastruktur, Uponor Infra. På VVS sidan tillhandahåller Uponor produkter och kompletta system till byggsektorn, som kommer till stor användning i byggandet av allt ifrån småhus till flerbostadshus, kommersiella fastigheter och industribyggnader. I den här artikeln tittar vi lite närmare på några av deras lösningar inom värme, kyla och smarta reglersystem - som alla har det gemensamt att de bidrar till Energieffektivisering.

Läs mer

Värme-och kyllösningar som är ett bra alternativ till fjärrvärme

För den som byter ut fjärrvärmen mot värme-och kyllösningar, kan resultat bli att man får komfortkyla i sina lokaler utan någon extra kostnad. Det är vad som hände när Skobes Bil i Katrineholm lät installera Panasonics värme-och kyllösningar i både bilhall och verkstäder. Efter åtgärderna har värmekostnaderna minskat så mycket att de nu har både värme och komfortkyla i sina lokaler till en lägre kostnad än bara värmekostnaden var tidigare. För fastighetsägare där komfortkyla inte är aktuellt, är Panasonics utbud av luft/vattenvärmepumpar ett attraktivt alternativ till både fjärrvärme och bergvärme, eftersom återbetalningstiden är kortare. Med anledningen av tidningens energispartema, träffade Bygg & Fastighets utsände Panasonics nordiska produktchef inom värme & kyla, Sofia Törnlöf, samt företagets tekniska specialist inom värmepumpar Kjell Lundén.

Läs mer

Eskilstuna – förtätning och modernisering av innerstaden

Planchef Anna Ekwall och stadsbyggnadschef Marianne Hagman har ett digert planarbete igång i förvaltningen. Foto Göran Jonsson

Planchef Anna Ekwall och stadsbyggnadschef Marianne Hagman har ett digert planarbete igång i förvaltningen. Foto Göran Jonsson

Med sin månghundraåriga historia som industristad, finns än idag flera centralt belägna områden i Eskilstuna som bit för bit omvandlas från äldre industritomter till moderna bostadsområden eller upprustade verksamhetslokaler. Ta till exempel kvarteret Nätet, som ligger endast ett par hundra meter från ån och stadens absoluta centrum. Här finns plats för mer än 1000 nya bostäder, och efter att ha stått öde under många år, har nu de första bostadshusen börjat byggas här. Eskilstuna är en kommun i snabb tillväxt, en av landets snabbaste växande när man bortser från de tre storstadsregionerna. För drygt tre år sedan passerade man 100 000 invånare, och år 2030 förväntas man ha vuxit till uppemot 120 000. Med en befolkningstillväxt på omkring 1000 personer om året, finns det behov av att bygga runt 600 nya bostäder om året.

Läs mer

Mark- och anläggningsentreprenader

Det relativt färska företaget, Hellsténs Bygg & Entreprenad AB i Eskilstuna, har bara drygt sex års verksamhet bakom sig, berättar VD Andreas Hellstén. Trots det har man redan dotterbolaget, Sorex Entreprenad AB, som Andreas äger tillsammans med kompanjonen Martin Sörman och som även det har en bra utveckling. Hellsténs är mest inriktade mot yttre miljö i bostadsområden och skolor m.m., medan Sorex är lutar sig mer mot offentliga upphandlingar som exempelvis väg- och VA-entreprenader. Hellsténs, som successivt har vuxit sedan starten, 2010, erbjuder tjänster inom två områden – mark & anläggning och yttre fastighetsskötsel. Andreas startade firman ensam och idag är man ett 15-tal medarbetare och omsätter 30 MSEK.

Läs mer

Expansivt bygg & fastighetsföretag i nya lokaler

Här bygger de upp ett ventilerat golv enligt Nivell Systemet i de nya lokalerna

Här bygger de upp ett ventilerat golv enligt Nivell Systemet i de nya lokalerna

Även om Eskilstunaföretaget Gimlä Bygg & Förvaltning AB ursprungligen startades 1999, så är det de tre senaste åren man har expanderat i raketfart. - Från att 2014 ha varit 14 anställda har vi idag 50 medarbetare, berättar Anders Eriksson, som tog över rodret och VD-posten, 2007. Som företagsnamnet antyder så vilar verksamheten på två ben – bygg och fastighetsförvaltning, där byggentreprenader står för den största delen av omsättningen.

