Bevakat byggbranschen sedan 1994

reportage

Tar snabbt fasadarbetena till nya höjder

Allt fler entreprenörer har upptäckt att klätterplattformen i många fall är den optimala arbetsplattformen när man utför olika typer av arbeten vid en fasad. Man får enkelt med sig både personal och material till rätt nivå i huset. - Ett perfekt hjälpmedel för alla som värdesätter effektivitet, ekonomi och ergonomi, menar Magnus Fransson som genom sitt företag BENNAB i Örebro har hyrt ut plattformar till flera prestigefyllda byggen, bland annat SEB’s nya kontor i Arenastaden i Solna och till bygget av Nya Karolinska Sjukhuset.

BENNAB hyr ut flera slags maskiner till byggbranschen, men klätterplattformen är flaggskeppet som erbjuder en mycket unik hjälp vid fasadarbeten.

Plattformen som klättrar uppåt
Precis som namnet antyder, är klätterplattformen en arbetsplattform som kan klättra upp till önskad nivå på en fasad. Detta medger att man har en stabil och stadig plattform att arbeta ifrån och kan snabbt och effektivt förflytta plattformen mellan våningsplanen.

Klätterplattformen är ett bra alternativ till liftar både när det gäller arbetssäkerhet, kapacitet och effektivitet och i jämförelse med traditionell byggställning så erbjuder klätterplattform en snabbare byggtid samt en mer öppen fasad.
- Man ska heller inte glömma, att för boende och arbetande i en byggnad som renoveras, blir störningen avsevärt mindre jämfört med byggställning, eftersom plattformen bara används på ett våningsplan i taget, tillägger Magnus Fransson.

Ekonomisk lösning 
En klätterplattform kan transportera både material och personal på samma gång. Det gör att hantverkaren hela tiden har sitt material nära till hands. Plattformen kan på så vis kombinera funktionen hos en bygghiss och en arbetsplattform. Och allt kommer snabbt på plats.
Eftersom det går snabbt att montera klätterplattformen på fasaden och att sedan använda den för att förflytta sig till exakt rätt höjd, finns det mycket tid att spara och därmed också pengar, framhåller Magnus Fransson. Idag är tid och effektivitet viktiga parametrar i alla byggen, så vi erbjuder våra kunder en ekonomiskt fördelaktig lösning som även ger byggarbetaren en mer ergonomisk arbetsmiljö.

Passar många projekt
Klätterplattformen kommer till sin rätt i många olika typer av jobb. Den används exempelvis av murare, vid montage av glaspartier och balkonginglasningar med mera. BENNAB har bland annat hyrt ut plattformar till flera stora byggen på senare år, som exempelvis Nya Karolinska Sjukhuset, Mall of Scandinavia samt SEB´s nya huvudkontor i Arenastaden i Solna. 
Här i Örebro används vår plattform bland annat vid nybyggnationen av kv. Gasugnen som Byggbolaget i Värmland bygger just nu, berättar Magnus.

Rätt arbetsställning
Att ha en bra ergonomi är viktigt i alla jobb, men för dem som arbetar på hög höjd är rätt arbetsställning extra viktigt. Både för att slita mindre på kroppen, och för att kunna jobba mer obehindrat och därmed säkrare. En klätterplattform kan ställas in precis på den nivå man behöver för att kunna jobba effektivt – inte bara anpassas till givna våningsplan som byggställningar oftast följer. Det gör att den som jobbar på plattformen hela tiden kan få så bra arbetsställning som möjligt och bästa förutsättningar att arbeta optimalt.

Både brett och högt
Klätterplattformarna från BENNAB kan byggas upp med enkel- eller dubbelmast. Det gör att plattformarna går att få i bredder mellan 4 – 34 meter. I den breda varianten bygger man en dubbelmast och får då på köpet en extra stabil lösning.
-  Vad gäller höjden, så är det inga problem. Man kan bygga i princip hur högt som helst, i varje fall uppåt 200 meter, så i Sverige idag stöter man inte på projekt där höjden blir en begränsning, konstaterar Magnus.
BENNAB har även en variant där man har en lyftkran högst upp på ställningen. Något som exempelvis är mycket användbart i samband med montage av glaspartier men även paroc och fönster, eftersom montörerna kan sköta toppkranen själva.

Ökad efterfrågan
Fördelarna med klätterplattformen upptäcks av allt fler och BENNAB har haft en kontinuerlig ökning av efterfrågan sedan de startade med uthyrningen av dem år 2012. De flesta av ställningarna är monterade inom en omkrets av omkring 20 mil från Örebro, så byggintensiva Stockholmsområdet utgör en stor del av marknaden.
De används i många olika typer av projekt, exempelvis nyproduktion, renoveringar och industriservice. Oavsett projekt, så får vi höra av våra kunder att de kunnat göra oerhört stora produktivitetsvinster med våra arbetsplattformar, jämfört med vanlig ställning. Så det är en gynnsam lösning både för beställarens ekonomi, arbetarens arbetsmiljö och ergonomi, samt för hyresgäster vid renoveringsprojekt, summerar Magnus Fransson vid BENNAB.

-Leif Håklind