Bevakat byggbranschen sedan 1994

reportage

Fallstudie kring jonisering för att minska exponeringen av kvartsdamm

Ramirent och Erlandsson Bygg samarbetar inom arbetsmiljö

Kvartsdamm finns i våra vanligaste bergarter. Du exponeras för kvartsdamm vid bilning, borrning, slipning, sågning i sten eller berg, men även vid dammande grusvägar och sopning av gator.

Varje år exponeras över 80 000 personer för kvartsdamm på våra arbet­splatser. I förlängningen kan det leda till dödliga sjukdomar som silikos (stendammslunga), cancer och KOL. Av de som exponeras arbetar åtta av tio inom byggindustrin.

Efter en framgångsrik ”Skyddsdag” som Ramirent anordnade tillsammans med Erlandsson Bygg i Väst beslutade representanter från båda företagen att titta närmare på hur man ytterligare skulle kunna minska exponeringen av kvartsdamm på byggarbetsplatser. Tillsammans med Erlandsson Bygg fick Ramirent lov att utföra luftreningstester på ombyggnationen av Kvarteret Kopparen i Göteborg. Omfattningen av ombyggnationen inkluderar en totalrenovering med ny inredning och installation som täcker en yta på totalt 13 000 kvm. Testgruppen bestod av representanter från Ramirent, Erlandsson Bygg och leverantören Mpirum som levererar joniseringsutrustningen Jonex.

Den främsta utmaningen är att förhindra spridning av rivnings- och slipdamm, samt att förhindra att damm virvlar upp i luften där många yrkesarbetare befinner sig samtidigt på den mycket stora ytan som innefattar Kvarteret Kopparen. Samtidigt vill man också kunna rensa luften under natten och hålla den så ren som möjligt under dagen.

I genomförandet av fallstudien användes en produkt från Jonex som blåser joniserad luft direkt mot arbetsplatsen och gör rent luften direkt. Luften blir joniserad vilket gör att mikropartiklarna ”klumpar ihop sig och faller till marken” och inte når över knähöjd vid kraftig påverkan, samt att de inte heller når upp till andningsorganen. Att mikropartiklarna ”faller till marken” gör det lättare att dammsuga upp dem när man slutfört arbetet. Jonisering renar luften på ett naturligt sätt och ger samma positiva hälsoeffekter som ren och frisk uteluft. Effekten blir att man dels förhindrar spridning av damm i ett rum, dels kan arbeta i ren och frisk luft, vilket är extra tydligt på morgonen.

Förutom att fallstudien visade t.e.x. en märkbart synlig effekt där man ser att dammet inte virvlar upp trots att man går i det, en luktfri och klarare luft samt en enklare och smidigare dammsugning av golven, är själva genomförande av fallstudien ytterligare en framgångsfaktor. Fallstudien är ett resultat av samarbetet mellan Ramirent och Erlandsson Bygg där båda bolagen har arbetsmiljö som mycket högt prioriterat och fortsätter att arbeta tillsammans inom områden som skall säkerställa att byggarbetsplatserna kommer att vara effektiva och säkra.

Lite mer fakta om Jonex-produkterna: De nya modellerna har bättre joniserings-kapacitet och utökade funktioner. Den mikroprocesstyrda och programmerbara manöverpanelen har timerfunktioner och dioder som indikerar när det är dags för byte av filter eller joniseringsrör. Jonex-aggregaten finns i tre modeller, alla med möjlighet att välja olika nivåer på jonisering och luftflöde.

Läs mer om Jonex produkterna: http://www.midhage.se/index.php/produkter/jonex-luftrenare

För mer information kontakta:

Lars Ölvestål, Försäljningschef Ramirent

 

lars.olvestal@ramirent.se

Tel: 08- 621 23 55

-Ramirent