Bevakat byggbranschen sedan 1994

reportage

Lyfter servicen till nya höjder

En av landets absolut främsta aktörer inom lyftteknik, är Dematek. Med huvudkontor i Huddinge och representation på 37 orter i Sverige, finns de alltid nära till hands för att serva och underhålla lyftutrustningar. - Vi har 100 servicetekniker ute på fältet och vi har nu även utökat vårt serviceutbud till att omfatta många fler saker än enbart service av lyftanordningar, berättar Claes Hörnfeldt vid Dematek.

Det spelar ingen roll om man driver en liten mekanisk verkstad, eller ansvarar för en gigantisk industriverksamhet i ett multinationellt företag. Överallt där det finns material eller utrustning som ska förflyttas i lokalen – är lyftanordningen ett hjälpmedel man inte kan vara utan.

Därför har Dematek satsat på att tillhandahålla ett så brett utbud som möjligt, inom allt för lyft i verkstäder, lager och industrier. De har allt från små kättingtelfrar, lättlastsystem och svängkranar till stora traverskranar. Huvudfabrikatet är Demag, men de har även andra välrenommerade tillverkare.

 

Service och försäljning

Av Demateks 160 anställda, är omkring 100 servicetekniker. Det visar tydligt vilket starkt fokus företaget har på service. Servicen är inte begränsad till deras egna produkter, utan de servar alla fabrikat på marknaden. Samtliga servicetekniker genomgår gedigna utbildningar och arbetar enligt Svensk Standard SS 768 00 04. Hos Dematek har man även infört begreppet certifierad servicetekniker – allt för att säkerställa en kontinuerligt hög kompetens bland personalen.

 

Utökad service

Numera har Dematek även breddat sitt utbud av service. När serviceteknikern kommer ut till kunden, kan han åtgärda flera olika saker när han ändå är på plats. Kunden slipper på så vis anlita flera olika firmor för att göra diverse olika saker. Allt blir enklare och snabbare när samma servicetekniker kan göra flera saker.

- Vi erbjuder till exempel service av portar, lyftbord och kontroll av lyftredskap. Vi utför också konditionskontroller av lyftanordningarna samt riskanalyser, besiktning av pallställage med mera. Allt det här har att göra med att vi vill vara en så komplett leverantör som möjligt till våra kunder, säger Claes Hörnfeldt.

 

Trygga lyft

Dematek arbetar målinriktat med att skapa sådana förhållanden ute hos kunderna att man kan lyfta säkert och tryggt. Genom kontinuerlig service, underhåll och kontroller minimerar man både risken för driftstopp och arbetsplatsolyckor. Med sin långa erfarenhet kan de ofta upptäcka brister innan utrustningen fallerar, och de utbildar kundernas operatörer så att de handskas med utrustningen på ett säkert sätt.

 

Statuskontroll via webben

Nu kan man utrusta sin kran eller hiss med Demag Status Control, som är ett webb-baserat system som gör det möjligt att få aktuell data om kranens tillstånd i realtid oavsett var man befinner sig. Systemet är fabrikatsoberoende och kan bland annat utnyttjas för att låta Demateks servicetekniker få information om status och eventuella avvikelser utan att vara på plats.

 

Rental – istället för köp

Dematek har inom sitt erbjudande Rental skapat en möjlighet för kunder att få tillgång till ny lyftteknik utan att behöva investera och binda upp kapital. Det här handlar inte om finansiell leasing, utan om hyra med fullservice och förebyggande underhåll, allt i syfte att skapa en hög driftsäkerhet under många år framåt.

 

Hela Sverige är marknaden

Dematek är uteslutande verksamma i Sverige, vilket gör att man känner den svenska marknaden väl och de regler och förordningar som gäller i vårt land. De 100 serviceteknikerna finns utspridda över hela landet ända från Trelleborg i söder till Luleå i norr.

 

- Våra servicetekniker kan också ge tips och råd om hur man kan köra sin utrustning så man förlänger livslängden och minimerar driftsstörningar. Trygga lyft på landets arbetsplatser är något vi verkligen värnar om, summerar Claes Hörnfeldt vid Demateks huvudkontor i Huddinge.

-Leif Håklind