Bevakat byggbranschen sedan 1994

reportage

Eskilstuna – förtätning och modernisering av innerstaden

Planchef Anna Ekwall och stadsbyggnadschef Marianne Hagman har ett digert planarbete igång i förvaltningen. Foto Göran Jonsson

Planchef Anna Ekwall och stadsbyggnadschef Marianne Hagman har ett digert planarbete igång i förvaltningen. Foto Göran Jonsson

Med sin månghundraåriga historia som industristad, finns än idag flera centralt belägna områden i Eskilstuna som bit för bit omvandlas från äldre industritomter till moderna bostadsområden eller upprustade verksamhetslokaler. Ta till exempel kvarteret Nätet, som ligger endast ett par hundra meter från ån och stadens absoluta centrum. Här finns plats för mer än 1000 nya bostäder, och efter att ha stått öde under många år, har nu de första bostadshusen börjat byggas här. Eskilstuna är en kommun i snabb tillväxt, en av landets snabbaste växande när man bortser från de tre storstadsregionerna. För drygt tre år sedan passerade man 100 000 invånare, och år 2030 förväntas man ha vuxit till uppemot 120 000. Med en befolkningstillväxt på omkring 1000 personer om året, finns det behov av att bygga runt 600 nya bostäder om året.

Många vill bygga
- Intresset för att få tillgång till byggbar mark är betydligt större nu än vi varit vana vid tidigare, säger Marianne Hagman som är förvaltningschef på Stadsbyggnadsförvaltningen. Därför arbetar vi intensivt med en mängd planer i olika skeden, för att tillmötesgå efterfrågan och möjliggöra att nya bostäder kan börja byggas i den takt som krävs. Kommunen har skjutit till extra medel, så vi anställer nu fler personer som ska arbeta med planarbetena.

Kvarteret Nätet
Under många år har kvarteret nätet, beläget endast ett par hundra meter från såväl Munktellstaden som bron över Eskilstunaån, stått tomt och öde. Här har det förr bedrivits industriverksamhet, så innan man kunde börja bygga fick området genomgå en omfattande marksanering. Nu är de första byggnationerna igång, Eskilstuna Kommunfastigheter är först ut och bygger flera punkthus. Sex stycken med sammanlagt 97 lägenheter ska det bli. Förutom omkring 1000 bostäder, planeras det för butiker, service och skolverksamhet på den här centralt belägna tomten.

Bostäder och handel i City
I kvarteret Vulkanen mitt i city har under flera decennier en f.d. industritomt stått tom. Men för några år sedan byggde Peab en första etapp bostadsrätter här, och nu håller man på och färdigställer en andra etapp. I den tredje och sista delen av kv. Vulkanen, som ligger vid hörnet Drottninggatan/Rademachergatan, är förslaget i nuläget att ett 70-tal nya bostäder ska byggas, samt butiker och en förskola i nedre plan. Det ska bli högre hus mot Drottninggatan, både för att ge plats för många bostäder, och för att skapa en mer stadsmässig karaktär längs gatan, med butiker i gatuplanet.

Stadsläkning och Stadsvision
Inom ramen för projekten Stadsläkning och Stadsvision, fortsätter kommunen att skapa trivsel, skönhet och mer sammankopplande stråk i det offentliga rummet och genererar på så vis ett mer attraktivt stadsliv i de centrala delarna. Samtidigt fokuserar man även på att finna former att diversifiera ytterområden, samt öka trygghet, attraktivitet och trivsel i de stora bostadsområdena i exempelvis Årby, Skiftinge, Råbergstorp, Lagersberg och Fröslunda. Även fastighetsbolaget Victoria Park som har stora bestånd i de här områdena satsar på trygghetsskapande åtgärder och att gradvis förädla fastighetsbestånden.

Nytt Campus
Efter att upphandlingen sedan några månader nu är fastställd, är det klart att Serneke ska bygga det nya Campus för Mälardalens Högskola som ska ligga vid Eskilstunaån i mycket centralt läge. På platsen där det gamla badhuset och Sporthallen har legat, ska högskolan samla alla sina verksamheter under ett tak, i moderna och fräscha lokaler. När byggnaderna står klara 2019, stärker Mälardalens Högskola sin attraktionskraft och man kan förvänta sig att fler studenter söker sig till staden och att därmed även behovet av studentbostäder ökar.

Ny Arena och badhus
Förra sommaren invigdes det nya badhuset, Munktellbadet, och just nu görs de sista avslutande arbetena på den nya arenan, som får namnet STIGA Sports Arena Eskilstuna. Arenan är avsedd för idrott, konserter samt större mässor. Huvudarenan rymmer 3700 sittplatser och hela bygget ska liksom Munktellbadet certifieras enligt Miljöbyggnad Guld. Arenan invigs officiellt den 3 juni, men stadens handbollslag GUIF kommer bjuda på smygpremiär i arenan redan i april.

Logistiksatsningar
Sedan flera år tillbaka har stora satsningar inom logistikområdet gjorts i Eskilstuna, och förra året bildades det kommunala bolaget Eskilstuna Logistik & Etablering som samlat mycket god kompetens från både logistik- och näringsutvecklingssegmenten i kommunen. VD David Hofmann berättar för tidningen:
- Just nu byggs t.ex. ett stort logistikcenter för näthandelsbolaget Sportamore i Eskilstuna Logistikpark. Av Logistikparkens yta på 300 hektar, har vi en offertstock på omkring 60 %, och både DHL och Frode Laursen har sen tidigare köpt mark där.  Förra året flyttade centrallager för såväl Arken Zoo, Djurmagasinet och Teknikmagasinet in i Hennes & Mauritz grannfastighet i området Svista, som också är en av Eskilstunas logistiknoder.

 

-Leif Håklind