Bevakat byggbranschen sedan 1994

reportage

Värme-och kyllösningar som är ett bra alternativ till fjärrvärme

För den som byter ut fjärrvärmen mot värme-och kyllösningar, kan resultat bli att man får komfortkyla i sina lokaler utan någon extra kostnad. Det är vad som hände när Skobes Bil i Katrineholm lät installera Panasonics värme-och kyllösningar i både bilhall och verkstäder. Efter åtgärderna har värmekostnaderna minskat så mycket att de nu har både värme och komfortkyla i sina lokaler till en lägre kostnad än bara värmekostnaden var tidigare. För fastighetsägare där komfortkyla inte är aktuellt, är Panasonics utbud av luft/vattenvärmepumpar ett attraktivt alternativ till både fjärrvärme och bergvärme, eftersom återbetalningstiden är kortare. Med anledningen av tidningens energispartema, träffade Bygg & Fastighets utsände Panasonics nordiska produktchef inom värme & kyla, Sofia Törnlöf, samt företagets tekniska specialist inom värmepumpar Kjell Lundén.

Produktutveckling i framkant
- Det har under senare år pågått en intensiv produktutveckling hos Panasonic inte minst på värme-och kylsidan, berättar Sofia Törnlöf. Ännu mer energieffektiva produkter har tagits fram, bland annat kom en ny generation av värme-och kylprodukterna ECOi och PACi för något år sedan.
- Och snart kommer ännu en ny generation inom ECOi – familjen, tillägger Kjell Lundén. De har exempelvis ännu bättre COP-årsvärden, lägre ljudnivå, en Blue Fin beläggning som bl.a. minskar påverkan av fukt, samt ett smart oljekontrollsystem som minimerar risken för driftstörningar. De nya lösningarna kommer dessutom finnas i modeller med större effekt, upp till 160 kW, och har visat sig ge bra värmeeffekt även vid mycket låga utomhustemperaturer, även ned mot -25 minusgrader.

Ensamma om kombinationen
ECOi 3-rörslösningar kombinerade luft/luft och luft/vatten pumpar, med vattentemperatur upp till 65⁰C, något som Panasonic är ensamma om på marknaden, säger Kjell Lundén.

Stödjer installatörer
När det gäller lite större och mer komplicerade installationer, ställer Panasonics tekniska avdelning upp och hjälper installatörer med att designa och ta fram smarta lösningar, samt medverka vid driftsättningen. Allt för att kunderna ska få ut det mesta möjliga av Panasonics produkter och system.

Smart klimatkontroll
- Förutom försäljning, installation och driftsättning, erbjuder Panasonic även kontroll och övervakning av system via Panasonic AC Smart Cloud, berättar Sofia Törnlöf. Det innebär att vi genom en molntjänst på Internet, dygnet runt kan sköta klimatkontrollen över alla enheter i fastigheter som tillhör samma kund. Via ett enkelt klick får alla enheter i samtliga anläggningar, statusuppdateringar i realtid. Detta förebygger haverier och optimerar energianvändningen med minimerad kostnad som resultat. Det här övervakningssystemet kan kunderna naturligtvis även använda själva om de föredrar det, det är ju åtkomligt var man än befinner sig i världen.

Lyckat projekt hos Skobes
Som nämndes i inledningen av artikeln, lät Skobes i Katrineholm installera en lösning med flera system från Panasonic. Installationen utfördes av kyl- och värmeinstallatören Verktyg & Mekanik i Katrineholm, som är en Panasonic PRO Partner.
- Det började med att vi installerade lösningarna från Panasonic i verkstad och bilhall i syfte att få lägre energiförbrukning för värmen. När vi sedan efter noggranna beräkningar kunde visa för Skobes att de även skulle kunna få både kyla och värme från en och samma Panasonic anläggning, kombinerat med ny ventilation med värmeåtervinning, till mycket lägre energikostnad än de hade med fjärrvärmen, ja då fick vi beställning på att bygga ut hela lösningen, berättar Christer Johansson vid installationsföretaget Verktyg & Mekanik. Så nu har Skobes både värme och komfortkyla i hela anläggningen, med en energiförbrukning som är lägre än för bara värmen tidigare. 
Det behagliga inneklimatet uppskattas mycket av både personal och kunder.

Flerbostadshus
Även många bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare har upptäckt fördelarna med Panasonics lösningar, som ett alternativ till att fortsätta med fjärrvärme eller installera bergvärme. Eftersom Panasonics värmepumpar skapar värmen ur luften, krävs ju inga borrhål, vilket dels gör att installationen kan göras mycket snabbare och att man inte heller behöver tillgång till mark vid fastigheten.

BRF i Lund valde luft/vatten
En bostadsrättsförening som valt Panasonics alternativ, är BRF Gitarren i Lund, med 58 lägenheter i flerbostadshus och 45 radhus. Tidigare har föreningen haft gas som energislag, vilket ju är ett fossilt bränsle. Luft/vatten värmepumparna som man nu satt in istället, skapar energin huvudsakligen från luft, vilket ju är helt miljöneutralt.
Varje flerbostadshus i föreningen utrustas med fyra värmepumpar på 25 kW vardera, medan de boende i radhusen har var sin liten värmepump. Varje hyresgäst kan sedan styra sin egen värme via en mobilapp. Det skapar medvetenhet och ökad kontroll över förbrukningen. Bostadsrättsföreningen beräknas halvera sina värmekostnader med den här lösningen.

Kombinera med solel
- Tack vare att Panasonics produkter för kyla och värme är så energieffektiva, bidrar de till att minska CO2 belastningen från de fastigheter som valt våra system, framhåller Sofia Törnlöf. Det finns också möjlighet att delvis driva värmepumparna med solel, vilket innebär en ytterligare mer miljövänlig lösning. Så det finns stora vinster att göra både för miljön och den egna plånboken, genom att ta till sig och använda den nya teknologi som är tillgänglig idag.

 

-Leif Håklind