Bevakat byggbranschen sedan 1994

reportage

Brandlarm, passersystem, lås - här finns säkerhetslösningarna

Elajo är en familjeägd koncern, som med sina omkring 1000 medarbetare på närmare 40 orter i landet, hör till de ledande företagen i Sverige inom el-, mekanik-, och energieffektivisering. Teknikområdet Säkerhet, som är en del av Elajo El & Energiteknik AB, är koncentrerat till Östergötland med kontor i Linköping.

- Här i Östergötland är vi uteslutande verksamma inom säkerhet, ett teknikområde som Elajo har beslutat att satsa ännu mer på framöver. I dagsläget är vi 110 medarbetare inom det här teknikområdet, och vi installerar och sköter servicen av många stora säkerhetsinstallationer hos bland annat industriföretag och andra i vårt län, berättar Tomas Wärnelius som är chef för teknikområde Säkerhet och även enhetschef Östergötland.

Hela säkerhetssystemet
Elajo Säkerhet arbetar med lösningar och produkter inom brandlarm, passagesystem, inbrottslarm, låssystem, kameraövervakning med mera.
- Vi åtar oss alla led i säkerhetsarbetet - från projektering till genomförande och service, berättar Tomas Wärnelius. Vi arbetar med ”öppna system”, d.v.s. leverantörsoberoende, så att det går att kombinera produkter från olika tillverkare. Ofta föreslår vi att kunden samlar och synkroniserar alla sina säkerhetssystem i ett övergripande system. På så vis blir de olika delarna inom säkerhet synkade och fungerar ihop med varandra.

Säkerheten i S:t Lars kyrkan
Den välkända S:t Lars kyrkan i centrala Linköping, har just genomgått en mycket omfattande renovering, med Stångebro Bygg som huvudentreprenör. Kyrkan öppnade återigen den första söndagen i Advent i år, lagom till de betydelsefulla högtiderna före och kring julhelgerna.
I samband med ombyggnationen, har Elajo haft ett totalåtagande när det gäller kyrkans säkerhetssystem. Det handlar om installationer av brandlarm, passersystem, inbrottslarm, lås- och beslagning, utrymning, dörrautomatik med mera.

Nära dialog med beställaren
- Vi har under projektets gång haft en mycket nära dialog med kyrkan, om hur allt ska utföras. En äldre kyrka som denna, är ju en känslig miljö som man vill bevara utan att installationer stör den anrika miljön. Vårt mål har varit att skapa en ”trygg kyrka att vistas i”, samtidigt som det inte ska synas så mycket på ytan, framhåller Tomas Wärnelius.
- Säkerhetssystemen är lönsamma investeringar för att förebygga oförutsedda händelser och ge trygghet. För kyrkornas del handlar det även om att skydda kulturvärden, värden som många gånger är oersättliga, påminner Tomas Wärnelius.

Slipper nyckelproblem
En kyrka är exempel på en lokal där många olika grupper och människor ska få tillträde – men vid skilda tillfällen och till skilda delar av lokalen. Många kyrkor, liksom många andra lokalförvaltare, administrerar tillträde till lokalerna med hjälp av nycklar som lånas ut till olika personer vid skilda tillfällen. Med detta följer tyvärr att nycklar inte lämnas tillbaka i tid, att de tappas bort, eller att man helt enkelt så småningom inte har koll på var alla nycklar befinner sig.
- Med passersystem kommer man ifrån de här traditionella nyckelproblemen. En nyckelbricka (tag) kan enkelt ersättas och den borttappade brickan avföras ur systemet, vilket innebär en oerhört mycket säkrare kontroll över alla passager in och ut ur lokalen, framhåller Tomas Wärnelius. Det är också väldigt användbart att man kan programmera brickor så att de till exempel endast ger tillträde vissa tidpunkter eller vissa datum. Passersystem både förenklar och lyfter samtidigt säkerheten till en helt ny nivå i fastigheten, konstaterar Tomas, och tillägger att både kyrkan och andra fastighetsförvaltare i regionen har siktet inriktat på att gå över mer och mer till en sådan lösning, ifall man inte redan gjort det.

Säkerhetsinstallationer i skola
Ett annat projekt som är aktuellt för Elajo i Linköping just nu, är ombyggnaden av Berzeliusskolan.
- Även här har vi anlitats för hela säkerhetssystemet med brandlarm, passersystem, inbrottslarm och lås. Skolan byggs om i etapper och detta pågår fram till hösten 2017.

Samarbetar med lokala elföretag
Elajo El & Energiteknik AB, där teknikområdet Säkerhet ingår, är ju ett företag med ett stort antal egna elmontörer, men i Östergötland har Elajo valt att vara verksamma uteslutande inom segmentet säkerhet. Därför samarbetar man i Östergötland med andra lokala elföretag.
- Vi har sedan länge ett gott och inarbetat samarbete med många lokala elföretag här i vår region, summerar Tomas, medan vi själva har specialiserat oss på säkerhetssystemen och Elajo kommer satsa ännu mer på det här teknikområdet fortsättningsvis.

 

-Leif Håklind