Bevakat byggbranschen sedan 1994

reportage

Uppstickare med teknisk höjd inom LEDbelysningar

Att LED numera blivit det självklara valet av ljuskälla i många applikationer, råder det inget tvivel om. Miljövänligt, ljusstarkt och låg livscykelkostnad är några av de attraktiva fördelarna som LED teknologin erbjuder. Men hur skiljer sig en LED armatur från en annan? Är alla lika bra, och vilka passar bäst i respektive sammanhang? Tidningen besökte företaget SirLED AB, en uppstickare i branschen som bygger sin verksamhet på gedigen teknisk kunskap om hur LED lösningar ska anpassas för att möta behoven på bästa sätt.

Efter en mångårig karriär inom storföretag i elektronik- och automationsbranschen, valde Olle Sirén för några år sedan att starta upp ett eget företag inom LED belysningar.

- SirLED är ett teknikorienterat företag som riktar in sig på lite mer krävande applikationer, där det är viktigt att anpassa lösningarna på bästa sätt till de förhållanden och behov som råder hos kunden. Kvalitet, kundanpassningar och hög servicenivå till konkurrenskraftiga priser är det vi satsar på, berättar Olle Sirén.

Sedan en tid tillbaka ingår också Fredrik Sundin som delägare i bolaget.

 

Ute och inomhus

SirLED levererar belysningar till olika typer av miljöer, såväl inomhus som ute. Det kan vara till industrihallar och kontorslokaler, eller för belysning av fasader och byggarbetsplatser.

- Belysningslösningar till hamnar, sportanläggningar, parkeringar och andra platser där det finns behov av att ljussätta stora ytor, är exempel på områden där vi kan bidra med vår kompetens och produktkunskap, säger Olle Sirén.

 

Mastbelysningar – upp till 3000W

Inte minst inom området Mastbelysningar, kan SirLED erbjuda genomtänkta lösningar för att få goda resultat under alla tänkbara förhållanden.

- Med våra lösningar får man mycket ljus per watt och lång livslängd, tack vare valet av komponenter och effektiv kylning. Det leder både till lägre energikostnader och längre hållbarhet - och därmed lägre livscykelkostnad, poängterar Fredrik Sundin.

- Våra mastbelysningar är konstruerade så att de inte ger bildstörningar, exempelvis vid TV-sändningar eller kameraövervakning, tillägger Olle Sirén.

 

Kundanpassat

SirLED tillverkar och monterar sina belysningslösningar i egen verkstad, vilket garanterar hög kvalitet och korrekt anpassning till kundens specifika behov.

 

- Vi välkomnar alla som funderar på sin belysning att kontakta oss för en förfrågan om vad vi kan erbjuda i deras specifika situation, avslutar Olle och Fredrik.

-Leif Håklind