Bevakat byggbranschen sedan 1994

reportage

Sverige behöver en bred bostadskommision för att långsiktigt minska bostadsbristen

Anders Lago

Anders Lago

-Dagens prekära bostadssituation börjar alltmer påminna om trångboddhetens Sverige i början av 1900-talet, vilket var anledningen till att Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsförening (HSB) bildades 1923, konstaterar nuvarande förbundsordföranden Anders Lago. Största anledningen till dagens kaotiska situation härleds främst från de senaste regeringarnas brist på långsiktig bostadspolitik. Nu måste det till handlingskraft och det är bråttom. Ett bidrag från vår sida är vårt nya koncept, HSB 100, berättar Lago vidare. Det handlar om att bredda utbudet med industriellt byggande av koncepthus.

-Förklaringen till dagens bostadsmissär härrör främst från början av 1990-talet när den statliga bostadspolitiken började avvecklas, menar Anders Lago. Subventionerna till nyproduktion började fasas ut och bostadsbidragen drogs successivt ner, vilket bl.a. medförde att det i princip blev byggstopp i allmännyttan. Alla dessa åtgärder genomfördes utan att regeringen presenterade en ny nödvändig långsiktig politik. Bostadsbyggandet hamnade i fritt fall.

Bredare grepp från regeringen
13:e januari år kom dock ett propå från regeringen som tyder på ett betydligt bredare grepp och som innebär ett samarbete främst mellan stat och kommun. Det handlar i korthet om att förenkla regelverken och stärka finansieringen för att kunna öka byggkapaciteten och därmed påverka rörligheten på bostadsmarknaden.

-Detta kan vara ett första steg för att långsiktigt lösa dagens ohållbara bostadskris, tror Anders Lago – ett initiativ som branschen har efterfrågat under åtskilliga år.

Social bostadskommission
-Sverige behöver en bred social bostadskommission för att få fram bostäder som passar bredare samhällsgrupper och till vettiga priser, fastslår Anders Lago. Det innebär att såväl riksdagens partier och kommunerna som byggbranschen, fastighetsägarna, bostadsrätterna och hyresgästerna måste vara representerade i en sådan kommission.
Regeringens mål är att man fram till 2020 ska ha producerat 250 000 nya bostäder som passar breda samhällsgrupper.
För att uppnå detta krävs en rad åtgärder som bl.a. översyn av den kommunala markpolitiken och skattepaketet som berör bostäder, för att nämna ett par punkter i ett mycket komplext och omfattande program.

250 platser för ingångsjobb/praktik
-Ett annat faktum i sammanhanget är att det redan nu börjar bli brist på byggarbetare så därför kommer HSB att upplåta 250 platser till ingångsjobb/praktikplatser för att bl.a. fånga upp invandrare med byggerfarenhet, vilket borde vara en tillväxtfaktor. HSB kommer också, under 2016, på försök att införa sociala klausuler i entreprenadupphandlingarna för att fler människor med byggerfarenhet från sina tidigare hemländer ska komma i arbete. Fler utbildingsplatser borde också ingå i kommissionens arbete

HSB 100
-Vårt strå till stacken när det gäller att tillgodose flera samhällsgrupper, är att vi i år kommer att bredda utbudet av boendemöjlighter genom att lansera konceptet ”HSB 100”, berättar Anders Lago. Det går helt enkelt ut på att producera mindre lägenheter i koncepthus via industriellt byggande, i andra lägen än de mest attraktiva. På så sätt ges möjligheten för förstagångsköpare, barnfamljer och nyanlända m.fl. att hitta ett lämpligt bodende – grupper som, i stora drag har varit utestängda från dagens bostadsmarknad, inte minst på grund av den höga kontantinsatsen.

För närvarande pågår två pilotprojekt – i Västerås och Malmö – med totalt 250 lägenheter, men redan till 2017 räknar vi med att kunna fördubbla den volymen.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med 550 000 medlemmar. Man förvaltar 3 900 bostadsrättsföreningar om totalt drygt 400 000 lägenheter plus 26 000 hyresrätter i 30 regionala föreningar. 2015 byggstartade HSB 2 300 bostäder och i år räknar man med att öka den volymen ytterligare.

-Sven Lundqvist