Bevakat byggbranschen sedan 1994

reportage

Kompetens och resurser ger Eitech stora entreprenader inom elteknik

En hel del installationer på Pac´s lager har gjorts med hjälp av lift, berättar Linda Ahrlèn-Lindahl

En hel del installationer på Pac´s lager har gjorts med hjälp av lift, berättar Linda Ahrlèn-Lindahl

Nyligen blev det klart att Eitech Electro AB får förtroendet att ansvara för installationen av elteknik, när den 35 000 kvm stora nybyggnationen av H-huset vid Universitetssjukhuset i Örebro skall byggas. Sedan tidigare har Eitech flera stora pågående el-entreprenader i regionen. Vid deras kontor i Örebro är ett 80-tal medarbetare knutna till entreprenadverksamheten.

 

Varumärket Eitech skapades så sent som i januari i år, men företaget har varit verksamt sedan 1994 och är idag ett av Sveriges ledande elteknikföretag. Tidigare var bolaget bland annat den största verksamhetsdelen inom norska Goodtech-koncernen. Genom åren har företaget medverkat i både mindre lokala projekt och i större och komplexa entreprenader, exempelvis Södra Länken, Citytunneln, Tele2-arena och MAX-lab IV.  

H-huset vid sjukhuset
Region Örebro län storsatsar på utvecklingen av sjukvården i länet med en stor utbyggnad. H-huset byggs av NCC i samverkan med beställaren och första spadtaget togs i augusti. Byggandet av den här stora och installationstäta fastigheten kommer pågå ända fram till år 2020.
- Med sin storlek och tekniska omfattning är projektet H-huset i Örebro ett ypperligt bevis på Eitechs specialistkompetens och förmåga att leda och utföra komplexa och tidskrävande elteknikprojekt inom bygg- och offentlig sektor, säger Magnus Falkman, VD Eitech Electro AB.

Kontoret i Örebro
Enheten i Örebro etablerades för 10 år sedan och idag arbetar ett 90-tal personer här, varav 80 inom den lokala entreprenadverksamheten. Tidningen träffade Björn Gustafsson, som är enhetschef för Eitechs Entreprenadsida i Örebro.
- Förutom den kommande stora entreprenaden gällande H-huset på Universitetssjukhuset som drivs av vår enhet stora projekt, bidrar vi i flera stora och medelstora entreprenader som pågår här i Örebro för närvarande, berättar Björn Gustafsson. Vi är ett företag som är specialiserade på elteknik, d.v.s. har kompetens inom hela segmentet, där allt från 400kV anläggningar ner till anläggningar för tele/data med larm- och passagesystem ingår.

Husarens Gränd
Kommunala bostadsbolaget Örebro Bostäders nya huvudkontor samt bostäder och kommersiella lokaler som också ingår i kv. Husarens Gränd, är ett av projekten Eitech varit engagerade i på senare tid. Den här stora och relativt komplexa fastigheten har byggts av NA Bygg och inflyttning har pågått etappvis sedan i somras, med tyngdpunkt nu under hösten.
- Vi har haft sex montörer som grund och under visa perioder varit  uppemot 15 man där,  säger projektledare Arne Andersson på Eitech. I vår entreprenad har förutom kraft och belysning, även ingått teleanläggning med passagesystem, inbrotts- och brandlarm. Även en solcellsanläggning på taket ingår i vår entreprenad. För att undvika nedföringar från tak till arbetsplatserna, har vi på beställarens önskemål i kontorsdelen installerat en ansenlig mängd golvboxar vilka har fördelas jämnt över lokalen.

Centrallager åt Pac
I Berglunda bygger NCC just nu ett nytt centrallager på 20 000 kvm åt förpackningsföretaget Pac AB. Här får Pac en fördubblad lageryta mot tidigare och ett modernt kontor på 3 000 kvm.
- Den relativt höga takhöjden i lagerhallen har inneburit en hel del arbeten från liftar vilket har varit en av utmaningarna i projektet där vi börjar närma oss sitt slut och trappa ner vår styrka på 15 man som jobbat intensivt för att bli färdiga i tid, säger projektledare Linda Ahrlèn-Lindahl.

Kontor och P-hus intill Behrn Arena
I direkt anslutning till ishallen byggs ett kontorshus samt angränsande P-hus åt BJC Group. Kontorshuset Eyra Center är en byggnad på sex våningar och med en yta på 5 000 kvm. Parkeringshuset har förutom 320 P-platser även kommersiella lokaler i markplanet på 1 400 kvm. Eitech ansvar för elinstallationerna.
- Den stora utmaningen med detta projekt har varit att samordna de olika delarna och fördela våra 20 montörer säger projektledare Marcus Wreeby.

Bland andra entreprenader som är aktuella hos Eitech idag, kan nämnas nybyggnationen av Tybblelundsskolan som är en stor F - 6 skola för över 500 elever, samt en ny stamnätsstation åt Svenska Kraftnät i Karlslund. Företaget fortsätter därmed att stärka sin position som den ledande elteknikleverantören i Örebro-regionen.

-Leif Håklind