Bevakat byggbranschen sedan 1994

reportage

Husarens Gränd – ett prestigebygge i centrala Örebro

- Kv. Husarens Gränd är ett projekt som krävt högt fokus på samordning, berättar NA Byggs projektchef Daniel Åhlund. Foto: Leif Håklind

- Kv. Husarens Gränd är ett projekt som krävt högt fokus på samordning, berättar NA Byggs projektchef Daniel Åhlund. Foto: Leif Håklind

Storbygget i kvarteret Husaren är inne i sitt slutskede. Det är NA Bygg, som i egenskap av totalentreprenör, genomför sitt hittills största byggprojekt. - Husarens Gränd inrymmer, förutom beställaren ÖBOs nya huvudkontor, även 47 lägenheter, varav 11 är i radhusformat. I markplanet finns också ett antal affärslokaler, varav en kommer att inrymma Boule Bar och under huset finns ett parkeringsgarage för boende och ÖBOs personal, berättar NA Byggs platschef Robert Krohn. Det här är även ÖBOs största enskilda byggprojekt. - Bygget startade i maj, 2014, med en miljösanering, berättar Krohn vidare. Därefter vidtog jobbet med att spränga bort allt berg på tomten, som visade sig vara mer än som var känt från början. Man hittade också ett gammalt skyddsrum som inte heller det var känt från början. Delar av byggnaden är förankrad i berget i syfte att uppnå en stabil konstruktion som klarar grundvattentrycket. Byggnaden innehåller olika våningshöjder i lägenheterna respektive kontorslokalerna, vilket har krävt extra tankearbete för att de ska samspela.

 

God planering och tidsstyrning
- De olika förutsättningarna för ett bygge av den här digniteten ställer stora krav på samordning mellan de olika entreprenörerna eftersom bygget omfattas av många olika delar, men med god planering, samordning och tidsstyrning har allt fungerat väl, säger Daniel Åhlund som är NA Byggs projektchef.
Eftersom det har varit ont om utrymme på byggarbetsplatsen har logistiken och alla leveranser försiggått enligt principen, just-in-time, i så stor utsträckning som möjligt.

En utmaning
Både husets konstruktion och fasaden har varit en utmaning, berättar Daniel Åhlund.
Byggnades olika takhöjder och sidolägen, inte minst i trapphus och hissar har gjort bygget komplext. Fasaden, utom gatuplanet, har också varit ett kapitel för sig. Att montera ”Steniskivan”, som är en glasfiberarmerad kompositskiva med enormt små toleranser, har varit mycket utmanande, men resultatet blev lysande, konstaterar Åhlund. Fasaden i gatuplanet består av en svart aluminiumskiva. Totalt har byggnaden en mycket tilltalande arkitektur och framtoning, tycker Ålund. Stora delar av taket har sedumvegetation, vilket ger en vacker brytning mot de stora vita fasadytorna.

NA Bygg har haft, som mest 25 personer egen personal, men totalt har 70-75 personer arbetat på projektet samtidigt.

Inflyttningen i lägenheterna och radhusen har pågått en tid, medan ÖBO beräknas kunna flytta in i sitt nya huvudkontor i november.

-Leif Håklind