Bevakat byggbranschen sedan 1994

reportage

Trygghet – Kvalitet – Kompetens

Det handlar om säkerhet. Om utbildning och kunskap. Om tryggheten av att veta, att man på bästa möjliga sätt genom förstklassig utbildning ha höjt den egna beredskapen. Detta om någon på ett otillbörligt sätt vill skada, fördärva, orsaka brand eller kanske skaffa sig tillgång till fordon, maskiner, datorer eller annan teknisk utrustning. Vetskapen om att man har avtalat med en av Skånes ledande utbildningsleverantörer inom skydd och säkerhet, övervakning, räddning, krishantering, larm och brandskydd har gjort företagandet och tillvaron lite lättare. Detta för byggare, bilhandlare, tillverkningsföretag och butikskedjor, samt för många bostadsrättsföreningar, institutioner, myndigheter och privatpersoner.

Olika typer av företagande, olika verksamheter med olika behov på sin säkerhetsnivå får alla en individuell säkerhetslösning, speciellt anpassad efter det egna behovet. Man får erbjudande om utbildning i olika former för att skaffa sig en maximal beredskap, om någon akut händelse oförutsett skulle inträffa.

Utbildare med dagsaktuell verklighetsförankring
Hanssons Skydd & Säkerhet startades 2008 och har sitt säte i Östra Grevie, som tillhör Vellinge kommun. Företaget drivs och ägs av Thomas Hansson, som själv arbetat inom Räddningstjänsten i Vellinge och Trelleborgs kommuner under många år, både operativt som brandman och i befälsställning. Han har också haft ledande befattningar som utbildare och informatör inom de flesta områden avseende säkerhetsutbildning.
- Mina instruktörer jobbar dagligdags inom ambulanssjukvården i Skåne och har även lång erfarenhet från Kommunal Räddningstjänst och är utbildade vid Räddningsverkets Skolor, inom såväl Förebyggande och Operativt i ledande befattningar, säger Thomas Hansson.
- Instruktörernas vardag speglas i utbildningen, deras erfarenhet och verklighetsförankring kommer kursdeltagarna till del.
- Vid utbildningar i Kris/Kamratstöd/debriefing har vi tillgång till en psykolog som dagligdags arbetar inom allmänpsykvården, men även för försäkringsbolag i internationella uppdrag. 
- Han har dessutom ett förflutet inom kriminalvården som anstaltschef och är numera deras specialist i Debriefing.
- Vårt motto är att göra utbildningarna intressanta och nära den verklighet som beställaren befinner sig i, framhåller Thomas Hansson.

”Skillnaden mellan liv och död kan bero på kunskapen hos din nästa”
I Sverige finns en bra och väl fungerande Räddningstjänst, Akutsjukvård och Ambulansorganisation. Problemet är att det kan ta en stund innan hjälpen anländer om någon olycka, brand eller akut sjukdomstillstånd inträffar.
- Därför är det viktigt att ha en egen beredskap och kunskap innan något händer, säger Thomas Hansson.
- I alla företag och organisationer gäller det att vara förberedd och att ha skaffat sig ordentlig kännedom om vad som gäller om något oförutsett inträffar, samt kunna agera om något händer. Vad gör jag? Vad skall jag åtgärda ? Vad är min skyldighet ? Vad är tillåtet ? Vad säger lagen och vem har ansvaret ?
- Svaret är att det yttersta ansvaret alltid ligger på ägaren av fastigheten eller den som leder verksamheten, betonar Thomas Hansson. Detta är viktigt att ha detta klart för sig.
- I regel är man måttligt intresserad av säkerhetsfrågor, så länge inte något  händer i ens närhet eller man inte själv drabbas. Ett säkerhetstänk borde finnas med i alla sammanhang. Att tänka efter före är en god regel.
- Känslig affärsinformation är oerhört viktigt att skydda. På kontor och i kommersiella byggnader krävs det därför en hög säkerhetsnivå. Vare sig det gäller brandrisker eller olyckor, så krävs det flexibla lösningar som kan klara genomströmning av människor med olika behörighet, under olika tider på dygnet och som dessutom möjliggör en säker utrymning i nödlägen.
- I en första kontakt med våra kunder genomför vi i regel först en säkerhetsinventering för att ta reda på de risker som finns i verksamheten. Det ger ett bra underlag för åtgärder och beslut. 
- Viktigt är att man sedan i samråd bestämmer vilken nivå, man skall tillämpa rent säkerhetsmässigt.

Din partner i säkerhetsutbildning        
Hanssons Skydd & Säkerhet kan glädja sig åt en starkt ökande kundtillströmning, enligt Thomas Hansson.
- Vi har hjälpt många med utbildningar, företag, sjukhus, skolor, äldreboenden, föreningar och bostadsrättsföreningar. Alla med olika behov som vi har åtgärdat. Tillsammans har vi gjort en analys och kommit fram till en passande säkerhetsnivå och de speciella behov som kan krävas från försäkringsbolag och olika typer av hyresgäster. Genom att erbjuda våra flexibla och effektiva utbildningar har vi fått många olika typer av kunder, som exempelvis Trelleborg AB och Tosselilla Sommarland
- Vi växer och utvecklas hela tiden, och vi är en bra och pålitlig partner när det gäller säkerhetsutbildning, fastslår Thomas Hansson.

 

 

 

 

 

 

-Gunnar Ericsson