Bevakat byggbranschen sedan 1994

reportage

Mark- och anläggningsentreprenader

Det relativt färska företaget, Hellsténs Bygg & Entreprenad AB i Eskilstuna, har bara drygt sex års verksamhet bakom sig, berättar VD Andreas Hellstén. Trots det har man redan dotterbolaget, Sorex Entreprenad AB, som Andreas äger tillsammans med kompanjonen Martin Sörman och som även det har en bra utveckling. Hellsténs är mest inriktade mot yttre miljö i bostadsområden och skolor m.m., medan Sorex är lutar sig mer mot offentliga upphandlingar som exempelvis väg- och VA-entreprenader. Hellsténs, som successivt har vuxit sedan starten, 2010, erbjuder tjänster inom två områden – mark & anläggning och yttre fastighetsskötsel. Andreas startade firman ensam och idag är man ett 15-tal medarbetare och omsätter 30 MSEK.

 

Mark & anläggning
- På mark & anläggningssidan kan det bl.a. handla om vägar, dränering, grundläggning och anlänggning av parkeringsytor m.m., berättar Andreas. Vi är också behjälpliga med både maskiner och förare när någon av våra kollegor i entreprenadbranschen behöver hjälp.
Hur exakt varje jobb ska utföras och vad som är bäst för kunden löser man alltid gemensamt.
- Vår största drivkraft är nämligen nöjda kunder, tillägger Andreas. Ett led i att uppnå detta är att hålla sig med moderna maskiner som byts regelbundet. Det minimerar driftstopp och ökar effektiviteten.

Yttre fastighetsskötsel
Det andra området för Hellsténs är yttre fastighetsskötsel. Här rör det sig om bostadsområden, skolor/förskolor och parkområden m.m. Vi har bl.a. ramavtal med Eskilstuna Kommunfastigheter sedan förra sommaren.

Markentreprenader, konsulttjänster och kalkylering
Sorex Entreprenad AB, är det dotterbolaget som till och med omsätter dubbelt så mycket som moderbolaget. Gedigen yrkesskicklighet och långsiktiga samarbetspartners är ett par grundstenar i företaget, tillsammans med ledordeden, hög kompetens och kvalitet. Sorex, vars upptagningsområde är region mellansverige, utför, förutom den operativa delen av markentreprenaderna, även konsulttjänster och kalkylering.
- Vi anser oss konkurrenskraftiga jämfört med de större aktörerna på området, säger Andreas, tack vare låga overhead-kostnader och korta beslutsvägar.

Några referensobjekt på senare tid
- När det gäller uppdragen så kan de variera över ett mycket brett spektrum, fortsätter Andreas. Ett axplock ur vad Sorex har åstadkommit är förflyttning av massor, järnvägsbyggnationer, parkområden, sprängning och krossningsarbeten, vägar och VA, grundläggning och rivning m.m.
Några uppdrag som slufördes i höstas är kvarteret Nätet i Eskilstuna (även kallat ”Norr”), där man har anlagt vägar samt grävt och lagt ner VA-ledningar till de första tomterna i Etapp 1. Vidare har vi också anlagt vägar och lagt ner en c:a 1 100 meter lång VA-gata på nya Sika industriområde i Norrtälje.
I Strängnäs har vi också jobbat med vägar och VA vid Finningerondellen – ett uppdrag där Strängnäs kommun var beställare och detsamma gäller också för ett större tomtområde i Mariefred som vi har exploaterat och även där anlagt vägar och VA.

Sysselsättningsgraden och omsättningsökningen tyder på att både moderbolaget, Hellsténs Bygg & Entreprenad och dotterbolaget, Sorex Entreprenad, visar upp en positiv utvecklingskurva. Hur kan det bättre sammanfattas än i slutorden från Andreas Hellstén;

 

- Små som stora utmaningar ser vi som en väg framåt mot utveckling och mot mera kunskap.

-Leif Håklind