Bevakat byggbranschen sedan 1994

reportage

VALLASTADEN - unik hållbar stadsdel med expo i september 2017

Foto Linda Moström

Foto Linda Moström

Stadsdelen Vallastaden, som just nu växer fram i nära anslutning till Linköpings universitet och Mjärdevi Science Park, är tveklöst ett av landets mest intressanta stadsdelsprojekt för närvarande. Ett 40-tal olika byggherrar bygger i området - allt ifrån flerbostadshus till radhus och egna hem. Utmärkande för området, är den utbredda variationen i arkitekturen – inget hus är det andra likt, och småhus blandas med sexvånings flerbostadshus, tätt intill varandra.

Att Vallastaden är ett uppmärksammat och mycket speciellt stadsdelsprojekt, bekräftas bland annat av det faktum att mellan 7 000 och 10 000 branschfolk från byggföretag, konsultfirmor och arkitektkontor redan besökt området. Hela Vallastaden bygger på en idé om variation, kreativitet och social hållbarhet. Det är ett fokus som präglar hela stadsdelen – från hur området planeras, till hur tomterna säljs och vilken typ av hus som byggs, säger Simon Helmér som är vd för Linköpings Expo AB som driver Vallastadsprojektet.

1000 bostäder i första etappen
I den första etapp som byggs för fullt just nu, färdigställs omkring 1000 bostäder, samt butikslokaler och andra verksamhetslokaler. Senare är det även planerat för etapp 2, med ca 500 bostäder.

Bo- och Samhällsexpo
Den 2 – 24 september 2017, bjuder Vallastaden in till ett spännande Bo- och Samhällsexpo. Under de tre veckorna visar man upp hela Vallastaden. Kvarter, gator och torg fylls av aktiviteter och underhållning. Ett 40-tal bostäder kommer presenteras genom hemutställningar. Särskilda bransch- och konferensdagar ger plats för samhällsdebatt och nätverkande.

Ny samhällsbyggnadsmodell
Linköping har i samband med utvecklingen av Vallastaden tagit fram en ny samhällsbyggnadsmodell – Vallastadsmodellen. Metoderna ryms inom rådande regelverk och använder aktivt hela den kommunala verktygslådan för stadsbyggnad: detaljplan, fastighetsindelning, kvalitetsprogram och marktilldelning. Stadsdelen har utvecklats i samverkan mellan kommunen, Linköpings universitet, Akademiska hus, områdesarkitekterna Okidoki Arkitekter, näringsliv och invånare. Projektet har gått från vision till inflyttning på fem år.

Fri gestaltning
Den varierade och ofta fantasifulla arkitekturen som präglar Vallastaden, har kommit till tack vare den stora frihet att gestalta som byggherrarna haft. För att ge möjlighet till många olika uttryck, har gestaltningen i Vallastaden i princip släppts fri, medan de önskvärda stadskvaliteterna reglerats i ett kvalitetsprogram. Detta för att ytterligare öka innovationskraften hos arkitekter och byggherrar. Något gestaltningsprogram som styr materialval, färger eller takvinklar – som varit trend inom svensk stadsbyggnad de senaste decennierna – existerar inte här!

Tät bebyggelse med gröna oaser
Det genomgående temat om social hållbarhet i Vallastaden, har påverkat även principen för hur marken tilldelats. Genom att dela in kvarteren i mindre fastigheter har man skapat förutsättningar för olika typer av aktörer att vara med och bygga. Såväl etablerade byggbolag, nya aktörer, byggemenskaper och privatpersoner har tilldelats mark.
Byggnaderna byggs tätt intill varandra, samtidigt som grönska längs bäckparken och sociala mötesplatser bland annat i de så kallade Felleshusen, främjar trivsel och socialt umgänge.

Kulvert samlar all teknik
Ett unikt koncept som innehåller framledning av alla tekniska installationer i området, har tagits fram i ett samarbete mellan Tekniska Verken i Linköping och Uponor Infra. I den över två meter i diameter stora underjordiska kulverten, löper all fjärrvärme och fjärrkyla, VA, el, bredband samt det sopsugsystem som betjänar området.
- Med den här kulvertlösningen behöver man inte gräva i marken senare för att komma åt rör och ledningar, allt finns samlat inne i kulverten. Det gör underhåll och reparationer betydligt enklare, och om man vill komplettera med nya tekniska installationer i framtiden så är det smidigt att lägga dem i den färdiga kulverten, säger Klas Gustafsson som är vice vd vid Tekniska Verken.

Nästan bilfritt
Vid infarten till området byggs ett stort parkeringshus. Här är det meningen att de boende ska parkera sina bilar. Man kan köra bil i området, men tanken är att stadsdelen ska vara i stort sett bilfri, därför finns inte parkeringar inne i området. Bilpool kommer finnas i området.

Vallaparken
I direkt anslutning till Vallastaden iordningställs en stor park – Vallaparken – som blir en grön oas och mötesplats för boende i området. En friidrottsarena finns redan som granne. Närheten till Linköpings universitet och Mjärdevi, möjliggör boende för många som har sin arbetsplats i dessa stora kunskapscentra.

 

-Leif Håklind