Bevakat byggbranschen sedan 1994

reportage

SOLEN – en mässa om denna stora energikälla

Foto: Leif Håklind

Foto: Leif Håklind

Den energi som når jorden från solen varje dag har beräknats vara omkring 15 000 gånger större än hela vår planets energibehov. Det ger en bild av vilken energiresurs solen är för oss, bara vi kan ta tillvara på åtminstone en bråkdel av denna energi. Och det kan vi delvis idag, med hjälp av de effektiva solceller som finns tillgängliga nu. I slutet av november förra året, anordnades Svenska Solelmässan vid Uppsala Konsert & Kongress, en mässa som samlar allt fler aktörer varje år. Svenska Solelmässan anordnas av Energikontoret i Mälardalen och STUNS Energi i samarbete med Uppsala kommun och Svensk Solenergi. Det var tredje året i följd som mässan genomfördes och den har nu utvecklats till en av Sveriges främsta arenor för ny miljöteknik riktat mot energi- och fastighetsbranschen.

Ren energi
Den energi som fångas upp från solens ljusstrålar är inte bara förnybar, den är också helt ren. Det följer inte med några biprodukter som måste tas om hand och renas, som en del andra förnybara energislag kan ha. Dessutom, sett ur ett mänskligt tidsperspektiv, kommer den här energin för alltid fortsätta strömma in mot oss obegränsat, hur mycket vi än använder av den.

Producera el från sol
Solstrålningen kan användas för att generera både värme och elektricitet. Solelmässan fokuserar på den del som producerar elektricitet, något som görs i små eller stora anläggningar med solpaneler av något slag. Därför dominerades utställningshallen av företag som installerar, tillhandahåller solceller eller utvecklar annan utrustning som används i samband med solcellsanläggningar. 

Föreläsningar
Bland föredragshållarna på mässan fanns inte bara tekniker och leverantörer, utan även kunder inom energi- och fastighetsbranschen som berättade om sina solcellsatsningar. Bland annat berättade företrädare från Varberg Energi om den enorma solcellpark de byggt, som motsvarar en yta på närmare 10 fotbollsplaner. Anläggningen producerar ungefär 2 % av hela Sveriges solel idag.

Hållbarhetschef Anna Denell på Vasakronan, berättade om varför de satsar på solceller som ett led i deras övergripande målsättning att få ned energiförbrukning, minska miljöpåverkan och skapa hållbarhet som genomsyrar hela deras affärsverksamhet.

Effektivare solceller och lägre priser
Som besökare på Solelmässan, och efter samtal med många utställare, träder en samstämmig bild fram: intresset för att installera solel är i snabbt stigande! Det beror på flera saker – effektivare solceller, lägre kostnader, kunnigare aktörer på marknaden, och sist men inte minst: både privatpersoner och stora fastighetsbolag upplever solel som den renaste och miljövänligaste formen av grön energi. Något som helt enkelt känns väldigt positivt att ha! 

 

-Leif Håklind