Läs mer

Nya arbetstillfällen och bostäder går hand i hand för kommunens tillväxt

Palladium är den största hustypen i Stavstorp

Palladium är den största hustypen i Stavstorp

Hos Tunafastigheter i Eskilstuna jobbar man utifrån en uttalad helhetssyn. Man vill främja både att nya arbetstillfällen skapas, att det finns bra arbetslokaler i kommunikationsnära lägen, samt att bostäder kan erbjudas som passar människors plånböcker och krav. När dessa tre aspekter samverkar med varandra, är förutsättningarna goda för en fortsatt mycket positiv utveckling av kommunen, menar Tunafastigheters vd Anton Varnäs.

Läs mer

LINKÖPING – nya stadsdelar växer fram parallellt med förtätning och utveckling av innerstaden

Linköping befinner sig i en mycket spännande förändringsprocess gällande innerstaden, samtidigt som nya stadsdelar och bostadsområden växer fram i andra delar av staden. Inte minst det mycket intressanta stadsdelsprojektet Vallastaden, som beskrivs närmare i en separat artikel i detta nummer av Bygg & Fastighet. - När det gäller Linköpings innerstad, så är vår inriktning att skapa en tydligare innerstadskaraktär, inte minst längs med utvalda och välbekanta stråk genom staden. Med en förtätning av bostäder och annan förädling längs de här stråken, gör vi det samtidigt möjligt för fler människor att bo centralt i innerstaden. Vi vill skapa en ännu attraktivare innerstad där fler får plats att bo, säger Anna Bertilsson som är Samhällsbyggnadsdirektör i Linköping.

Läs mer

VALLASTADEN - unik hållbar stadsdel med expo i september 2017

Foto Linda Moström

Foto Linda Moström

Stadsdelen Vallastaden, som just nu växer fram i nära anslutning till Linköpings universitet och Mjärdevi Science Park, är tveklöst ett av landets mest intressanta stadsdelsprojekt för närvarande. Ett 40-tal olika byggherrar bygger i området - allt ifrån flerbostadshus till radhus och egna hem. Utmärkande för området, är den utbredda variationen i arkitekturen – inget hus är det andra likt, och småhus blandas med sexvånings flerbostadshus, tätt intill varandra.

Läs mer

Fyra byggnader med var sitt uttryck i kv. Integralen i Vallastaden

Ett av de många projekt som tillsammans kommer fullborda den nya stadsdelen Vallastaden är kvarteret Integralen 1 - 4, där Miland Group tillsammans med NMR Projekt i Newcap-koncernen är byggherre. Här är det fyra fastigheter utmed Kunskapslänken i norra delen av Vallastaden, som med skilda fasadbeklädnader och andra arkitektoniskt särskiljande drag, har ritats av flera olika arkitekter.

Läs mer

I framkant när Linköping växer och utvecklas

Redan idag äger och förvaltar det kommunala bostadsföretaget Stångåstaden en fjärdedel av samtliga bostäder i Linköping, småhus inräknat. Nu står Linköping inför en snabb utveckling där antalet bostäder ökar och Stångåstaden är med på resan från start. - Med vår vision ”Ett steg före” vill vi vara med och driva bostadsutvecklingen i vår kommun, vilket är något som avspeglas i de många projekt inom nyproduktion som vi redan påbörjat, berättar Fredrik Törnqvist, vd Stångåstaden.

