Bevakat byggbranschen sedan 1994

reportage

Det mest prisvärda bytet av äldre porttelefoner till en modern variant

Ett mycket stort antal fastigheter i landet har sedan tidigare, en äldre typ av porttelefoner, bl.a. Telecode. På bostadsrättsmässan i Kista lanserade det svenska företaget Axema Access Control, en ersättningsprodukt - VAKA-CALL - med flera moderna funktioner. - Det är marknadens mest kostnadseffektiva lösning för att byta ut och uppdatera äldre porttelefoner. Bland annat slipper man dra nya kablar, vilket bidrar till att sänka installationskostnaden rejält, berättar Richard Bergman från Axema.

Det var många mässbesökare som stannade till vid Axema´s monter, för att höra om den nya porttelefonen som går att installera på ett enkelt sätt där den gamla suttit. - Läget är sådant, att tillverkaren av den vanligt förekommande porttelefon Telecode har valt att lägga ner den produktionen. Så när dessa porttelefoner behöver bytas ut, har det inte funnits någon kompatibel ersättningsprodukt som kan installeras till låg kostnad. Därför har vi på Axema utvecklat och anpassat vår porttelefon VAKA-CALL, så att den på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt kan monteras på samma plats som den gamla och med utnyttjande av de befintliga kablarna. Det här gör att man får en modern och mycket funktionell porttelefon till en låg kostnad, poängterar Richard Bergman. Förutom portlås/kodlås och porttelefon som Telecode hade, erbjuder VAKA-CALL även flera nya funktioner, som exempelvis passersystem för beröringsfri bricka, postens IR-tillgänglighet, med mera.

Samma kablage
När det gäller installationen så kan man alltså för VAKA-CALL använda samma kablage som redan finns i fastigheten, t.ex. när man har 4 trådar till en central i källaren. Med andra fabrikat tvingas man enligt Bergman dra nya kablar, vilket fördyrar installationen väsentligt. Inte minst när det är långa avstånd mellan olika portuppgångar.

Nybergs Lås installerade första
Den första installationen av den nya VAKA-CALL gjordes av Nybergs Lås i Stockholm i höstas. Johan Hellgren på låsfirman berättar: Vi bytte ut porttelefonerna vid två portuppgångar för en bostadsrättsförening på Rådmansgatan, och eftersom vi kunde utnyttja den befintliga 4-trådiga kabeldragningen på 50 respektive 100 meter, kunde vi spara in 15-20 timmars arbetskostnad åt kunden.  -Vi har nyligen också installerat dessa porttelefoner vid ett lägenhetshotell med 19 portar samt 10 stycken vid en skola, tillägger Johan.

Svensktillverkat och lättskött
-Vår produkt är både utvecklad och tillverkad här i Sverige, vilket bland annat innebär en trygghet att den är anpassad för vårt klimat, fortsätter Richard Bergman på Axema. Passersystemet är också väldigt anpassningsbart, till exempel så att man kan ställa in dörrens öppningstid lite längre om brickinnehavaren p.g.a. handikapp behöver lite längre tid än andra att ta sig in. Man kan också ha inspelade meddelanden om man vill. Allt går att anpassa till den enskilda bricka som respektive boende har. Systemet klarar även alla vanliga kort och taggar som förekommer på marknaden.

Ökad säkerhet
Den vanligaste orsaken till att man byter passersystem är nog att hårdvaran har slutat fungera. Men man behöver inte vänta till dess, oftast är det en bättre idé att byta ut till en modern porttelefon snarast, eftersom man då kommer ifrån problemen med att koder är i omlopp hos obehöriga, eller att det går att lista ut koden genom att se vilka knappar som är slitna. -Säkerheten när det gäller oönskade passager i dörren höjs ju oerhört mycket med det passagesystem som ingår som en valmöjlighet i VAKA-Call. Och idag när många känner otrygghet och spridningen av koder i fel händer tycks vara vanligt, skapar man på ett enkelt sätt en påtagligt förhöjd säkerhet i fastigheterna efter ett byte till vår moderna porttelefon. Det är något som väldigt många boende i bostadsrättsföreningar sätter ett stort värde på, konstaterar Richard Bergman.

IP-baserad lösning
VAKA-CALL har den senaste tekniken med en IP-baserad lösning med en integrerad programvara som sitter i centralen i källaren. Centralen klarar idag 50 dörrar/portuppgångar i samma system, och inom en snar framtid har Axema utvecklat system för 1 000 dörrar.
-När vi visade VAKA-CALL på bostadsrättsmässan fick vi bl.a. många positiva synpunkter av besökarna när det gäller den höga tillgängligheten och hur enkelt det är för föreningen att drifthålla systemet själv via datorn. Man kan sammanfatta fördelarna med att installationen samt själva porttelefonen är kostnadsmässigt mycket fördelaktig, att säkerheten höjs, och att alla i fastigheten nås oavsett om de har mobiltelefon eller fast telefon inkopplad, avslutar Richard Bergman.

-Leif Håklind