Bevakat byggbranschen sedan 1994

reportage

Innovativa beläggningar som tätar mot vatten, luft, UV-strålning och skadliga kemikalier

Efter att ha funnits ute i världen i över 20 år är nu Liquid Rubbers effektiva och inte minst estetiska produkter äntligen tillgängliga på den svenska marknaden. Bland produktens fördelar märks främst flexibiliteten, kostnadseffektiviteten, att ytan blir skarvfri och att produkten är miljövänlig.

Liquid Rubber introducerades i Sverige för drygt ett år sedan och man medverkade vid årets Nordbyggmässa i april.

-I Sverige fokuserar vi ännu så länge mest mot bygg- och takentreprenörer, berättar VD Daniel Sjöstedt, men vi har även skyddsprodukter som passar för industrin, väg- och vattenbyggnad, jordbruk och marinen m.m.

Liquid Rubber är en kostnadseffektiv lösning, bl.a. därför att den appliceras mycket snabbt genom att den sprutas på det aktuella objektet. Två personer klarar upp till 1 000 kvm på en arbetsdag. Det behövs heller ingen utbildning i Heta Arbeten.

Produkten, som är vattenbaserad, innehåller inga lösningsmedel eller andra ämnen som kan vara skadliga för miljön. Den utsöndrar heller inga gaser.

-Liquid Rubber finns i två produkttyper, förklarar Daniel. 1-komponentsmedlet kräver inte någon särskild utbildning, medan samtliga som applicerar 2-komponentsmedlet däremot utbildas av oss.

Töjbart

Basprodukten är svart, men kompletterande produkter finns i en mängd olika färnyanser. Dessutom finns färgade produkter med halkskydd.

Liquid Rubber är självklart också töjbart för att kunna klara rörelser i skarvar. Det har upp till 1 200 procent töjbarhet.

Liquid Rubber är även temperaturtestat från minus 40 grader C till plus 160 grader .

Lufttätning

-Våra produkter används mycket som lufttätning, berättar Daniel vidare – lämpligen för bl.a. passivhus. Produkten är säkrare och fäster bättre än tejp, som annars används som lufttätning. Fönsterkarmar, dörrar och skarvar mellan prefabricerade väggblock är några exempel på användningsområden. Produkten fäster på de flesta material såsom trä, betong, metall, plast och tätskikt m.m.

Vattentätning

Liquid Rubber som vattentätning, är särskilt lämpligt att applicera på tak, grunder, vid genomföringar eller rörelsefogar och hela ytor i exempelvis parkeringshus.

Gamla ”papptak” kan lätt fås helt täta genom att använda Liquid Rubber.

Äldre plåttak kan antingen tätas på de ställen de läcker eller så kan man spraya hela taket. Gummit är också korrossionsskyddande, d.v.s. att taket inte fortsätter att rosta under det skyddande skiktet.

En av de tio mest intressanta produkterna på Nordbygg

Liquid Rubber tillverkas i Kanada, medan huvudagenturen för Europa ligger i Holland. 

 

-I Sverige lanserades produkten för drygt ett år sedan och intresset verkar vara  stort, konstaterar Daniel Sjöstedt, vilket märktes särskilt under vår medverkan på Nordbygg, Liquid Rubber utnämndes nämligen till en av de tio mest intressanta produkterna på mässan enligt tidningen, Byggindustrin.

-Leif Håklind