Bevakat byggbranschen sedan 1994

reportage

SABO:s VD, Kurt Eliasson: Utsätt de svenska byggentreprenörerna för mer konkurrens

Kurt Eliasson, VD SABO

Kurt Eliasson, VD SABO

- Eftersom Sverige har högst byggpriser i hela EU, är det i dessa bostadsbristens tider, viktigare än någonsin att utsätta Sveriges byggföretag för konkurrens, säger SABO:s VD Kurt Eliasson. Vårt bidrag till att sänka byggpriserna är ett nationellt ramavtal som innebär att hyresrätter byggs med 25 procent lägre kvadratmeterpris än övriga byggmarknaden. Dessutom håller vi på att uppvakta byggföretag i andra Europeiska länder för att ställa gemensamma krav vid upphandlingar och på så sätt trycka på för att uppnå harmoniserande byggregler inom EU. SABO har gett i uppdrag till Business Sweden att genomföra rekryteringsresor för att läsa av intresset av att bygga bostäder i Sverige. Det första landet man besökte var Polen, vilket i höst kommer att följas av Baltikum och Tyskland m.fl. Tyvärr föreligger inget resultat av intresset i Polen vid denna tidnings pressläggning, eftersom delegationen då var nyligen hemkommen.

SABO:s Kombohus
-För sex år sedan påbörjades arbetet med ett nationellt ramavtal för allmännyttan, i syfte att bygga välplanerade hyresrätter till lägre kostnader, berättar Eliasson vidare. Det var ett måste, inte minst för flera av de mindre kommunerna som, trots bostadsbrist, inte hade haft en chans att kunna erbjuda nyproduktion annars.

Det första avtalet, Kombohus Bas, handlar om att producera en serie prefabricerade, nyckelfärdiga bostäder till ett fast pris, c:a 25 procent lägre än traditionellt marknadspris tillsammans med det Blekingebaserade byggföretaget JSB. Konceptet med SABO:s Kombohus finns nu i tre utföranden – Bas, med 2-4 våningar, Plus, som är punkthus upp till 8 våningar och Mini, yteffektiva 1:or och 2:or.

75 000 nya lägenheter fram till 2020
-Syftet med Kombohusen är att sätta fingret på de höga svenska byggpriserna, förklarar Eliasson. Vi ville visa att det går att pressa byggpriserna i flera steg, vilket i slutänden påverkar hyresnivåerna.

Utöver de tre ramavtalen har SABO även tagit fram en modell som gör det möjligt för såväl lokala och nationella som internationella entreprenörer att tävla mot varandra. Det kallas Kombohus Flex. I varje kommun kan då lokala byggare få möjlighet att utföra byggnationen till de kostnads- och kvalitetsnivåer som ryms inom ramavtalet.

-Bara i år har vi påbörjat byggnationen av 4 000 lägenheter och fram till 2020 ska allmännyttan, totalt sett, ha producerat 75 000 nya lägenheter och vi räknar med 10-15 procent av dessa är Kombohus, tillägger Eliasson.

Nästa steg inom Kombohusfamiljen har fått tillnamnet, Kvarter. Det innebär produktion i form av sammanhängande kvartersstrukturer – en andel som bör öka för att möta framtidens allt större behov av bostäder.

Ökad omflyttning
Som uppföljning av hur Kombohuskonceptet har påverkat de lokala bostadsmarknaderna, har SABO tagit hjälp av Stockholms Universitet för en utvärdering. Bland slutsatserna märks bl.a. att nybyggnation har möjliggjorts på orter där det inte har byggts på flera år. Det utkristalliserar sig också att flera äldre personer säljer sina villor till yngre familjer, för att själva flytta till nya, tillgängliga och lättskötta lägenheter.

Inte acceptera för höga byggkostnader
-Ansvaret att pressa byggpriserna ligger även hos beställarna, menar Eliasson. Både privata och allmännyttiga fastighetsägare borde vara tuffare gentemot byggentreprenörerna i sina beställningar och upphandlingar. Det finns ingen anledning för någon fastighetsägare att lägga sig platt och villkorslöst acceptera för höga byggkostnader. Ingen har nämligen ännu beskrivit alternativ till kollektiva förhandlingar eller kunnat visa på att marknadshyror skulle öka nyproduktionen av bostäder i Sverige, fastslår Eliasson.

Europeiska marknaden
Apropå det som nämndes i ingressen om SABO:s uppdrag till Business Sweden, efterlyses medlemsbolag som aktivt vill medverka till att öka intresset för sina byggprojekt hos byggentreprenörer på den europeiska marknaden. Denna satsning är fortfarande inne i ett initialskede men man hoppas mycket på att utländska byggentreprenörer framöver vill vara med i anbudsförfarandet, vilket kommer att öka konkurrensen och samtidigt bidra till att ytterligare sänka byggkostnaderna och därmed också ge lägre hyror för hyresrätter.

-Med dessa åtgärder visar vi med all tydlighet att vi gör allt vi kan för att förhandla fram relevanta byggkostnader så hela Sveriges befolkning ska ha möjlighet att skaffa en dräglig bostad till en rimlig hyra, summerar SABO:s VD Kurt Eliasson.

 

SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, är bransch- och intresseförening för 300 allmännyttiga kommunala bostadsbolag i olika storlekar, över hela landet. Tillsammans äger och förvaltar medlemsföretagen i dagsläget närmare 802 000 bostäder med en total lokalyta av 8,4 miljoner kvm. Genom att bistå sina medlemmar med stöd, service, rådgivning, utbildning och information m.m., ska medlemsföretagen vara långsiktiga och konkurrenskraftiga på marknaden.

-Sven Lundqvist