Bevakat byggbranschen sedan 1994

reportage

Caverion bidrar till att utveckla centrala Uppsala

Arkitekt: Monsén Arkitekter

Arkitekt: Monsén Arkitekter

Caverion levererar tjänster inom projektgenomförande när kvarteret Eldaren utvecklas till en miljövänlig kontors- och handelsplats i centrala Uppsala.

Caverion har under projektets första fas genomfört och styrt installationsprojekteringen tillsammans med beställaren Arcona. Efter genomförandet av fas ett har Caverion även fått förtroende att leverera kompletta anläggningar inom el, värme och sanitet, ventilation och luftbehandling, kyla, styrsystem samt brandlarmssystem under projektets utförandefas.

"Vår målsättning har varit att sänka Arconas produktionskostnad och samtidigt bibehålla den höga kvalitét som både projektet och kunden kräver. Detta har möjliggjorts tack vare det stora och ömsesidiga förtroendet mellan Arcona och Caverion som har präglat både upphandlingen och projekteringen", säger Thomas Jansson, distriktschef Caverion i Uppsala.

Den sex våningar höga och 8 500 m2 stora fastigheten är centralt belägen invid Uppsala resecentrum och Uppsala Konsert & Kongress. Inflyttning beräknas ske i september 2016 och det totala ordervärdet för Caverion är 24 MSEK.

-Caverion