Bevakat byggbranschen sedan 1994

reportage

Unikt projekt - fjärrvärmeverk har bostadsrättsföreningar som huvudägare

Anders Taflin affärsområdeschef Projektledning tillsammans med Bo Hagman delprojektledare process. FOTO: Peter Hoelstad

Anders Taflin affärsområdeschef Projektledning tillsammans med Bo Hagman delprojektledare process. FOTO: Peter Hoelstad

Idag när flera bostadsrättsföreningar installerar bergvärme och drar ned på andelen fjärrvärme, kan vi berätta om några som gått i helt annan riktning. Fyra stora bostadsrättsföreningar i Täby är nämligen huvudägare i ett nybyggt värmeverk som producerar värme både till dem själva och till andra fjärrvärmekunder i kommunen. Det här är första gången som bostadsrättsföreningar blir huvudägare i ett stort värmeverk av det här slaget. Det nya värmeverket ligger i Arninge i Täby kommun och eldas med förnybar energi i form av skogsflis. Det är de fyra stora bostadsrättsföreningarna Storstugan, Annexet, Farmen och Volten i centrala Täby som äger 90 % av bolaget Täby Fjärrvärme – vilket är namnet på det produktionsbolag som byggt och äger värmeverket i Arninge. De resterande 10 procenten ägs av E.ON som också ansvarar för driften av värmeverket.

E.ON bygger ut fjärrvärmenätet
Fjärrvärmenätet i Täby är unikt på många sätt. Tidigare fanns två separata fjärrvärmenät med tillhörande produktionsanläggning, i södra respektive norra delen av Täby. Idag är näten sammanbyggda i ett gemensamt fjärrvärmenät. Det är Täby kommun som genom sitt bolag Täby Miljövärme äger fjärrvärmenätet, medan E.ON ansvarar för utbyggnaden av nätet och har ensamrätt till det fram till år 2027. Som första fjärrvärmenät i landet, släpps konkurrensen fri för andra leverantörer att erbjuda fjärrvärmeleveranser i nätet, något som alltså är unikt och träder i kraft senast år 2027.

Fliseldat värmeverk
Täby Fjärrvärmeverk i Arninge har försetts med två biopannor för skogsflis som bränsle.
- Den sammanlagda produktionskapaciteten i anläggningen uppgår till omkring 22 - 23 megawatt inräknat rökgaskondenseringen, berättar Thomas Nyberg vd för Täby Fjärrvärme AB. Omkring en tredjedel av värmeverkets produktion täcker behovet hos de fyra bostadsrättsföreningarna, resten levereras till andra kunder inom fjärrvärmenätet i Täby.

Projektledning från Midroc
Hela bygget av värmeverket i Arninge har hållits ihop av en projektgrupp från Midroc Project Management. Tidningen träffade Anders Taflin som är chef för affärsområde Projektledning vid Midroc Project Managements kontor i Solna.
- Jag har fungerat som projektledare i bygget av värmeverket, och vi har varit 5-6 medarbetare från Midroc som varit engagerade i det här projektet, berättar Anders Taflin. Vi har också tagit in en del underkonsulter inom vissa specialområden när så krävts.

Tidigare Energi-projekt
Midroc har genom åren haft hand om projektledningen i ett flertal projekt inom energisektorn. Bland annat hade de nyss projektlett bygget av ett fjärrvärmeverk åt E.ON i Åkersberga.
- Projektet i Arninge hade stora likheter med det som precis byggts i Åkersberga, och eftersom beställarna hade varit nöjda med vår insats i det projektet, samt att vi hade en mängd erfarenheter därifrån som kunde överföras till det nya projektet i Arninge, så fick vi ansvaret att även projektleda det här värmeverksbygget, förklarar Anders Taflin. Vi har också delvis haft med oss samma projektorganisation som vi hade i Åkersberga.

Gestaltningen viktig i Arninge
Fjärrvärmeverket i Arninge ligger i utkanten av industriområdet och handelsområdet i Arninge, och det fanns tydliga krav på gestaltningen från kommunens sida. Dels har ett hus byggts för bränslemottagning samt lager, och dels den byggnad som inrymmer de två pannorna. Husen är kubformade med fasader i en kopparfärgad kulör.

Projekt inom energi, bygg och industri
Midroc Project Management medverkar i projekt inom flera olika sektorer, såsom bygg, industri och energi. Inom energisektorn kan nämnas att de bland annat är delaktiga i ett projekt hos Vattenfall Värme i Uppsala, där ett nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk ska byggas.

 

-Leif Håklind