Bevakat byggbranschen sedan 1994

reportage

Nordfeldt bygger i Stockholm, Göteborg, Malmö

Vice VD Michael Schwieler och VD Gunnar Nordfeldt. Foto: Leif Håklind

Vice VD Michael Schwieler och VD Gunnar Nordfeldt. Foto: Leif Håklind

Under de kommande tre åren planerar fastighetsbolaget Nordfeldt bygga omkring 600 bostäder i Stockholm, Göteborg och Malmö. Även om bolaget är relativt nytt, är erfarenheten av bostadsutveckling och egen förvaltning ansenlig, inte minst genom bolagets grundare och vd Gunnar Nordfeldt. Under många år byggde han som vd upp ByggVestas nyproduktion – och nu fortsätter han i samma anda att utveckla moderna bostäder med goda energiprestanda inom det egna bolaget Nordfeldt.

Tack vare de många lyckade referensprojekten i tidigare bolag, samt väl inarbetade kontakter med finansiärer och ett gott eget kapital – har Nordfeldt på kort tid fått betydande markanvisningar i alla våra tre största städer, Stockholm, Göteborg och Malmö.

Gunnar Nordfeldt var under sin tid på ByggVesta även en av delägarna. När han avyttrade sitt ägande där, fick han möjlighet att förverkliga sin önskan om att bygga upp ett helt eget fastighetsbolag.

         Vi arbetar nu vidare med bostadsutveckling inom Nordfeldt och kan använda oss av den stora erfarenhetsbank vi tillägnat oss sedan tidigare. Både vad gäller strategier och välbeprövad energieffektiv & ekonomisk byggteknik, samt inköp med mera. Ja, allt som hör till utveckling av nya bostäder med hög kvalitet på ett miljömässigt hållbart sätt, sammanfattar Gunnar Nordfeldt.

 

600 nya bostäder på gång

Nordfeldt ser sig själva som stadsbyggare – de vill bygga hållbara bostäder för framtiden, med bostäder för flera olika målgrupper i samhället. Både bostäder som de skall äga och förvalta själva under lång tid framöver, samt bostadsrätter.

Under de närmaste tre åren planerar de omkring 200 nya bostäder i respektive stad – Stockholm, Göteborg och Malmö.

-Leif Håklind