Bevakat byggbranschen sedan 1994

reportage

Prestandadeklaration för grindar – borgar för kvalitet & säkerhet

Numera är det krav på att grindar vid områdesskydd levereras med en prestandadeklaration – ett dokument som kompletterar CE-märkning. Allt i syfte att säkerställa produkternas funktion och att de är säkra för anställda och besökare att passera. För en etablerad och ledande leverantör av områdesskydd som Heras Stängsel, är det en självklarhet att en prestandadeklaration följer med installationen av grinden.

Heras Stängsel har under en följd av år upplevt en fortsatt stor efterfrågan på sina olika lösningar inom områdesskydd, och de är sedan flera år tillbaka störst i landet inom områdesskydd och passagekontroll.
- Vi är en trygg leverantör, och det är ju en viktig aspekt för kunden när den skall handla upp säkerhet, betonar Gunnar Grennberg som återigen stod vid Heras monter på Skydd mässan när den gick av stapeln i slutet av oktober.

Besiktning & service
Vid installation av motordrivna grindar, skall en besiktning utföras av ett ackrediterat besiktningsföretag innan grinden sätts i drift.
- Förutom att våra grindar alltid förstagångsbesiktigas innan de driftsätts, rekommenderar vi att serviceavtal upprättas så att grindarna får regelbunden service och därmed fungerar tryggt och bekymmersfritt under många år framöver, säger Gunnar Grennberg. Vi kan också ombesörja att de besiktningar som är lagstadgade sköts i tid och ordning av externa ackrediterade företag.

Egen produktutveckling
Heras Stängsel bedriver egen produktutveckling och produktion, vilket är ett led i deras målsättning att alltid leverera kvalitetsprodukter.
Produktsortimentet har ständigt utökats och i det breda utbudet finns allt ifrån mobila stängsel, panelstängsel och palissader, till manuella och motordrivna grindar, vägbommar, elstängsellarm och mycket mera.

Arbetsplatsinhägnader
Mobila stängsel för byggarbetsplatser finns i olika utföranden, beroende på krav och önskemål från kunden. I utbudet finns även grindar lämpade för transporter till och från bygget, och rotationsgrindar för gående som kan utrustas med ID06-passage.

Bullerskydd
Behovet av bullerskydd ökar mer och mer i samhället, inte minst i våra större städer med ökad trafik och utbyggd infrastruktur. Heras Stängsel har flera olika typer av bullerskydd som man kan välja bland. Det är modulbyggda bullerskärmar, som gör det möjligt att leverera både små och större bullerplank anpassade till det aktuella området. Det finns olika utseende i material som trä, stål, glas och kokosfibrer. De används för både ljuddämpande och insynsskyddande funktion.
Heras Reflekt och Absorb är exempel på två bullerskydd som effektivt skyddar mot störande buller. Det finns stora möjligheter att utforma och anpassa skärmarna efter önskemål och de omständigheter som råder på platsen. Man kan till exempel få hela eller delvis glasade partier, när man eftersträvar ett ljust och öppet intryck.

Snabba säkra skjutgrindar
Heras har en mängd olika slags grindar, som passar för olika ändamål och verksamheter. Bland annat Delta grinden, som är en av marknadens snabbaste skjutgrindar, en grind som passar särskilt väl för installationer där det sker frekventa passager. Snabba passager spar pengar både för den egna verksamheten, och för alla transportörer som kommer till och från platsen.
Delta har en inbyggd säkerhet som gör att den även stannar mycket snabbt i händelse av hinder, vilket är ett måste ur personsäkerhetssynpunkt när en grind stänger snabbt.

Designgrind
För några år sedan utvecklade Heras en designgrind kallad iGate, en grind som belönats med det prestigefyllda designpriset Red Dot Award. Den här grinden är en skjutgrind som kombinerar funktion med skönhet, vilket gör att den passar särskilt väl när man vill skapa ett fint första intryck vid grinden till företaget.
Det är en robust grind, med perforerade paneler där man kan exponera ett budskap, till exempel företagets logotyp. Vill man höja skönhetsupplevelsen ytterligare, kan man ljussätta grinden med belysning i passande kulör.

Den trygga leverantören
Ambitionen hos Heras Stängsel, är att alltid vara en trygg leverantör, som både levererar områdesskydd av hög kvalitet och dessutom underhåller och servar anläggningarna för fortsatt god funktionalitet. På så vis är Heras inte bara en produktleverantör, utan även en partner som upprätthåller säkerheten och funktionen hos de områdesskydd och passagekontroll man tillhandahållit.

 

-Leif Håklind