Läs mer

Kranar, specialtransporter och montage av prefabelement

Vi har en mängd mobila kranar i olika storlekar och lyftkapacitet, berättar Anders Krantz som är depåchef i Linköping och Norrköping

Vi har en mängd mobila kranar i olika storlekar och lyftkapacitet, berättar Anders Krantz som är depåchef i Linköping och Norrköping

Stora kranar, både mobila och permanenta, tunga specialtransporter och montage av bl.a. prebabricerade väggblock är Havator AB:s tre affärsområden. Havator är verksamt i Sverige, Norge, Finland, Ryssland och Baltikum.

Läs mer

Nyproduktion, modernisering och service av hissar

Nordisk Hiss AB är en väletablerad aktör i hissbranschen när det gäller såväl nyinstallationer som moderniseringar och service. Nordisk Hiss, som totalt har 56 anställda, varav 35 i Linköping/Norrköping, finns på 10 orter i landet, med säljkontor på fyra av dessa. Man ingår i Motumkoncernen, som är landets näst största koncern i hissbranschen. Tillsammans med övriga bolag i Motumkoncernen ges vi möjligt att betjäna/ha avtal med, fastighetsbolag/kunder i många olika regioner.

Läs mer

Brandlarm, passersystem, lås - här finns säkerhetslösningarna

Elajo är en familjeägd koncern, som med sina omkring 1000 medarbetare på närmare 40 orter i landet, hör till de ledande företagen i Sverige inom el-, mekanik-, och energieffektivisering. Teknikområdet Säkerhet, som är en del av Elajo El & Energiteknik AB, är koncentrerat till Östergötland med kontor i Linköping.

Läs mer

Prisad aktör inom el/tele och solenergi

Fasadbelysning LED på Hyresbostäders huvudkontor i Norrköping

Fasadbelysning LED på Hyresbostäders huvudkontor i Norrköping

- Eftersom el- och svagströmssegmenten har många gemensamma delar och vi har bakgrund och kunskap från båda, har vi en stor fördel i detta, säger Henrik Ahlin, marknadschef hos Linköpingsföretaget, Vallacom AB, som också har kontor i Norrköping. Vi kan således erbjuda totallösningar inom ett stort antal områden.

Läs mer

Säkra möten på toppnivå!

Percy Nilsson

Percy Nilsson

Det är inte längre bara Köpenhamn som får internationell uppmärksamhet. Nu har Malmö och stadsdelen Hyllie blivit en världskänd besöksdestination med arena, mässanläggning och med ett av världens mest innovativa köpcentrum. Hyllie drar blickarna till sig. Mycket tack vare Malmö Arena och Best Western Malmö Arena Hotel med sina 16 våningar och 295 rum som öppnade 2015. Ett hotell med plats för möten i samband med arrangemang, shopping eller för den som har behov av en enkel övernattning. - Här har nu också stora internationella företag fått möjlighet att mötas. Vi har möjlighet att arrangera konferenser för allt mellan 2–14 000 personer, säger Linda Persson, hotelldirektör Malmö Arena Hotel. Detta genom att hotell och arenan ligger i direkt anslutning.

Läs mer

Passersystem och porttelefoner med smarta funktioner och superenkel installation

På SKYDD mässan var intresset stort bland installatörer och fastighetsskötare i montern där säkerhetsföretaget Axema Access Control visade sina funktionella och ekonomiskt fördelaktiga lösningar. Företaget har själva utvecklat sina mycket kompetenta enheter, vilka är allt-i-ett-läsare som kan användas i passersystem, eller som fristående kodlås och/eller porttelefoner med Postens IR inbyggt - allt i samma enhet. Dessutom är de designade så att enheterna med en mycket enkel installation kan ersätta äldre porttelefoner, utan att behöva göra omfattande kabeldragningar eller modifieringar på husfasaden.

Läs mer

Prestandadeklaration för grindar – borgar för kvalitet & säkerhet

Numera är det krav på att grindar vid områdesskydd levereras med en prestandadeklaration – ett dokument som kompletterar CE-märkning. Allt i syfte att säkerställa produkternas funktion och att de är säkra för anställda och besökare att passera. För en etablerad och ledande leverantör av områdesskydd som Heras Stängsel, är det en självklarhet att en prestandadeklaration följer med installationen av grinden.

