Bevakat byggbranschen sedan 1994

reportage

LINKÖPING – nya stadsdelar växer fram parallellt med förtätning och utveckling av innerstaden

Samhällsbyggnadsdirektör Anna Bertilsson.  Foto: Leif Håklind

Samhällsbyggnadsdirektör Anna Bertilsson. Foto: Leif Håklind

Linköping befinner sig i en mycket spännande förändringsprocess gällande innerstaden, samtidigt som nya stadsdelar och bostadsområden växer fram i andra delar av staden. Inte minst det mycket intressanta stadsdelsprojektet Vallastaden, som beskrivs närmare i en separat artikel i detta nummer av Bygg & Fastighet. - När det gäller Linköpings innerstad, så är vår inriktning att skapa en tydligare innerstadskaraktär, inte minst längs med utvalda och välbekanta stråk genom staden. Med en förtätning av bostäder och annan förädling längs de här stråken, gör vi det samtidigt möjligt för fler människor att bo centralt i innerstaden. Vi vill skapa en ännu attraktivare innerstad där fler får plats att bo, säger Anna Bertilsson som är Samhällsbyggnadsdirektör i Linköping.

Linköping är med sina 155 000 invånare Sveriges femte största kommun, en kommun som bland annat utmärker sig genom framstående högteknologisk kompetens inom områdena flyg, IT och miljö.

Innerstadens utveckling
Kommunens folkmängd förväntas fortsätta växa mycket, och i kommunens utvecklingsplan för Linköpings innerstad, är siktet inställt på att möjliggöra för omkring 50 000 människor att bo i innerstaden, i stället för de omkring 30 000 som bor där idag.
- Vi har definierat ett antal strategiska stråk i staden, där vi vill se en utbyggnad och omvandling till en mer innerstadsliknande karaktär. På så vis kommer det man upplever som innerstad att växa och bli tydligare, säger Anna Bertilsson, chef för kommunens miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning.

Flera stora stadsdelar skapas
Det pågår många stora byggnadsprojekt i Linköping, ett flertal där det byggs mellan 500 – 1000 nya bostäder i varje område. Här nedan beskriver vi kort några av dem.

Vallastaden
Det här unika stadsdelsprojektet beskrivs närmare i artikeln på nästa uppslag. Sammanlagt ska man bygga ca 1500 bostäder här i de två planerade etapperna, varav 1000 i den första etappen, som utmynnar i ett Bo- och Samhällsexpo nästa höst.

Övre Vasastaden
Den här nya stadsdelen ligger inom Linköpings innerstad, på den södra sidan av Industrigatan som en gång i tiden var riksvägen genom Linköping. I den första etappen av Övre Vasastaden bygger 5 etablerade byggherrar sammanlagt 900 nya lägenheter här. 500 av dem byggs av Linköpings största privata byggherre och fastighetsägare Botrygg. Stångåstaden, JM, Kärnhem samt Riksbyggen står för de övriga bostäderna. Inflyttning har redan påbörjats i de första delarna, och kommer fortsätta under både 2017 och 2018 i resterande delar av etapp 1.

Folkungavallen
Marken inom och omkring Folkungavallen planeras ge plats för mellan 700 – 900 nya bostäder. Dessutom skall stadens nya simhall byggas här, samt skola och förskola. Området ligger mycket centralt, på gångavstånd till city i Linköping.

Ostlänken
Ostlänken är en 15 mil ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg som ska byggas mellan Stockholm och Linköping. Ostlänken och förlängningen i Götalandsbanan kommer innebära att antalet resenärer ökar kraftigt. Därför planerar kommunen bygga en ny station i Linköping. I Sverigeförhandlingen förhandlar kommunen med staten om stationens placering och järnvägens dragning.

C Linköping
Under projektnamnet C Linköping, samlas flera utvecklingsprojekt som ligger i anslutning till järnvägen och Stångån. Projektet är kopplat till att när Ostlänken byggs genom Linköping, avser kommunen "utveckla, förstora och förstärka centrala Linköping samt stärka regionens och kommunens attraktivitet för människor och företag".

Det ska ske genom att projektet planerar, samordnar och möjliggör:
• innerstadens kliv över ån
• den nya stadsdelen Stångebro
• en ny centralstation
• utvecklingen av Stångån och miljön runt omkring.
Planen är alltså att innerstaden skall växa över Stångån och att den nya stadsdelen Stångebro skall bli en del av innerstaden.

Ebbepark
Området där Ebbepark de närmaste åren ska växa fram är idag ett äldre industriområde och planerna för områdets utveckling startade 2011. Läget är gynnsamt mellan Linköpings centrum, universitetet och Mjärdevi Science Park. Det är även nära till Vallaskogen som är ett attraktivt rekreationsområde. Läget gör området lämpligt för en stadsdel där man både bor, arbetar och lever ett aktivt stadsliv. Flera aktörer är med och utvecklar det här området, samordnare är Stångåstaden och Sankt Kors.

 

-Leif Håklind