Bevakat byggbranschen sedan 1994

reportage

Nordens största konferens om hållbart samhällsbyggande

Building Sustainability18 är Nordens största konferens för hållbart samhällsbyggande. Bild: SGBC

Building Sustainability18 är Nordens största konferens för hållbart samhällsbyggande. Bild: SGBC

I år är Informationscentrum för hållbart byggande medarrangör till Building Sustainability18

Konferensen äger rum i Stockholm den 24 och 25 oktober.

Högaktuella teman

Behovet av hållbara byggnader, smarta städer och inkluderande offentliga miljöer är stort och högaktuellt. På Building Sustainability 18 visas och diskuteras utmaningar och lösningar genom hela samhällsbyggnadsprocessen genom seminarier, debatter och studiebesök. Årets teman är hållbarhet inom fastighetsutveckling, nybyggnation, renovering, energi och stadsutveckling.

Johan Nuder: Vi vill skapa ett större engagemang

– För oss är det naturligt att delta i det här sammanhanget, säger Johan Nuder, koordinator på Informationscentrum för hållbart byggande. 

"Vi vill skapa ett större engagemang och lyfta hållbarhetsfrågorna på ett sätt som gör att fler aktörer går från teori till praktik."  

Johan Nuder, koordinator, Informationscentrum för hållbart byggande

– Building Sustainability18 erbjuder ett brett program som omfattar alla de delar som vi på Informationscentrum för hållbart byggande har i uppdrag att samla och sprida. Vi vill dessutom skapa ett större engagemang och lyfta hållbarhetsfrågorna på ett sätt som gör att fler aktörer går från teori till praktik – så att hållbart byggande och renovering ökar – och då är detta en bra arena, 

Anmäl dig före 29 juni till nedsatt pris. Projektledare för konferensen är Emma Borggren-Franck och Evelina Strandfeldt. Du når dem på: emma.borggren-franck@stockholm.se, 08-508 289 23 och evelina.strandfeldt@sgbc.se, 08-599 294 33

Informationscentrum för hållbart byggande är ett digitalt kunskapsnav. Här hittar du forskning, resultat och erfarenheter som du kan använda för att själv fatta hållbara beslut. Informationscentrum skall främja en ökad energieffektivisering vid renovering och energieffektivt byggande med användning av hållbara material och låg klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Informationen är kostnadsfri, målgruppsanpassad och kvalitetssäkrad.

-Informationscentrum för hållbart byggande