Läs mer

Trygghet – Kvalitet – Kompetens

Det handlar om säkerhet. Om utbildning och kunskap. Om tryggheten av att veta, att man på bästa möjliga sätt genom förstklassig utbildning ha höjt den egna beredskapen. Detta om någon på ett otillbörligt sätt vill skada, fördärva, orsaka brand eller kanske skaffa sig tillgång till fordon, maskiner, datorer eller annan teknisk utrustning. Vetskapen om att man har avtalat med en av Skånes ledande utbildningsleverantörer inom skydd och säkerhet, övervakning, räddning, krishantering, larm och brandskydd har gjort företagandet och tillvaron lite lättare. Detta för byggare, bilhandlare, tillverkningsföretag och butikskedjor, samt för många bostadsrättsföreningar, institutioner, myndigheter och privatpersoner.

Läs mer

Husarens Gränd – ett prestigebygge i centrala Örebro

- Kv. Husarens Gränd är ett projekt som krävt högt fokus på samordning, berättar NA Byggs projektchef Daniel Åhlund

- Kv. Husarens Gränd är ett projekt som krävt högt fokus på samordning, berättar NA Byggs projektchef Daniel Åhlund

Storbygget i kvarteret Husaren är inne i sitt slutskede. Det är NA Bygg, som i egenskap av totalentreprenör, genomför sitt hittills största byggprojekt. - Husarens Gränd inrymmer, förutom beställaren ÖBOs nya huvudkontor, även 47 lägenheter, varav 11 är i radhusformat. I markplanet finns också ett antal affärslokaler, varav en kommer att inrymma Boule Bar och under huset finns ett parkeringsgarage för boende och ÖBOs personal, berättar NA Byggs platschef Robert Krohn. Det här är även ÖBOs största enskilda byggprojekt. - Bygget startade i maj, 2014, med en miljösanering, berättar Krohn vidare. Därefter vidtog jobbet med att spränga bort allt berg på tomten, som visade sig vara mer än som var känt från början. Man hittade också ett gammalt skyddsrum som inte heller det var känt från början. Delar av byggnaden är förankrad i berget i syfte att uppnå en stabil konstruktion som klarar grundvattentrycket. Byggnaden innehåller olika våningshöjder i lägenheterna respektive kontorslokalerna, vilket har krävt extra tankearbete för att de ska samspela.

Läs mer

Byggservice och ROT-entreprenader

Sedan byggserviceföretaget Boman & Svahn AB startades för fyra år sedan har de snabbt vunnit förtroende på marknaden. Med uppdrag som servive, underhåll, reparationer och ROT-projekt m.m., har man fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, försäkringsbolag, flera kommunala bolag och industrier som beställare. Merparten av uppdragen består av byggservice och ROT-projekt. Det kan omfatta stambyten, badrumsrenoveringar, totalrenoveringar/anpassningar av lokaler invändigt, takentreprenader, balkong- och fasadrenoveringar samt om- och tillbyggnader. Sedan starten, 2012 har det gått undan, berättar Mikael Boman, som tillsammans med den andra delägaren, Joakim Svahn, tar emot Bygg & Fastighets representant. Det kan delvis bero på att både jag och Joakim har många år av ledande ställning i byggbranschen. Redan 2013 förvärvade vi Swepax, som idag är ett helägt dotterbolag. Från att bara ha varit två personer i begynnelsen, är vi idag 20 anställda i vartdera bolaget. Båda bolagen utför, i stort sett, samma typer av jobb.

Läs mer

Välbyggda bostäder en viktig grundsten för långsiktig förvaltare

Behrn Fastigheter har just nu drygt 300 nya bostäder under produktion. - Vi har funnits och verkat i Örebro under mer än ett sekel, och med vårt långsiktiga engagemang här i staden, följer att vi alltid tänker kvalitet och att bygga i en lugn och betryggande takt. Det här tänkandet gäller nu också, även om vi just nu har ovanligt många lägenheter i produktionsfas, säger bolagets vd Per Johan Behrn.

