Bevakat byggbranschen sedan 1994

reportage

Byggmästarföretag med gamla traditioner medverkar i skapandet av nya Örebro

För de flesta Örebroare är John Ekströms Bygg en välkänd hyresvärd och byggmästare i regionen. Sedan företaget startade år 1940, har man både byggt och förvaltat en mängd fastigheter, med tyngdpunkten förlagd i olika delar av innerstaden i Örebro. Som en långsiktig och stabil förvaltare, har företagets verksamhet genom åren hela tiden centrerats kring deras främsta värdeord: byggmästarkvalitet. Och detta synsätt präglar företaget även idag, när de är med och bidrar till att Örebro växer. När Södra Ladugårdsängen i Örebro nu står inför sin stora utbyggnad, är John Ekströms Bygg en av de byggherrar som tilldelats mark av kommunen att bygga på.

 

Etapp 1 av Södra Ladugårdsängen
Nu under hösten byggstartas de projekt som ingår i första etappen av Södra Ladugårdsängen. John Ekströms Bygg har fått markanvisning i etapp 1B, där de ska bygga 54 lägenheter i en träbyggnad. I bottenplanet bygger det kommunala fastighetsbolaget Futurum en förskola, och ovanför dem byggs således Ekströms bostäder. Här är det alltså fråga om en tredimensionell fastighetsbildning, med två fastighetsägare i samma fastighet.

 

Deltar även i etapp 2
John Ekströms Bygg medverkar även i Etapp 2 av Södra Ladugårdsängen. Just nu genomförs en gemensam förstudie av de sex aktörer som fått markanvisning tilldelad. Även i denna etapp är det tänkt att bli förskola i bottenplanet och bostäder ovanför. Antalet lägenheter i Ekströms träfastighet beräknas här bli närmare dubbelt så många som den de bygger i etapp 1.

Kv. Gasugnen
Utmed Rudbecksgatan nära det kommande utvecklingsområdet Österport, färdigställs nu 147 nya hyreslägenheter samt kommersiella lokaler i kv. Gasugnen. Det är Byggbolaget i Värmland som med prefabelement bygger upp de 5 huskropparna i projektet. John Ekströms Bygg har varit med och initierat projektet som sedan genomförts av SPG Bostad i samverkan. Dessa hyresrätter kommer nu förvaltas av IHF Bostad, och inflyttning har skett från augusti 2015 med fortsättning fram till slutet av detta år.

Bygger förskola och kvinnohus
Bland andra spännande projekt som John Ekströms Bygg har på gång, kan även nämnas dessa två:
En förskola med tre avdelningar i Nora, som man hyr ut till en privat aktör som ska driva förskolan.
Iordningsställande av 11 lägenheter samt kontor åt ideella föreningen Kvinnohuset i Örebro. Man påbörjar ombyggnationen av gamla brandstationen nu under hösten och allt ska stå klart nästa höst.

Byggmästarkvalitet gäller
Företagets långa erfarenhet av ägande och förvaltning, har gett dem den grundmurade insikten att kvalitet är vad som gäller. De kallar det gärna Byggmästarkvalitet, för det var så man tänkte och byggde förr, och det tänkande vill man även ha med sig i sina framtida projekt.

 

-          - Vi sköter om och underhåller våra fastigheter i egen regi, och eftersom vi har vår långa historia och lokala förankring här i Örebro med omnejd, är vi oerhört måna om att fortsätta värna om såväl våra fastigheters skick som vårt goda rykte, säger företagets vd Stieg Ekström.

-Leif Håklind