Bevakat byggbranschen sedan 1994

reportage

Tak som håller längre

-Sedan en tid tillbaka har vi emellertid även byggt en plåtslagerienhet där vi både kan tillverka och lägga plåttak

-Sedan en tid tillbaka har vi emellertid även byggt en plåtslagerienhet där vi både kan tillverka och lägga plåttak

Taket på en byggnad kallas ibland ”husets femte fasad” och det med rätta eftersom det utsätts för hårda prövningar av väder och vind. Därför har vi, på DM TAK AB, valt att prioritera långsiktighet genom att vara noggranna och hålla en hög kvalitet, vilket vi också har blivit kända för hos våra kunder, säger företagets affärsutvecklare och försäljningschef, Vanessa Frykman.

Ny plåtslagerienhet
-Vi är specialiserade på målning av plåttak samt både ny- och omläggning av tegeltak, berättar Vanessa vidare. Sedan en tid tillbaka har vi emellertid även byggt en plåtslagerienhet där vi både kan tillverka och lägga plåttak, så verksamheten expanderar.

 

Egen personal och underentreprenörer
-Trenden i branschen är att många outsourcar takarbeten, men vi har valt att jobba med egen personal och underentreprenörer så vi kan ansvara för och ha kontroll på att jobben blir rätt utförda. Vi har i dagsläget 20 fast anställda plus ett 10-tal extra under högsäsong.

Det ska också framhållas att vår bifirma, Villatakspecialisten, riktar sig till villakunder.

 

Vi är också ensamma om att ha egna interna utbildningar av både takläggare och takmålare.

 

Långsiktig investering
-Att lägga tak är ett så pass stort och viktigt jobb att det måste ses som en långsiktig investering. Det lönar sig därför inte att anlita för billiga takfirmor, påtalar Vanessa.

Vi har åtskilliga kunder som bara har sett till kostnaden vid takomläggning. Följden blir ofta läckande tak eller takpannor som har rasat ner efter en kort tid, vilket kräver ytterligare omläggning med nya kostnader för kunden. Ett plåttak läcker inte om både invändiga isoleringsarbeten och takläggningen har utförts korrekt.

Ett tegeltak bör hålla i minst 50 år och ett plåttak ännu längre. Vi lämnar 15 års garanti på tegeltak.

-Precis som man servar en bil, så kräver ett tak underhåll för att nå maximal livslängd. Därför rekommenderas serviceavtal, tillägger Vanessa.

 

Nöjd kund
-Första gången vi anlitade DM TAK var för tolv år sedan, berättar Dick Kjellberg, ordförande i Brf Smeden på Birgerjarlsgatan i Stockholm. Då utförde de en takmålning på ett ganska komplicerat tak med bl.a. takkupor och altaner. Eftersom vi var nöjda med deras arbete frågade vi om de även kunde ta hand om snöskottningen och fick ett positivt svar. Det är extra viktigt för oss då vi har flera butiker i gatuplanet. Allt har fungerat klanderfritt sedan DM TAK tog över snöskottningen, till skillnad från vår tidigare entreprenör. Självfallet är vi mycket nöjda med DM TAK, säger Dick och tillägger att vi nyligen har låtit de utföra ytterligare en takmålning.

 

Lyckad bostadsrättsmässa
Vanessa framhåller vidare att DM TAK:s medverkan på Bostadsrättsmässan i november 2015 blev mycket lyckad. Vi har träffat flera stora avtal med kunder som kan härledas till mässan, både vad det gäller takmålning och tegelomläggning.

-Sven Lundqvist