Läs mer

Expansivt företag inom bygg- plåt- och plattsättnings- uppdrag

Fasadarbete på Handelshögskolan ”Novahuset” Örebro universitet. Novahuset nominerades till Örebro kommuns byggnadspris 2015 samt tilldelades första pris

Fasadarbete på Handelshögskolan ”Novahuset” Örebro universitet. Novahuset nominerades till Örebro kommuns byggnadspris 2015 samt tilldelades första pris

Sedan bolagsstarten för tre år sedan, har 58 Grader North Restoration & Bygg AB, snabbt blivit en flitigt anlitad entreprenör i Örebros byggbransch. De anlitas oftast som underentreprenör av totalentreprenörer, för såväl byggnadsarbeten som plåtarbeten och plattsättningar. Idag sysselsätter de ett 40-tal medarbetare och med den framgång de haft så här långt, är trenden tydlig att de kommer fortsätta expandera.

Läs mer

Kompetens och resurser ger Eitech stora entreprenader inom elteknik

En hel del installationer på Pac´s lager har gjorts med hjälp av lift, berättar Linda Ahrlèn-Lindahl

En hel del installationer på Pac´s lager har gjorts med hjälp av lift, berättar Linda Ahrlèn-Lindahl

Nyligen blev det klart att Eitech Electro AB får förtroendet att ansvara för installationen av elteknik, när den 35 000 kvm stora nybyggnationen av H-huset vid Universitetssjukhuset i Örebro skall byggas. Sedan tidigare har Eitech flera stora pågående el-entreprenader i regionen. Vid deras kontor i Örebro är ett 80-tal medarbetare knutna till entreprenadverksamheten.

Läs mer

Årets tillväxtföretag i Örebro

Kimmo, Raby och Murat med pokalen för ”Årets Tillväxtföretag”

Kimmo, Raby och Murat med pokalen för ”Årets Tillväxtföretag”

Bygg Enterprise Sweden AB, fick i mars i år ta emot priset som Årets tillväxtföretag av Almi Företagspartner i Örebro – en utmärkelse som man är mycket stolt över. De tre delägarna, Kimmo Pauna, Raby Aboud och Murat De Basso är mycket tacksamma för utmärkelsen som, förutom 10 år av slit och arbete, också bör tillskrivas, våra beställare, kunder, samarbetspartners och personal.

Läs mer

Byggmästarföretag med gamla traditioner medverkar i skapandet av nya Örebro

För de flesta Örebroare är John Ekströms Bygg en välkänd hyresvärd och byggmästare i regionen. Sedan företaget startade år 1940, har man både byggt och förvaltat en mängd fastigheter, med tyngdpunkten förlagd i olika delar av innerstaden i Örebro. Som en långsiktig och stabil förvaltare, har företagets verksamhet genom åren hela tiden centrerats kring deras främsta värdeord: byggmästarkvalitet. Och detta synsätt präglar företaget även idag, när de är med och bidrar till att Örebro växer. När Södra Ladugårdsängen i Örebro nu står inför sin stora utbyggnad, är John Ekströms Bygg en av de byggherrar som tilldelats mark av kommunen att bygga på.

Läs mer

VVS-firma på stark frammarsch

Entreprenadchefen Hannes Gustafsson kollar till den ena av de två värmecentralerna för fastigheterna i Brickebacken

Entreprenadchefen Hannes Gustafsson kollar till den ena av de två värmecentralerna för fastigheterna i Brickebacken

Med ett medvetet fokus på  kvalitet och hög servicegrad har Örebroföretaget, VVS Bröderna, fått ett alltmer ökande förtroende i regionen och har således vuxit i omfattning, inte minst sedan man, för två år tillbaka, senast medverkade i Bygg & Fastighet. Exempelvis har personalstyrkan fördubblats och man har även hunnit med att öppna en filial i Arboga.

