Bevakat byggbranschen sedan 1994

reportage

Största återförsäljaren av Thermia värmepumpar i Stockholmsregionen

- Vi valde KG Karlsson Rör som vi tyckte presenterade det bästa förslaget, säger Jan Quant, vice ordf i Brf Ryttmästaren (t.vä. på bilden), här med Peter Widinghoff från KG Karlsson Rör.

- Vi valde KG Karlsson Rör som vi tyckte presenterade det bästa förslaget, säger Jan Quant, vice ordf i Brf Ryttmästaren (t.vä. på bilden), här med Peter Widinghoff från KG Karlsson Rör.

KG Karlsson Rörledningsfirma har sedan många årtionden tillbaka fört en framgångsrik verksamhet. Förutom traditionella VVS-arbeten, har man sedan 1970-talet även inriktat sig på värmepumpar, både till villor och till större fastigheter. Förutom att man är återförsäljare av Thermias välmeriterade värmepumpar, utför man service och underhåll på alla kända fabrikat på den svenska marknaden. -En värmepump är, för de allra flesta, en stor investering, så därför är det ytterst viktigt att man ger varje kund en skräddarsydd lösning, framhåller VD Tommy Frisk och med vår mycket erfarna och kompetenta personal får man garanterat allt stöd och den information som behövs. Vi håller i hela entreprenaden vid värmepumpsinstallationer. Nyligen installerades två av Thermias fastighetspumpar åt bostadsrättsföreningen Ryttmästaren i Stockholm. Det handlar om två varvtalsstyrda pumpar på upp till 88 kW styck, tillsammans 176 kW, som anpassar sig efter det verkliga behovet.

Ökande fjärrvärmekostnader
- Bakgrunden är den att vi var några i styrelsen som reagerade på de höga fjärrvärmefakturorna, berättar föreningens ordförande Jan Quant. Fjärrvärmekostnaderna hade ökat med 66 procent under de senaste 15 åren, vilket vi reagerade på. 
Därmed gick förfrågningen till KG Karlssons Rör vad en värmepump skulle kunna göra i sammanhanget. De gjorde en kalkyl och förklarade att Thermia fastighetspumpar täcker 90-95 procent av årsbehovet när det gäller både värme och varmvatten. För denna anläggning  behövde åtta energibrunnar på vardera 270 meters djup.
I projektet ingår också uppkoppling mot Internet så brukaren kan se temperaturer och status i realtid. Skulle ett larm utlösas så skickas ett mail med information från värmepumpsanläggningen till brukaren. 

Grundliga undersökningar
- Vi valde KG Karlssons Rör för att det är ett solitt företag med med gott rennomé, vilket  visade sig vara riktigt. De gjorde grundliga undersökningar, förberedelser och kalkyler och var dessutom de enda som tyckte att vi skulle avsluta fjärrvärmeleveranserna helt. 
Den lilla del spetsvärme som behövdes skulle lösas med en elpanna på 26 kW, även om det verkliga spetsbehovet ligger klart under 26 kW en normal vinter.

Payoff-tid på åtta år
Vi kom fram till att man kunde spara mer än halva fjärrvärmekostnaden årligen, så efter åtta års payoff-tid är investeringen i hamn.
Processen i styrelsen gick relativt fort, så beslutet klubbades i en extrastämma och det är definitivt inget vi ångrar. Tvärom var det nog det bästa vi kunde göra åt situationen.

5-årig garanti
- Jag vill gärna framhålla vår 5-åriga garanti, säger Tommy Frisk, som tillägger att det även går att teckna en trygghetsförsäkring på upp till 18 år på Thermias fastighetspupar. KG Karlssons Rör erbjuder även serviceavtal, vilket innebär att vi bl.a., två gånger/år, går igenom och kollar så allt står rätt till med värmepumparna. I garantin ingår också utrustning så brukaren kan se temperaturskillnaden till och från byggnaden, med även till och från berget.
KG Karlssons Rör har hittills installerat över 17 000 värmepumpar i både villor och i större fastigheter. 
Stommen i KG Karlssons värmepumpselit består av fyra personer med gedigen erfarenhet och kunskap. VD Tommy Frisk, med 22 år i branschen, Jan-Erik Kroon, som har drivit värmepumpsföretag, med 28 års erfarenhet, Mikael Jansson, som har drivit Vaxholms Rör i drygt 10 år och Oeter Widinghoff, med c:a 10 års erfarenhet av både villa- och fastighetspumpar. Tillsammans har dessa fyra över 60 års erfarenhet och flera tusen värmepumpsinstallationer i ryggen. Är inte det trygghet, så säg!

 

 

 

-Leif Håklind