Bevakat byggbranschen sedan 1994

information

Om tidningen

 

Sveriges Bygg- och Fastighetstidning

Tidningen Bygg & Fastighets målgrupp innefattar hela bygg- och fastighetsbranschen. Vår strategi är att som tidning bevaka och informera om nyheter, företagens produkter och tjänster i bygg- och fastighetsbranschen. Som företag erbjuder vi er möjligheten att annonsera och informera om nyheter, produkter och tjänster. 

Tidningen når företagens nyckelpersoner och många medarbetare på företagen. Eftersom tidningen utkommer ofta samt att tidningen funnits i 23 år, har vi skapat en läsvana och en hög trovärdighet i hela branschen. Tidningen fungerar ofta som cirkulationsexemplar på företagen, där av den stora läsekretsen. 

Distributionen sker via posten då detta innebär den bästa garantin för att tidningen verkligen når mottagarna.

Tidningen Blickpunkt Bygg & Fastighet utkommer 4 gånger under 2017, två på våren och två på hösten.

 

Genom att medverka i Bygg & Fastighet, når du följande branscher:

- Byggnadsföretag 

- Entreprenadföretag 

- Arkitekter och konsulter 

- Byggmaterialleverantörer och tillverkare 

- Privata fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 

- Kommunala bostadsbolag och bostadsrättsföreningar 

- Kommun & landsting (fastighetsförvaltning och näringslivsansvariga)


Ladda ner utgivningsschema nedan:

Utgivningsschema 2017