Läs mer

BETONG – ett universellt naturmaterial

- Betong går att använda  till otaliga produkter och i de mest skilda sammanhang, säger Thomas Gunnarsson, VD för Betongfabriken i Rånnesta. Vanlig standardbetong passar till mycket, men totalt sett handlar det om flera olika typer av betong, beroende på produkt, krav från kunderna och användningsområde. En ökad prefabriceringsgrad inom byggsektorn har varit en viktig tillväxtfaktor för vår verksamhet.

Läs mer

Tar snabbt fasadarbetena till nya höjder

Allt fler entreprenörer har upptäckt att klätterplattformen i många fall är den optimala arbetsplattformen när man utför olika typer av arbeten vid en fasad. Man får enkelt med sig både personal och material till rätt nivå i huset. - Ett perfekt hjälpmedel för alla som värdesätter effektivitet, ekonomi och ergonomi, menar Magnus Fransson som genom sitt företag BENNAB i Örebro har hyrt ut plattformar till flera prestigefyllda byggen, bland annat SEB’s nya kontor i Arenastaden i Solna och till bygget av Nya Karolinska Sjukhuset.

Läs mer

Utökat liftsortiment och unika kundlöften hos maskinuthyrare i Örebro

Genomgång och service är en viktig del av uthyrningsverksamheten

Genomgång och service är en viktig del av uthyrningsverksamheten

- Cramo är inte bara landets ledande aktör inom uthyrningsbranschen för bygg och anläggning med 110 depåer runt om i Sverige. Man ståtar också med tre unika kundlöften som man är ensam om i branschen, berättar Gunnar Hammarbäck, nytillträdd depåchef i Örebro, sedan i februari. Hammarbäck tycker att han har hamnat i en spännande bransch och med den kompetenta personalen i Örebro blir jobbet både enkelt och roligt. En anledning till att utnyttja uthyrningsföretag vid byggnation är att man oftast får tillgång till moderna och fräscha maskiner, tillägger han.

Läs mer

Genomtänkt logistik håller ner kostnaderna för kunderna

- Många ser nog fortfarande Würth som en ren produktleverantör till industrisektorn, säger Thomas Standfuss, divisionschef för bygg/industri och hantverk i Örebro, men sedan 2010 är även byggbranschen en betydelsefull sektor för oss. Sanningen är den att Würth idag är ett väl utvecklat logistikföretag, i syfte att leverera högkvalitativa produkter i rätt tid.

Läs mer

Uppstickare med teknisk höjd inom LEDbelysningar

Att LED numera blivit det självklara valet av ljuskälla i många applikationer, råder det inget tvivel om. Miljövänligt, ljusstarkt och låg livscykelkostnad är några av de attraktiva fördelarna som LED teknologin erbjuder. Men hur skiljer sig en LED armatur från en annan? Är alla lika bra, och vilka passar bäst i respektive sammanhang? Tidningen besökte företaget SirLED AB, en uppstickare i branschen som bygger sin verksamhet på gedigen teknisk kunskap om hur LED lösningar ska anpassas för att möta behoven på bästa sätt.

Läs mer

Lyfter servicen till nya höjder

En av landets absolut främsta aktörer inom lyftteknik, är Dematek. Med huvudkontor i Huddinge och representation på 37 orter i Sverige, finns de alltid nära till hands för att serva och underhålla lyftutrustningar. - Vi har 100 servicetekniker ute på fältet och vi har nu även utökat vårt serviceutbud till att omfatta många fler saker än enbart service av lyftanordningar, berättar Claes Hörnfeldt vid Dematek.

Läs mer

Trä - det självklara valet

Plywoodlager

Plywoodlager

Det finns så många fördelar med trä, att det så gott som alltid borde vara det självklara valet. Det är snyggt, återvinningsbart och tåligt. Trä är i förhållande till sin vikt ett mycket starkt material. Ur ekonomisk synpunkt står det i en klass för sig själv, samtidigt som det är ett utmärkt miljöval. Träbaserat material har en mycket bra framtid.

