Bevakat byggbranschen sedan 1994

reportage

Solen genererar el på taken på allt fler stora fastigheter

Solpaneler på byggnaden Klara Zenit i Stockholm, där bl a Vasakronans huvudkontor ligger. Foto Magnus Claesson

Solpaneler på byggnaden Klara Zenit i Stockholm, där bl a Vasakronans huvudkontor ligger. Foto Magnus Claesson

Alla vet sedan länge att solen är en förutsättning för liv på jorden. Nu ökar också intresset för att aktivt ta tillvara den solenergi som flödar in mot oss dagligen – och omvandla den till användbar el. Inte minst har allt fler fastighetsbolag, företag och bostadsrättsföreningar låtit installera solceller på sina tak. Tidningen besökte Solarenergy Scandinavia, som genomfört flera stora solel entreprenader på större fastigheters tak.

Om solenergi
Solceller omvandlar solljus direkt till solel i form av likström. Solceller skiljer sig från solvärme där solstrålningen används för att producera varmt vatten. Omvandlingen av solenergi till elektrisk energi i en solcell sker utan några rörliga delar, utan att något bränsle behövs och utan att ge några koldioxidutsläpp. 
Idag har många fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar långsiktiga satsningar på hållbara energisystem. För att minska sina fastigheters energianvändning och utnyttja naturlig solenergi, kan taken utnyttja de möjligheter som miljöteknik i befintlig bebyggelse erbjuder för energiförsörjning. 

Arkitekter av solenergi
Solarenergy Scandinavia AB har de senaste åren specialiserat sig på projekt för större fastigheter. VD Erik Katus säger så här om deras arbetssätt:
- Vi arbetar med att göra beräkningar och analyser med hjälp av bland annat solinstrålning, byggnadens position, taklutning och skuggpunkter mm. Olika solpaneler och omvandlare med växelriktarsystem beräknas mot varandra för att optimera elproduktionen. Kalkylerna blir mycket noggranna genom att byggnaden ritas i 3D som simuleras med solens position och instrålning för varje timme under året. Genom att solsystem designas för att jämföra olika paneler, design och tekniker får man underlag för att hitta en optimal lösning för fastigheten. En investeringskalkyl presenterar ekonomiska nyckeltal såsom återbetalning och nettonuvärde samt lönsamhet. Detta ger en så tydlig bild som möjligt på investeringen. 

Välkända byggnader med solenergi
Solarenergy har varit med och färdigställt flera av de största anläggningarna på välkända byggnader såsom SIDA, Teaterhögskolan, Naturvårdsverket, Konstfack mm. 
- På Valhallavägen vid Gärdet i Stockholm har vi uppfört ett system på 254.000 watt för Vasakronan vilket är deras största solelanläggning, berättar Erik Katus. Det krävs kunskaper för att placera över 40 ton solenergi på taket.  Vi avslutade nyligen också ett annat roligt projekt i Centrala Stockholm. På det här taket placerades 960 paneler på taken där ca hälften var solcellspaneler och hälften soltunnfilm. Den här anläggningen är nominerad till Årets anläggning. 

Fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar
- Vi gör mest jobb åt bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag, säger projektledare Magnus Claesson. Men även större lantbrukstak, vilka är idealiska för solenergi. Det är kul att se hur positiva reaktionerna är från beställarna när de ser hur bra energi det producerar. De flesta fastighetsbolag som installerat solenergi fortsätter med att sätta upp på fler anläggningar. Det som gör det tryggt för många fastighetsägare är också det serviceavtal vi erbjuder. Det gör att man kan vara trygg med att ha ett system som är underhålls- och bekymmersfritt.

Kompetens och miljöplanering 
Eftersom Solarenergy Scandinavia utför totalentreprenader, så är erfarenhet och kompetens inom företaget viktigt. Att bygga solenergi i centrala Stockholm kräver väl genomtänkt logistik och bra vindlastberäkningar. 
- Våra medarbetare har spetskompetens, och för att påverka och ta del av branschens utveckling, engagerar vi oss inom vårt verksamhetsområde med att besöka leverantörer, delta i mässor och utbildningar, säger vice vd Carl-Hugo Parment. Vi arbetar med miljösamordning, miljöplanering (KMA), riskanalyser, arbetsmiljö (Bas-P och Bas-U), energiberäkningar och energiutredningar. Solarenergy Scandinavia arbetar också med certifieringssystemet BF9K för en effektiv byggprocess gällande kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Det ger trygghet och säkerhet genom projekterings- och byggskedet in i förvaltningsskedet. Solenergiprojekten präglas av ett helhetsperspektiv som anpassas till kundens specifika önskemål och med den bästa helhetslösningen.

 Från förstudie till uppföljning
Solarenergy Scandinavia AB erbjuder förstudier, analyser och totalentreprenad för optimering och installation av solenergi för fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. De har kontor i Stockholm & Uppsala och utför uppdrag i hela Sverige.

 

-Leif Håklind