Bevakat byggbranschen sedan 1994

reportage

Ingen skyddar huset bättre

Icopal har ett heltäckande sortiment av produkter som skyddar tak,väggar och golv från vädrets makter.Eftersom det nordiska klimatet skiljer sig från resten av Europa,med stora temperaturskillnader över dygnet och stora årstidskillnader från norr till söder,har man ett större krav på vad hus och fastigheter ska klara av.

- Det har vi på Icopal varit väldigt medvetna om,säger Magnus Eriksson,försäljningschef Icopal AB.Det är med stolthet vi därför kan säga att ”ingen skyddar huset bättre”.

- Och vi gör det på goda grunder,eftersom hela vårt sortiment är anpassat för att ge tryggt skydd till både hus och byggnader i många år.

- Vårt ansvar är att erbjuda produkter som skyddar hus och egendom.Det är vår huvuduppgift.Konkret handlar det om att skapa förutsättningar för en innemiljö som är torr, bekväm, tempererad och trygg.

-  Vårt varumärke Icopal, står för kvalitet. Ett varumärke som man måste vårda hela tiden. En viktig tillgång, något som alla är stolta över. Det gör att vi är oerhört noga med de produkter som presenteras under varumärket Icopal. Samtliga artiklar är mycket noga utprovade och av absolut högsta kvalitet. 

GAF skapar den största tillverkaren inom den globala takbranschen  
Den 4 april innevarande år meddelade GAF,den största taktillverkaren i Nordamerika,att man genomfört förvärv av Icopal för cirka 1 miljard euro.Transaktionen ger GAF en utmärkt plattform för tillväxt inom takbranschen på båda sidor av Atlanten.
GAF och Icopal kommer tillsammans att ha 6 500 anställda och uppnå en omsättning på nästan 4 miljarder dollar i fler än 80 länder.
I Sverige representeras Icopalkoncernen av det helägda dotterbolaget Icopal AB. Kärnverksamheten är produktion av tätskikt, takljus och brandventilationer samt marknadsföring av byggrelaterade varor,såväl egentillverkade som koncern-och handelsvaror.
Huvudkontoret är beläget i Malmö med produktionsenheter i Malmö,Borås,Örnsköldsvik och Grythyttan.
I Icopal AB ingår dotterbolagen Wijo AB, Brave Produktion och Icopal Entreprenad AB.

Ny unik tätningsprodukt!
- Nu är vi återigen först på marknaden med en helt ny unik produkt, Seal-a-Leak,säger Magnus Eriksson.Det är en tätningsmassa som snabbt kan täta ett tak som läcker,även om läckan ligger under vatten.

- En produkt som bland fastighetsägare är mycket efterfrågad,särskillt av de som ”tänker efter före”,alltså innan en olycka händer.

- Ofta kan det vara nödvändigt att snabbt behöva täta en läcka.Speciellt om det är ett tak som läcker.Både byggnaden i sig och det som finns däri kan få mycket kostsamma skador om vatten får rinna in.

- Seal-a -Leak fungerar på de flesta underlag.På takpapp,plåttak,skorstenar,terasser,murar och vid rörgenomföringar,samt även på båtar och husvagnar,förklarar Magnus Eriksson.

- Vid en akut läcka en regnig dag är det helt enkelt bara att hälla ut tätningsmassan över läckan,även om den ligger under vatten.Om regnet har slutat eller om man har lite mer tid på sig kan det vara fördelaktigt att göra en permanent lagning, där man först preparerar underlaget med en primer och sedan applicerar massan och gjuter in en förstärkande fiberduk.

Auktoriserade takentreprenörer som gör jobbet rätt

- När man då ska åtgärda taken är första förutsättningen att ha tillgång till marknadens bästa produkter för att nå ett optimalt resultat. Den andra förutsättningen är att produkterna måste bli korrekt monterade. Därför finns Team Icopal, säger Johan Bauer, Icopal AB,byggnadsingenjör och försäljningschef takentreprenörer i Sverige.

- Team Icopal består av 45 ledande takföretag,specialiserade på tätskiktsentreprenader, verksamma över hela landet som totalentreprenörer eller underentreprenörer beroende på uppdragsgivarens önskan.

- Team Icopal är sannolikt Sveriges mest utbildade takproffs med ett gediget tekniskt kunnande. Men teamet nöjer sig inte med produkt- och monteringskunskap. Gruppen utbildar sig dessutom kontinuerligt. Bland annat inom entreprenadjuridik, miljö- och olika kvalitetsfrågor.

Icopal har genom sitt dotterbolag Icopal Entreprenad framgångsrikt utbildat fem lärlingar, fyra män och en kvinna, i takläggningsteknik.Satsningen är ett samarbete med Malmö stad.Utbildningsprogrammet går ut på att skapa en bra plattform för lärlingarna och få dem ut i arbetslivet, samtidigt som behovet av duktiga takläggare kan fyllas.

Engagerade medarbetare ger konkurrensfördelar
Bengt Widstrand,VD Icopal, sedan maj 2013 har genomfört organisationsförändringar och effektivseringar som genererat en fin tillväxt inom flera affärsområden.

- Inom Icopal har vi engagerade medarbetare som har de bästa förutsättningarna att,bättre än våra konkurrenter,möta marknadens behov ock önskemål,säger Bengt Widstrand.

- Vi verkar idag i en miljö där förändringarna sker snabbt,kundernas krav ökar, konkurrensen blir intensivare och maktpositionerna förskjuts till större,mer konsoliderade aktörer.

- Detta ställer krav på vår strategiska förmåga att  utveckla konkurrensfördelar.

- Vad kan vi göra bättre än andra? Vad kan vi erbjuda som inte andra kan erbjuda?

- Här gäller det att utveckla en öppenhet för trender och tendenser och en förmåga att agera snabbt och samordnat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Gunnar Ericsson