Bevakat byggbranschen sedan 1994

reportage

Tar nästa steg inom byggande i Mellansverige

TitanBygg drivs av från vänster Abraham Oktay, Robel Oktay, Murat De Basso och Kimmo Pauna.

TitanBygg drivs av från vänster Abraham Oktay, Robel Oktay, Murat De Basso och Kimmo Pauna.

Förra året fick de ta emot utmärkelsen "Årets tillväxtföretag" i Örebro. Nu har de tagit ytterligare ett stort kliv framåt på byggmarknaden i Sverige och bl.a. startat fabrik med tillverkning av prefabricerade hus och väggelement. Genom att kapa mellanled och finslipa sina byggprocesser, har TitanBygg i Örebro etablerat sig som en synnerligen konkurrenskraftig byggare av framför allt radhusområden och villor. Både som entreprenör åt andra beställare, och som byggare i egen regi.

TitanBygg är en vidareutveckling av den verksamhet som de så framgångsrikt bedrivit under flera år, och som förra året förärades med det prestigefulla priset "Årets tillväxtföretag" i Örebro. Delägarna Kimmo Pauna och Murat De Basso, har nu tagit verksamheten till en ny nivå, genom att dels starta prefabtillverkning och dels ta in nya kompetenser i ledningen för TitanBygg. Kimmo och Murat kompletteras nu av Abraham Oktay och Robel Oktay. Abraham är civilingenjör med mångårig framgångsrik erfarenhet av produktionsledning och projektutveckling vid Skanska och HSB. Robel är utbildad i industriell ekonomi med lång erfarenhet av affärsutveckling och personalledning inom flera stora bolag.

 

Örebros första husleverantör

När ledningen för TitanBygg nu även startat hustillverkning under namnet WadköpingHus, har Örebro fått sin första egna husleverantör. WadköpingHus erbjuder dels en serie med ett 30-tal villamodeller, dels tillverkning av fabriksframställda väggelement till husbyggen.

 

Beräknar omsätta 120 miljoner

TitanBygg startade sin nya verksamhet i april 2017, och enligt deras egna uppskattningar beräknar de omsätta 120 miljoner SEK redan första verksamhetsåret.

-Vi har bland annat ett flertal radhusområden som vi bygger åt olika beställare runt om i Mellansverige, berättar Kimmo Pauna. Exempelvis bygger vi åt Anebygruppen 24 radhus i Växjö och 35 i Kumla. I Västerås har vi en totalentreprenad med 34 radhus åt en annan beställare och i Vintrosa utanför Örebro ska vi på motsvarande sätt bygga 22 radhus. Dessutom är markarbeten påbörjade inför att vi bygger 17 radhus i Jönköping - så det är full fart i verksamheten, konstaterar Kimmo.

 

Förfinad byggprocess

-Vi har förfinat hela byggprocessen, så att vi kan bygga så kostnadseffektivt som möjligt, framhåller Robel Oktay. Vi har egen fabrikstillverkning av prefabricerade väggelement vilket gör oss oerhört konkurrenskraftiga, eftersom vi kapar kostnader för mellanhänder. Dessutom har vi full kontroll över både tillverkningen och kvalitén. Lägg därtill att våra arbetslag har specialiserat sig på samma arbetsuppgifter i projekt efter projekt - så förstår man att vår byggprocess är så rationell och effektiv som den kan bli i sådana här projekt.

-Leif Håklind