Bevakat byggbranschen sedan 1994

reportage

Välbyggda bostäder en viktig grundsten för långsiktig förvaltare

Behrn Fastigheter har just nu drygt 300 nya bostäder under produktion. - Vi har funnits och verkat i Örebro under mer än ett sekel, och med vårt långsiktiga engagemang här i staden, följer att vi alltid tänker kvalitet och att bygga i en lugn och betryggande takt. Det här tänkandet gäller nu också, även om vi just nu har ovanligt många lägenheter i produktionsfas, säger bolagets vd Per Johan Behrn.

 

Nästa år är det 110 år sedan Per Johans farfar Johan Behrn började bygga upp familjeföretaget Behrn Fastigheter. Den affärsfilosofi som präglade uppbyggnaden av företaget, har levt kvar ända fram till våra dagar. Man kan urskilja två tydliga drag, där det ena handlar om bolagets fastighetsportfölj. Mycket målmedvetet har man satsat på att äga och förvalta fastigheter i centrala delar av staden, med en jämn fördelning mellan bostäder och kommersiella lokaler.

Synsätt och värderingar
Det andra som utmärker företaget, är vad man skulle kunna kalla "Behrn andan". Här råder nämligen djupt rotade värderingar, om hur man som lokalt förankrad fastighetsvärd skall uppträda på marknaden. Man är en aktör som finns på orten över tid, så det man bygger idag, det kommer man förvalta under lång tid framöver. Av det följer också att nya fastigheter som byggs, ska byggas med en sådan kvalitet att de står sig väl på lång sikt. Byggmästarkvalitet helt enkelt. Och de befintliga fastigheterna ska vårdas med omsorg, både för hyresgästernas trivsels skull och för byggnadernas värdes skull.

Bostäder i kv. Piloten
Strax söder om Gustavsviksbadet, nära COOP´s nya stora livsmedelshall, ligger kvarteret Piloten. Här pågår just nu bygget av 105 nya lägenheter åt Behrn Fastigheter. Det är fyra punkthus om fem till sju våningsplan som byggs med konceptet NCC Folkboende.

-        Vid vårt tidigare projekt Mejerskan som byggdes 2011, var vi den första byggherre i landet som använde sig av konceptet NCC Folkboende. Vi tycker det blev ett mycket lyckat projekt och valde därför att gå vidare med detta koncept även i kvarteret Piloten. Efterfrågan på yteffektiva bostäder är stor i Örebro. Vi bygger för dem som vill bo i en modern, effektiv och prisvärd hyresrätt. Lägenheterna i kvarteret Piloten har genomgående hög standard, är ljusa och trevliga med balkong, berättar Per Johan Behrn.

Studentboende nära universitetet
Behrn Fastigheter förvaltar sedan tidigare omkring 110 studentlägenheter nära universitetet. Nu satsar man på ytterligare 208 studentlägenheter i två olika projekt belägna intill universitetsområdet.

Kv. Oreganon
I kvarteret oreganon, som ligger vid Tybblerondellen nära Campus Örebro, har byggandet av 161 studentlägenheter nyligen påbörjats. NCC bygger här flera platsgjutna loftgångshus med fyra våningsplan. Fastigheterna står i olika vinklar mot varandra och bildar på så vis trivsamma innergårdar. Det är gediget byggda hus, med brunt tegel som utvändig fasad.

-         Återigen är det vår långsiktiga horisont och ambition att bygga bostäder med kvalitet, som varit avgörande för material och byggnadssätt, säger Per Johan Behrn. Vi håller nere kostnaderna och påskyndar bygget bland annat genom att vi låter installera färdigproducerade badrumsmoduler från Part AB i Kalix.

114 av lägenheterna är 1:or på 25 kvadratmeter, och 47 stycken är 2:or på 50 kvadratmeter. Från Behrns sida resonerar man att det behöver finnas möjlighet för studenter som bildar par att kunna dela på en studentlägenhet, därav den förhållandevis stora andelen 2 rums lägenheter.

Kv. Universitetet 7
I det här kvarteret bygger Behrn ytterligare 47 studentlägenheter. Inflyttning i båda studentprojekten kommer ske runt årsskiftet 2017/18, med start i kv. Oreganon.

Landmärket Behrn Center
När Behrn Center uppfördes 2009, var tanken att de höga husen skulle utgöra en tydlig orienteringspunkt i staden, ett landmärke. Så har det också blivit, med ett hus på 16 våningar sammanbundet med ett hus på 12 våningar, i hörnet Rudbecksgatan/Östra Bangatan. Här passerar många på sin väg genom Örebro och Behrn Center blir en tydlig vägledning om var man befinner sig. Högst upp i ena höghuset har Behrn Fastigheter sitt kontor, och härifrån kan medarbetarna blicka ut över stora delar av den stad man så länge förvaltat fastigheter i. Idag ett fastighetsbestånd på omkring 170 000 kvadratmeter. Nu medverkar man genom sina nybyggnadsprojekt i den fortsatta utbyggnaden av Örebro.

 

 

-Leif Håklind