Bevakat byggbranschen sedan 1994

reportage

Patenterad, snabb, effektiv och tidsenlig grundläggningsteknik

Att traditionell grundläggning kan vara komplicerat och ta både tid och miljö i anspråk är välkänt, men det finns en både enklare, snabbare och mera kostnadseffektiv lösning – Grundtuben AB.

Metoden går ut på att man, med hjälp av en hydraulhammare, monterad på en grävmaskin, slår ned ett stålrör i marken till ett förutbestämt djup. Därefter sänks ett hydrauliskt expansionsverktyg ner i röret som expanderar nederdelen till dubbla diametern för att förankra röret i marken. För ytterligare förankring, beroende på användningsområde, kan tuben fyllas med exempelvis betong. Några av fördelarna är att man slipper gräva, gjuta och transportera bort överflödigt material.
I vissa fall kan det behövas geotekniska undersökningar för att fastslå markens beskaffenhet.
Tuben finns i dimensioner från 48 mm – 219 mm diameter. Den största varianten klarar 20 tons dragkraft och 40 tons tryckkraft.

 

Patenterad i 28 länder
VD Tonny Werlemalm, berättar att grundtuben upfanns på 1990-talet, men att det var först 2008 man började marknadsföra produkten och därmed började också försäljningen ta fart. Förutom företagets 10 fast anställda sysselsätts ytterligare ett 20-tal inhyrda medarbetare i olika perioder. Grundtuben är idag patenterad i 28 länder.

-Vi har också slutit ramavtal med bl.a. Trafikverket, som noggrant har utvärderat och godkänt grundtuben, tillägger Werlemalm.

Minimal miljöpåverkan
-Tekniken medför, i stort sett, ingen påverkan på miljön under byggnadstiden, konstaterar Werlemalm vidare. Exempelvis kan man driva ner tuben direkt genom asfalt utan att behöva gräva. Tuben är, direkt efter montage, redo att användas.

Många användningsområden
Grundtuben är ett mycket bra alternativ vid exempelvis grundläggning av småhus och hallbyggnader, skärmtak och bullerplank m.m.
Just nu pågår montering av bullerplank längs Mälarbanan i Barkaby – 1 500 fundament som har besällt av PEAB.
Vägbelysningar, flaggstänger, skyltfundament, torn, master, grundförstärkning av befintliga byggnader och gravstensfundament är andra användningsområden.
Grundtuben används också bl.a. i stället för stålpålar. Fördelen här är att man slipper påla så djupt.

 

Alla fördelar sammantaget, jämfört med traditionell grundläggning, gör att kunderna sparar både tid och pengar, sammanfatar, Tonny Werlemalm. Vi tar hand om allt, från projektering till installation.

 

-Leif Håklind