Bevakat byggbranschen sedan 1994

reportage

Utvecklar ständigt metoderna för att bygga hållbart, ekonomiskt och boendevänligt

I takt med att Boverket har skärpt kraven på en mängd olika punkter under senare år, har svenskt byggande, i mångt och mycket, alltmer inriktats på långsiktig hållbarhet och miljövänligare byggande. För ByggVesta, som bygger och utvecklar fastigheter för egen långsiktig förvaltning, har ambitionen sedan länge varit högre än att bara uppnå samhällets krav. Man utvecklar ständigt såväl byggmetoder som nya koncept inom uthyrning - allt i syfte att skapa gröna boendemiljöer, anpassade efter olika målgrupper.

Alltsedan ByggVesta för drygt 10 år sedan påbörjade sin nuvarande inriktning - att bygga nya hyresrätter för egen förvaltning - har projekten strömmat till i rask takt. Extra skjuts blev det i projektportföljen när de för fem år sedan, tillsammans med AFA Fastigheter, bildade det samägda bolaget Grön Bostad. Alla fastigheter som utvecklas av ByggVesta Development AB, ägs av Grön Bostad och förvaltas av ByggVesta Fastighetsförvaltning AB.

Sammantaget har man skapat en mycket trygg finansiell bas för fortsatt byggande och långsiktig förvaltning, kombinerat med en finslipad organisation för utveckling av nya projekt.

 

Fokus på attraktiva regioner

ByggVesta koncentrerar sin bostadsutveckling till attraktiva lägen i tillväxtorterna Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping och Västerås. Dessa orter är också stora studentstäder, vilket gör att utvecklandet av nya studentboenden blivit en naturlig del av ByggVestas projekt.

 

Live to Grow

- I våra studentboenden, vill vi skapa mer än enbart en plats att bo på. Vi vill skapa miljöer som främjar studenternas sociala utveckling, deras samhällsengagemang och även ett närmande till näringslivet. Vi kallar Live to Grow, förklarar Marcus Svensson som är vd för ByggVesta Development AB.

- Vid vårt studentboende Colonia i Linköping, präglas förvaltningen av tankegångarna inom konceptet Live to Grow, fortsätter Marcus Svensson. Här finns boendeföreningar som kan utveckla studenternas intressen och i den kreativa miljö som ett Campusområde innebär, finns det stora möjligheter att odla sina tankar eller kanske tillsammans med andra utveckla nya affärsidéer. Delningsekonomi, dvs att studenter delar på boende, bilar eller annat, är också något som ofta utvecklas i den här miljön.

 

Stort studentboende i Flemingsberg

Just nu pågår byggandet av ytterligare ett studentboende som ska kännetecknas av filosofin inom konceptet Live to Grow. I Flemingsberg utanför Stockholm, alldeles i anslutning till Södertörns Högskola, byggs det 433 lägenheter med plats för uppemot 1000 studenter och forskare. Hälften av studentlägenheterna är s.k. kompislägenheter där två eller tre personer delar på en lägenhet, men har var sitt rum.

- De flesta studenter idag vill engagera sig i hållbarhetsfrågor och bidra till en bättre värld. Genom att koppla olika samhällsaktörer till studentboendet, kommer vi göra det möjligt för studenterna att göra gott, både för varandra och samhället i stort, säger Marcus Svensson på ByggVesta.

 

KTH

- I samarbete med Utopia Arkitekter uppför vi drygt 100 student- och hyreslägenheter vid KTH i Stockholm. Trivsamma bostäder där byggnaderna samtidigt stärker gaturummet och bildar ett torg med entré till publika lokaler i bottenplanet. Detta är bara ett av många exempel på ny arkitektur och nya byggmetoder som vi ser mer och mer av inom ByggVesta, summerar Marcus Svensson vid ByggVesta Development.

 

Många pågående projekt

Antalet pågående och planerade projekt är som sagt stort i ByggVesta koncernen. För närvarande är 1 000 lägenheter under produktion och inom det närmaste halvåret påbörjas ytterligare 500, berättar Marcus vidare. Under de närmaste två åren kommer 600-650 lägenheter årligen bli inflyttningsklara.

 

Ny arkitektur, nya byggmetoder

- I tidigare produktioner har det mest rört sig om putsade fasader, men i flera kommande projekt har arkitekterna utmanat oss med andra material och designer som även gjort att vi fått utveckla nya byggmetoder, berättar Marcus Svensson. Exempelvis bygger vi nu med plåt och tegel i fasaderna, och med andra stommar än de vi tidigare använt oss av.

 

Projekt i attraktiva lägen

Just nu har ByggVesta många trevliga hyresrätter under byggnation. De ligger i attraktiva lägen i de stora städer som tidigare nämnts. Bland annat byggs 122 lägenheter i Öster Mälarstrand i Västerås, och i Östra Sala Backe i Uppsala byggs 170 lägenheter. I Rosendal i samma stad, blir det inflyttning från april i de 119 lägenheter med spännande arkitektur som nu färdigställs.

I år flyttas det också in i kv. Kosterhavet i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm, där det blir sammanlagt 203 hyreslägenheter och studentboenden.

I kv. Pluto i Tyresö vann ByggVesta en kommunal tävling gällande bästa boendet för unga. Det resulterar i 76 nya lägenheter där man använder sig av en ny byggteknik med volymhus med stomme i stål och betong. I projektet finns särskilda miljöaspekter och biologisk mångfald som en del.

 

16 våningar höghus

 

Ett lite annorlunda projekt för ByggVesta, är det höghus på 16 våningar som man bygger i Rinkebyterrassen, som ligger intill den nya överdäckningen av E18 vid Rinkeby. Tillsammans med de bostadsrätter som Alm Equity bygger, blir det 400 nya bostäder här.

-Leif Håklind