Bevakat byggbranschen sedan 1994

reportage

Fokus på komfort och hållbarhet i gemensam monter

Saint-Gobain samlade 10 starka varumärken i en mycket välbesökt gemensam monter på Nordbygg. Parollen i år var My Comfort – med det tydliga syftet att sätta kunden/brukaren i fokus. Enligt Saint-Gobain handlar nämligen hållbart byggande om att skapa livsmiljöer, där Klimat, Estetik, Ljud, Hälsa och Ekonomi tillsammans bidrar till långsiktigt hållbara och komfortabla miljöer för människor. Bygg & Fastighet passade bland annat på, att titta närmare på den nya superskivan Habito från Gyproc, samt en ny ytterväggslösning med unika bulleregenskaper som flera affärsenheter inom Saint-Gobain utvecklat tillsammans. Något som förenklar byggande i bullriga stadsmiljöer!

Sedan början av året, har Gyproc, Isover, Scanspac och Weber fusionerats i ett gemensamt bolag under namnet Saint-Gobain Sweden AB. Samtliga enheter och varumärken kommer dock även i fortsättningen fungera som självständiga affärsenheter, och behålla sina respektive funktioner och system för kundrelationer.

 

Gemensamt utvecklad bullervägg

En av de intressanta lösningar som de här fyra affärsenheterna utvecklat tillsammans – är den nya bullerväggen Saint-Gobain Silent Wall.

-          Behovet av fler bostäder i städerna är ju mycket stort, och för att kunna erbjuda komfortabel inomhusmiljö även i bullerutsatta områden, har vi utvecklat det här väggsystemet som ger ett mycket bra bullerskydd även när man bygger med lättbyggnadssystem, berättar Göran Larsson som är försäljningsdirektör vid Gyproc.

 

Boverkets ändrade regler

Förra sommaren lättade Boverket på reglerna som avgör hur hög ljudnivå det kan vara på en tomt som ska bebyggas. Enligt det nya regelverket behöver lägenheter på 35 kvadrat eller mindre inte ha en tyst sida så länge bullret vid den exponerade fasaden inte överskrider 60 decibel. Tidigare var motsvarande gräns 55 decibel.

 

Klarar ljudklass B i bullrig miljö

För att möta det nya regelverket, där det alltså kommer byggas i bullrigare miljöer, har Saint-Gobain gemensamt utvecklat en ny effektiv yttervägg med hög ljudkomfort.

-          Tester vid Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) har visat att vår bullervägg även vid 65 dB utanför fasaden klarar 26 dB innanför, vilket till och med är lägre än de 30 dB som krävs för ljudklass B. Saint-Gobain Silent Wall är ett bra exempel som illustrerar parollen My Comfort som vi samlades under på Nordbygg, säger Göran Larsson vid Gyproc.

 

Ljud + fukt

Förutom de utmärkta ljudegenskaperna, är ytterväggen från Saint-Gobain framtagen för att stå emot fukt på bästa sätt. Det är en dränerande tvåstegstätning med tjockputs, som uppnått P-märkning, bland annat tack vare de fuktsäkrade lösningarna vid anslutningar och genomföringar.

 

Låg vikt och energieffektiv

Saint-Gobain Silent Wall 65 dB väger endast 85 kg/m2, vilket ställer lägre krav på grunden och hela konstruktionen. Man får en mycket energieffektiv och ekonomisk yttervägg, med ett U-värde på 0,12 W/m2·K. Med andra ord, en bra och effektiv lättbyggnadsteknik.

 

Habito - den starka gipsskivan

Den hetaste nyheten från Gyproc - som också ingår i nyss nämnda bullervägg - är gipsskivan Habito. Det här är en gipsskiva med egenskaper man aldrig tidigare skådat. Habitoskivan är nämligen uppbyggd på ett sådant sätt att man kan fästa tunga saker direkt på skivan med vanlig träskruv! Med patenterad teknologi, har Saint-Gobain utvecklat en gipsskiva som klarar att man hänger en vikt på 40 kg, infäst med vanlig träskruv.

 

Snabbare montage

Med Habito behöver man inte längre ha en plywoodskiva bakom gipset för att kunna skruva upp saker på väggen. Habito klarar också brandkraven på ett mer effektivt sätt än träskivor, och tack vare de mycket goda ljuddämpande egenskaperna klarar man ofta ljud- och brandkraven med färre skivlag, utan att lägga isolering i väggen, eller med smalare stålprofiler. Detta kan spara både tid och pengar - och även golvutrymme som i förlängningen medger större uthyrningsbar yta.

 

En framtidsskiva

 

-          Med alla de fördelar som Habito har, för byggaren, beställaren och den blivande brukaren, så tror vi på en mycket stor efterfrågan på den, summerar Göran Larsson vid Gyproc.

-Leif Håklind