Bevakat byggbranschen sedan 1994

reportage

Både dagens och morgondagens mest optimala värme- och energilösningar

Danfoss Group, är en välkänd och välrenommerad aktör världen över som behärskar det mesta vad gäller reglering och systemlösningar inom de fyra affärsområdena, Heating, Cooling, Drives och Power Solutions. Med sina 23 400 anställda vid 61 fabriker i 20 länder, har man byggt upp en fantastisk kunskapsbas. Att man marknadsför sig under devisen, ”Engineering Tomorrow”, skvallrar, med all tydlighet, om koncernens utvecklingsmöjligheter och framtida ambitioner. Förutom Danfoss AB i Linköping, som är det större säljbolaget i Sverige, finns flera Danfossbolag spridda över landet.

Bygg & Fastighets representant träffade Pär-Anders Liljebladh, säljare av värmeprodukter och VD, Mari Arbus, vid Danfoss AB:s Linköpingskontor och fick en inblick i litet av vad som händer inom heatingområdet.

Både primär och sekundär värme
- Pär-Anders Liljebladh förklarar att Danfoss behärskar lösningar för såväl primär som sekundär värme. Vår storhet är nämligen att vi kan leverera helheten, eftersom vi både utvecklar och tillverkar samtliga ingående produkter själva, säger han.

Primär värme kan enklast förklaras med att det är värme som kommer in till huset, i form av bl.a. fjärrvärmeväxlare och tillhörande styr- och reglerutrustning. Sekundär värme däremot innefattar hur värmen sprids och fördelas till de olika lägenheterna i ett flerfamiljshus. Här har Danfoss stamventiler en avgörande inverkan. De garanterar ett visst tryck i varje stam, oavsett hur långt ifrån centralen de ligger. 

Tryckregleringsteknik
- Sanningen är den att det är Danfoss som uppfann och utvecklade tryckregleringstekniken från början, berättar Pär- Anders Liljebladh. Om ett flerfamiljshus inte är noggrant injusterat kan temperaturen variera i olika lägenheter eller i olika delar av huset, förklarar Liljebladh vidare. En jämn fördelning av värmen är den mest, både energi- och kostnadseffektiva lösningen. Vid exempelvis, för snabb cirkulation i värmesystemet, får man för hög returvärme, vilket innebär ökade kostnader för kunden.

Enkel och billig lösning blir ofta dyrare i längden
- Vid nyproduktion är det inte ovanligt att byggentreprenören väljer ett värmealternativ som är enklare och billigare, fortsätter Liljebladh. För det mesta visar det sig relativt snabbt att det tvärtom blir dyrare i längden för fastighetsförvaltaren, eftersom värmeregleringen oftast inte är optimal.

Bostadsbolag, sjukhus m.m.
Danfoss AB, som har c:a 70 anställda i Sverige, har under senare tid installerat värmelösningar hos bl.a. ett flertal bostadsbolag, Linköpings Universitetssjukhus och Vrinnevisjukhuset i Norrköping.
Pär-Anders Liljebladh håller i kurser och utbildningar för fastighetsägare, förvaltare, installatörer och konsulter, m.fl. 

Bostadsbolaget i Mjölby valde smart energilösning
I ett 10-våningshus, som ägs och förvaltas av Bostadsbolaget i Mjölby AB, har länge funnits fördelningsproblem av värmen. Eftersom ägenheterna högst upp inte fick tillräckligt med värme valde ledningen för bostadsbolaget att försöka åtgärda problemet och då föll valet på Danfoss. 
Sommaren 2013 träffades Pär-Anders Liljebladh och fastighetsbolagets energiansvarige, Magnus Nejdel, för att titta på problemet. Danfoss` lösning hette Optimal 2, vilket innebär installation av stamventiler i kombination med byte av radiatortermostater. Det är en smart och enkel schablonmetod för befintligt två-rörssystem, med en payoff-tid på bara c:a tre år.
Efter injusteringen några månader senare, visade det sig att man, redan under de tre återstående månaderna av året, hade gjort en 20-procentig besparing av värmekostnaderna, baserat på tidigare årsförbrukning.
- Vi är mycket nöjda och kommer framöver att installera Optimal 2 i flera av våra fastigheter, säger Magnus Nejdel.

Engineering Tomorrow
- Vår devis ”Engineering tomorrow” skvallrar om att vi vill vara med och spela en aktiv roll i en snabbt föränderlig värld, säger VD Mari Arbus. Det går att kombinera ett bekvämt och hälsosamt inomhusklimat med energi- och kostnadsbesparingar och miljömässig hållbarhet. 
Danfoss skapar komponenter och lösningar för morgondagens byggnader, städer och vägar och våra lösningar inom bl.a. kyla bidrar till att öka produktiviteten inom livsmedelsproduktionen i världen. 
Oavsett vad Danfoss tillverkar är målet alltid optimerad prestanda, högre effektivitet och minimalt med avfall.
Idag är vi världsledande inom energieffektiv teknik, som gör det möjligt för våra kunder att få ut mer av mindre. Det sparar inte bara pengar, utan också miljön.

 

-Leif Håklind