Bevakat byggbranschen sedan 1994

reportage

Miljöteknikföretag i världsklass

Här rengörs fasader på stort butikskomplex i området Tornby i Linköping

Här rengörs fasader på stort butikskomplex i området Tornby i Linköping

Att lösa miljöproblem med en egenutvecklad miljövänlig metod har gjort Qlean Scandinavia AB, till ett miljöteknikföretag i världsklass. I kölvattnet av att deras metod har upptäckts av alltflera kunder och hyllats från flera håll, har följt en rad erkännanden, priser och utnämningar samt en expansion som tillhör det ovanliga slaget. 2008 var man bara 2 personer i företaget och idag man 22 medarbetare.

Qlean Scandinavia verkar inom tre affärsområden – Qlean Surface, Qlean Constructions och Qlean Industry, varav vi här koncentrerar oss på Qlean Surface, eftersom det rör fastighetsmarknaden.

Gasellföretag fyra år i rad
Grunden till företaget lades, 2002, då Petra (VD) och Peter Hammarstedt började med bl.a. fasadrengöring.
- I början fanns det en hel del motstånd och det var svårt att få vår metod accepterad, berättar Petra, men vi gav oss inte utan stretade på och utvecklade vår metod hela tiden, eftersom vi trodde på den. När vi sedan uppmärksammades i Miljöinnovation, 2004, började det alltmer röra på sig. 
2009 kom så det stora lyftet, minns Petra med gjädje. Då blev vi utnämnda till ”Årets Företagare” i Östergötland, fick SABO:s hedersomnämnande och Svenska Kraftnäts Miljöpris. Efter detta var det ingen som tvivlade på vår metod längre.

Gasellföretag fyra år i sträck
2015 blev Qlean Scandinavia Gasellföretag för fjärde året i rad, vilket torde vara mycket unikt. Att få Gasellpriset ett år är en sak, men att expandera organiskt i den takt som krävs och dessutom med så god soliditet, fyra år i rad, är beundransvärt.

Egenkonstruerad utrustning
- Vår metod går ut på att vi bara använder vanligt vatten vid tvätt av fasader och tak, berättar Petra vidare – alltså inga som helst kemikalier. 
Hemligheten är den egenkonstruerade utrustningen man använder, där både Petra och Peter har haft ett finger med i spelet, vad gäller konstruktionen. Maskinen producerar kliniskt rent vatten, som renas i flera steg genom speciella filter. Resultatet blir vatten som är upp till 200 gånger renare än destillerat och då behövs inga kemikalier.
- Vanligt obehandlat vatten innehåller nämligen en rad biprodukter och gaser, förklarar Petra.
I tester där vårt renade vatten har jämförts med välkända kemikalier som innehåller lösningsmedel, har man uppnått samma resultat och varför inte välja den mest miljövänliga metoden då.

Fasad- och taktvätt
- Fasadtvätt används traditionellt bara innan målning eller vid klottersanering, fortsätter Petra och att en fasad behöver målas om beror på att smuts och påväxt tär på fasaden, vilket, förutom slitage, gör att den ser ovårdad och tråkig ut.
Vår affärsidé är i stället att använda fasadtvätt som underhåll, vilket gör att ommålning inte behöver göras tillnärmelsevis lika ofta som annars. Det sparar betydande kostnader för en stor fastighetsägare. En fasad som är ren och snygg och utan påväxt utstrålar ett positivt intryck för såväl de boende som besökare. Fasadtvätt har i allmänhet blivit vanligare under senare år. 
Det ska också tilläggas att vår metod fungerar lika bra på träfasader som på puts eller fasadtegel. Vid taktvätt använder vi samma metod, men här är säkerheten oerhört viktig, med bl.a. skyddsräcken.

Huvuddelen av verksamheten i Stockholmsregionen
- Vårt första ramavtal slöt vi, 2009, med det kommunala bostadsbolaget, Stångåstaden, i Linköping, minns Petra. Numera har vi långsiktiga relationer med bl.a. flera större fastighetsbolag, både kommunala och privata, bostadsrättsföreningar samt industri- och kontorsfastigheter. Några exempel på beställare, förutom Stångåstaden, är Riksbyggen, HSB, Lundbergs, Klövern, AB Sigtunahem och Specialfastigheter. Dessutom gör vi mycket jobb åt Svenska Kyrkan och flera Landsting. Det rör sig i dagsläget om ett drygt 50-tal uppdrag.
- För närvarande har vi huvuddelen av verksamheten förlagd till Stockholmsregionen, påpekar Petra. Ett lyckat ingångsjobb åt Tyresö Bostäder, har resulterat i åtskilliga uppdrag där, bl.a. i Tullinge, Västerhaninge och Huddinge.

Ett relativt stort åtagande pågår i Linköping. Det handlar om ett antal kommersiella fastigheter på Tornby Industriområde  - ett jobb som spänner över flera veckor.
När det gäller företagets affärsområdena, Qlean Construction och Qlean Industry, så opererar man både i Sverige och Norge, medan man håller sig från Uppsala och söder ut i landet med Qlean Surface.

Så här ser det ut i dagsläget, men om expansionen fortsätter i samma takt som hittills, måste nog såväl upptagningsområdena som personalstyrkan revideras.

 

 

-Leif Håklind