Bevakat byggbranschen sedan 1994

reportage

Nya arbetstillfällen och bostäder går hand i hand för kommunens tillväxt

Palladium är den största hustypen i Stavstorp

Palladium är den största hustypen i Stavstorp

Hos Tunafastigheter i Eskilstuna jobbar man utifrån en uttalad helhetssyn. Man vill främja både att nya arbetstillfällen skapas, att det finns bra arbetslokaler i kommunikationsnära lägen, samt att bostäder kan erbjudas som passar människors plånböcker och krav. När dessa tre aspekter samverkar med varandra, är förutsättningarna goda för en fortsatt mycket positiv utveckling av kommunen, menar Tunafastigheters vd Anton Varnäs.

Tunafastigheter har sedan starten för mer än 30 år sedan verkat i Eskilstuna som en hyresvärd för kommersiella lokaler, framför allt inom industri, service och handel. Men sedan några år tillbaka har bolaget trätt in i ett nytt segment – att bygga bostäder! Anledningen är att man har en klart uttalad filosofi att arbetstillfällen och lämpliga bostäder - inte minst för ungdomar - måste gå hand i hand för att utvecklingen ska gå framåt!

 

Flest kommersiella hyresgäster i stan
Tunafastigheter är den fastighetsvärd i Eskilstuna som har flest antal hyresgäster i kommersiella lokaler. Sedan Anton Varnäs tog över ansvaret för Tunafastigheter år 2004, har mer än 1000 nya arbetstillfällen skapats i deras lokaler.
- Vi har bland annat förvärvat större lokaler som vi byggt om och moderniserat, för att sedan dela upp ytan i flera mindre lokaler och hyrt ut till många mindre företag. På så vis har vi fått omkring 20 nya företag som hyresgäster varje år. Jag förväntar mig att den utvecklingen även fortsätter framöver, vilket skulle innebära att vi får omkring 200 nya hyresgäster i våra lokaler under den kommande 10-årsperioden. Det skulle också betyda i storleksordningen 1000 nya arbetstillfällen, förutspår Anton Varnäs.

Arbetstillfällen för ungdomar
När Tunafastigheter i nära samarbete med kommunen för några år sedan såg till att Callcenter företaget Transcom etablerades i Eskilstuna, skapades i ett slag 500 nya arbetstillfällen för främst ungdomar. En viktig pusselbit i den här företagsetableringen var att Tunafastigheter kunde erbjuda en funktionell och passande lokal för den nya verksamheten.

Bostäder som passar olika grupper
Tunafastigheters avsikt är nu att förutom lokalanpassningar, även bygga bostäder. Man riktar in sig på att bygga för flera olika kategorier, allt ifrån chefer och högre tjänstemän, till medelinkomsttagare samt ungdomar. För att näringsliv och arbetstillfällen ska växa, måste lämpliga boendeformer finnas för alla samhällsgrupper.

Premiumvillor byggs nu
I Stavstorp i Mälarbaden bygger Tunafastigheter ett 50-tal villor i premium klass med vacker sjöutsikt mot Mälaren. Hittills är 5 villor inflyttade och ytterligare 5 blir färdigställda i sommar och höst. En marina med 70 båtplatser är byggd ett stenkast ifrån husen och i direkt anslutning till villaområdet finns dessutom en badplats, fotbollsplan, motionsspår, en seglarskola samt banor för tennis och Croquet.

Mindre villor
Förutom de stora villorna i exklusivt utförande i Mälarbaden, vill Tunafastigheter även bygga mindre standardvillor som passar en bredare målgrupp, vilka också efterfrågar ett boende i eget hus.

Lägenheter för ungdomar
- Om vi ska skapa helt nya arbetstillfällen i kommunen för ungdomar, vilket jag är övertygad om att vi kan bidra med, då uppstår samtidigt ett behov av bra bostäder för dem som får jobb. Ungdomarna behöver centralt belägna hyreslägenheter med gångavstånd till de områden där arbetsplatserna finns och hyran ska vara anpassad för deras plånbok. Från Tunafastigheters sida är strategin att bidra till alla de tre leden: arbete, arbetsplatslokaler och bostad, förklarar Anton Varnäs.

Bostäder i Kvicksund
Tunafastigheter äger mark i Kvicksund och så snart detaljplaner finns för området, är de beredda att börja bygga bostäder där. Med sitt strategiska läge, med närhet till såväl Eskilstuna som Västerås, och med tågresa endast 10 minuter från Eskilstuna centrum, har Kvicksund goda förutsättningar att växa som attraktiv boendeort.
Beroende på vad som framkommer i detaljplanen, har Tunafastigheter möjlighet att bygga omkring 100 – 150 hyresrätter samt lika många villor där.

-Leif Håklind