Bevakat byggbranschen sedan 1994

reportage

Byggservice och ROT-entreprenader

Sedan byggserviceföretaget Boman & Svahn AB startades för fyra år sedan har de snabbt vunnit förtroende på marknaden. Med uppdrag som servive, underhåll, reparationer och ROT-projekt m.m., har man fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, försäkringsbolag, flera kommunala bolag och industrier som beställare. Merparten av uppdragen består av byggservice och ROT-projekt. Det kan omfatta stambyten, badrumsrenoveringar, totalrenoveringar/anpassningar av lokaler invändigt, takentreprenader, balkong- och fasadrenoveringar samt om- och tillbyggnader. Sedan starten, 2012 har det gått undan, berättar Mikael Boman, som tillsammans med den andra delägaren, Joakim Svahn, tar emot Bygg & Fastighets representant. Det kan delvis bero på att både jag och Joakim har många år av ledande ställning i byggbranschen. Redan 2013 förvärvade vi Swepax, som idag är ett helägt dotterbolag. Från att bara ha varit två personer i begynnelsen, är vi idag 20 anställda i vartdera bolaget. Båda bolagen utför, i stort sett, samma typer av jobb.

Skyddsrum
Det enda som skiljer bolagen åt är att Swepax har skyddsrum som sin specialitet. Uppdragen kommer till stånd när befintliga skyddsrum besiktigas och upptäcks brister som, enligt besiktningsprotokollet behöver åtgärdas. Det förekommer att skyddsrum har förändrats utan att vederbörande har känt till på vilket sätt det skulle ha gjorts och då får Swepax rycka in.
- Vi har den utrustning och den kunskap som krävs för att åtgärda brister i skyddsrum, framhåller Boman.

Goda omdömen
Vi har, under resans gång, fått många fina vitsord och goda omdömen från flera av beställarna. Det har bl.a. resulterat i att vi numera har serviceavtal med Örebro kommun, Örebrobostäder och Futurum Fastigheter.
För att göra det lätt för alla beställare och tillgodose deras önskemål, erbjuder vi flera olika typer av entreprenadlösningar.

Fastighetbolag, industrier och kommuner
Förutom nyss nämnda kunder har man gjort och kommer att göra jobb åt Urban Janssons Fastigheter, Statens Bostadsförvaltning, Osvalla Fastigheter och Riksbyggen m.fl. Bland kommuner/kommunala bolag märks Lekebergs kommun, Lekebergs Bostäder och Bergslagens kommunalteknik. Inom industrin bör nämnas Suzuki Garphyttan, åt vilka man under 2015, dels utförde ombyggnad av huvudkontoret och dels installerade en ny härdlinje. En annan industrikund är Tage Reimes.

Vi är noga med att ha en bra stämmning i företaget och se till att de anställda trivs, vilket jag tror är en grundorsak till att vi har lyckats rekrytera så kompetent personal, säger Mikael Boman. 

 

-Leif Håklind