Bevakat byggbranschen sedan 1994

reportage

BETONG – ett universellt naturmaterial

- Betong går att använda  till otaliga produkter och i de mest skilda sammanhang, säger Thomas Gunnarsson, VD för Betongfabriken i Rånnesta. Vanlig standardbetong passar till mycket, men totalt sett handlar det om flera olika typer av betong, beroende på produkt, krav från kunderna och användningsområde. En ökad prefabriceringsgrad inom byggsektorn har varit en viktig tillväxtfaktor för vår verksamhet.

 

Transformatorstationer, balkongplattor, sockelelement m.m.
- En av våra stora produkter är transformatorstationer som vi tillverkar åt KL Industri i Finspång, berättar Gunnarsson. Vi levererar mellan 120 och 130 tranformatorhus/år. För att klara dessa volymer, tillsammans med allt annat, har vi börjat med 2-skift.

Balkongplattor åt Peab och NMR Projekt AB i Linköping, är ytterligare en stor produkt för oss, som vi har fått ett gott renomme för. I den mån vi hinner tillverkar vi även sockelelement till bl.a. renovering av bensinstationer och en annan produkt är betongsuggor, ja listan kan göras hur lång som helst.

Bostadsprojekt åt Skanska
- Det har gått bra för oss, medger Thomas Gunnarsson, men det tog flera år innan jobben började trilla in ordentligt, berättar han. Ett av de första större uppdragen var att tillverka balkongplattor och loftgångar till ett bostadsprojekt åt Skanska, minns Gunnarsson. Sedan dess har vi jobbat åt de flesta större byggföretagen i regionen.

Rekordår
Sedan Thomas Gunnarsson köpte betongfabriken, 2002 och i början skötte allt ensam, har verksamheten successivt byggts upp för varje år och alltmer personal har anställts. Idag har man ett 20-tal medarbetare.
- Vi räknar kallt med ett rekordår, 2016, med en omsättning på 40-45 MSEK, säger Gunnarsson. Det är maxkapacitet för fabriken.

Helautomatisk blandaranläggning
Efter att tidigare ha blandat betongen manuellt, har vi i år investerat i en ny helautomatisk blandaranläggning, vilket gör att vi kan öka kapaciteten rejält. Nu sköts blandningen via en dator som styr anläggningen. Vi har också investerat i nya truckar och traverser.

En rad byggprojekt
Förutom färdiga produkter levererar vi betong till en rad byggprojekt, bl.a. kv. Mejeriet vid Svampen i Örebro, kv. Näktergalen i Ormesta, kv. Johannesörten i Sörbyängen och kv. Honnören i Rynningeåsen.
Bortsett från rent byggrelaterade produkter, lämpar sig betong mycket väl till vackra, fönsterhyllor, bänk- och bordsskivor m.m., påminner Thomas Gunnarsson slutligen. Genom att förädla betongens naturliga lyster med laserteknik får man ett ökat skydd mot nebrytning.

 

Som sagt, betong kan användas till de mest skilda produkter och i otaliga sammanhang.

-Leif Håklind