Bevakat byggbranschen sedan 1994

reportage

Dags att ta nästa steg i Digitalisering av byggbranschen

En mer utbredd digitalisering inom byggbranschen kommer lyfta branschen till en ny nivå, menar Fredrik Andershed.  Foto: Leif Håklind

En mer utbredd digitalisering inom byggbranschen kommer lyfta branschen till en ny nivå, menar Fredrik Andershed. Foto: Leif Håklind

I jämförelse med andra branscher, hamnar byggbranschen bland de sämst utvecklade när det gäller digitalisering. Därmed finns också en stor outnyttjad potential för tillväxt!

Digitaliseringen i samhället, är en av de viktigaste framgångsfaktorerna när det gäller att skapa värde och hänga med i den globala konkurrensen.

Tidningen samtalade om detta med Fredrik Andershed, som är VD på mätkoncernen Exact Group, med säte i Örebro.

-          Det är hög tid att vi inom byggbranschen börjar använda en gemensam digital standard, som alla olika aktörer i branschen implementerar. Det skulle ge oerhörda fördelar i alla faser, såväl i byggprocessen som i förvaltningsskedet. En gemensam standard effektiviserar byggandet och ger kontroll över varje skede i byggnaders livscykel, menar Fredrik Andershed.

Digitalisering är en angelägen fråga för alla samhällssektorer och en viktig faktor när det gäller att effektivisera och utveckla allt som skapas och upprätthålls i ett samhälle. Att det är en viktig samhällsfråga - inte minst i byggsektorn - exemplifieras av att Bostads- och Digitaliseringsministern Peter Eriksson, under våren och sommaren genomförde två rundabordssamtal med ledande företrädare inom bygg- respektive fastighetsbranschen. Allt i syfte att hitta vägar som skyndar på digitaliseringen av den här eftersatta branschen.

Dags för byggbranschen

-          Produktiviteten i byggbranschen har inte förbättrats märkbart under de senaste 50 åren, men när digitaliseringen börjar användas samfällt av alla aktörer i branschen, kommer vi uppnå stora effektiviseringar i byggprocessen, framhåller Fredrik Andershed. Det handlar om att använda en gemensam standard i hela branschen, och se till att alla aktörer får tillgång till de verktyg och kompetens som behövs för att kunna använda sig av det här i sina projekt.

Spännande framtid

-          Det är en oerhört spännande framtid som byggbranschen står inför nu, säger Fredrik Andershed entusiastiskt. Till exempel inom vårt företag Exact, har vi ju hela tiden arbetat med digitala mätvärden, men det som är extra spännande framöver är ju att när digitaliseringen breder ut sig till fler och fler aktörer i bygg- och fastighetsbranschen, kan vi erbjuda värdefull information till alltfler områden och skeden i byggprocessen som olika aktörer är involverade i. Jag ser fram emot att gemensamma digitala verktyg används inte bara av arkitekter, konstruktörer och liknande grupper, utan även av alla underentreprenörer, installatörer, fastighetsförvaltare o.s.v. När alla jobbar med samma data, blir alla processer mer effektiva.

-Leif Håklind