Läs mer

Många bostadsrättsföreningar har en oanad skatt gömd på vinden

En del vet om det - andra inte. Vadå? Jo, att man har en skatt gömd på vinden. Det handlar om råvindar, alltså om vindsutrymmen som kan omvandlas till nya lägenheter, och på så sätt tillföra bostadsrättsföreningen stora summor kapital. Pengar som kan användas till att sänka månadsavgifterna, eller till välbehövliga renoveringar av fastigheten. Men hur ska en Brf agera, för att få rätt pris för sin vind och försäkra sig om att projektet genomförs på ett korrekt sätt? Tidningen besökte Gleipnergruppen, som är en aktör som specialiserat sig på att bistå bostadsrättsföreningar i projekt som handlar om ombyggnationer av vindar, lokaler eller platta tak.

Läs mer

Hantverk utan gränser

Kunderna köper mer än så av landets dörrföretag. Vad som efterfrågas är kunskap,erfarenhet, tradition och flexibilitet. Kunskap är inget som kommer flygande.Det skaffar man sig genom erfarenhet och teamarbete. Bevisad kompetens är en förutsättning för goda relationer med privatkunder,fastighetsägare, föreskrivande led och andra som företaget är beroende av och som man samarbetar med. När detta fungerar så uppstår ett förtroende. Förtroendet kan växlas in i reda pengar.Genom fler uppdrag,fler beställningar,högre intäkter och bättre lönsamhet. Gediget hantverk, modern teknik och aktivt miljöarbete, med målet att skapa trygghet för de anställda, har varit ledstjärnan som följt det skånska företaget TF i Osby genom alla år och givet företaget dess framgång.

Läs mer

Det mest prisvärda bytet av äldre porttelefoner till en modern variant

Ett mycket stort antal fastigheter i landet har sedan tidigare, en äldre typ av porttelefoner, bl.a. Telecode. På bostadsrättsmässan i Kista lanserade det svenska företaget Axema Access Control, en ersättningsprodukt - VAKA-CALL - med flera moderna funktioner. - Det är marknadens mest kostnadseffektiva lösning för att byta ut och uppdatera äldre porttelefoner. Bland annat slipper man dra nya kablar, vilket bidrar till att sänka installationskostnaden rejält, berättar Richard Bergman från Axema.

Läs mer

Sverige behöver en bred bostadskommision för att långsiktigt minska bostadsbristen

Anders Lago

Anders Lago

-Dagens prekära bostadssituation börjar alltmer påminna om trångboddhetens Sverige i början av 1900-talet, vilket var anledningen till att Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsförening (HSB) bildades 1923, konstaterar nuvarande förbundsordföranden Anders Lago. Största anledningen till dagens kaotiska situation härleds främst från de senaste regeringarnas brist på långsiktig bostadspolitik. Nu måste det till handlingskraft och det är bråttom. Ett bidrag från vår sida är vårt nya koncept, HSB 100, berättar Lago vidare. Det handlar om att bredda utbudet med industriellt byggande av koncepthus.

Läs mer

Tak som håller längre

-Sedan en tid tillbaka har vi emellertid även byggt en plåtslagerienhet där vi både kan tillverka och lägga plåttak

-Sedan en tid tillbaka har vi emellertid även byggt en plåtslagerienhet där vi både kan tillverka och lägga plåttak

Taket på en byggnad kallas ibland ”husets femte fasad” och det med rätta eftersom det utsätts för hårda prövningar av väder och vind. Därför har vi, på DM TAK AB, valt att prioritera långsiktighet genom att vara noggranna och hålla en hög kvalitet, vilket vi också har blivit kända för hos våra kunder, säger företagets affärsutvecklare och försäljningschef, Vanessa Frykman.

Läs mer
Aktuellt nummer
 Bygg & Fastighet nr 3 -17

Bygg & Fastighet nr 3 -17

Personligt