Bevakat byggbranschen sedan 1994

reportage

Nyproduktion, modernisering och service av hissar

Nordisk Hiss AB är en väletablerad aktör i hissbranschen när det gäller såväl nyinstallationer som moderniseringar och service. Nordisk Hiss, som totalt har 56 anställda, varav 35 i Linköping/Norrköping, finns på 10 orter i landet, med säljkontor på fyra av dessa. Man ingår i Motumkoncernen, som är landets näst största koncern i hissbranschen. Tillsammans med övriga bolag i Motumkoncernen ges vi möjligt att betjäna/ha avtal med, fastighetsbolag/kunder i många olika regioner.

Vallastaden
-I samband med den, nu aktuella, uppbyggnaden av stadsdelen Vallastaden, Linköping, har vi installerat nya hissar i kvarteret Inspirationen 1 och 7, åt Lindstams Bygg och Lejonfastigheter samt i kvarteret Innovasionen åt Bernhardsson & Karlsson Bygg AB, berättar VD Peter Sundell.

Bostadsområdet ”Skarpan”
- Ett annat projekt är bostadsområdet ”Skarpan” i Linköping som Riksbyggen uppförde för 50 år sedan fortsätter Sundell. Där bygger man nu på ett nytt våningsplan på de befintliga huskropparna. Här har man valt att anlägga utvändiga hissar och trapphus som går ända upp till det nybyggda översta våningsplanet.
Projektet påbörjades 2014 och beräknas pågå i två år till. Vi levererar omkring åtta hissar/år dit och hittills är vi uppe i drygt 20 nyinstallationer.

Nyproduktion
- Vid nyproduktion installerar vi flera olika typer av hissar och fabrikat, berättar Sundell vidare. Vårt breda kontaktnät borgar för att kunna skräddarsy hissar för många olika sammanhang och ändamål. Detsamma gäller även för styrsystem, där vi samarbetar med ett antal namnkunninga leverantörer. Vid var och en av de nyinstallationer vi utför erbjuds också kunden serviceavtal, vilket förutom intervallservice innebär support med kort varsel.
Det ska också påtalas att branschen står inför in nu Europanorm för hissar - EN 81:20/50 - som ska träda i kraft sommaren, 2017, som kommer att ställa ökade krav på bl.a. säkerheten och servicetekniker.

Serviceavtal
- Appropå service så är det en stor del av vår verksamhet, fortsätter Sundell. Här är det kundens behov som styr. En hiss behöver ses om 2-4 gånger/år beroende på bl.a. hisstyp och användarfrekvens. Det är funktions och säkerhet som kontrolleras och åtgärdas vid behov. Alla insatser dokumenteras noggrant, vilket garanterar högsta möjliga driftsäkerhet. 
Där vi är representerade har vi serviceavtal med flertalet fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. Vår strävan är att vara bemannade efter våra kunders önskamål.

Modernisering 
Det tredje benet innefattar modernisering av hissar, vilket sker i ett hundratal sammanhang årligen. Vi förespråkar ofta modernisering i stället för att byta till en ny hiss, förutsatt att stommar och konstruktioner som korgar, gejdrar, bärram och motvikt är funktionella. Livscykelanalyser visar tydligt på att vårt sätt att modernisera en befintlig hiss blir avsevärt billigare och miljövänligare. Man får helt enkelt en ny, modern hiss till ett bydligt lägre pris, där man dessutom värnar miljön samt bidrar till lägre råvaruuttag och minskade utsläpp.

 

Öppna system
- Både när det gäller nyinstallationer och moderniseringar ser vi som en fördel att använda ”Öppna System”, Peter Sundell, vilket innebär att man inte är bunden till någon speciell tillverkare eller leverantör.  Det resulterar i bl.a. användarvänligare styrsystem som kan servas och repareras av samtliga aktörer i branschen. 

 

-Leif Håklind