Bevakat byggbranschen sedan 1994

reportage

Smart reglersystem ger optimal komfort och spar energi

Ett bra reglersystem är oftast ett mycket enkelt och kostnadseffektivt sätt att sänka energiförbrukningen. Uponor Smatrix med Autobalansering är ett reglersystem för golvvärme, som bland annat gör att man slipper ägna sig åt manuell justering. Istället gör systemet en automatisk analys av värmekretsen och skickar ut exakt mängd energi för önskad komfort. Det sker en kontinuerlig optimering av varje värmeslinga i huset - samtidigt som systemet reagerar på ändrade förhållanden som exempelvis utomhustemperatur. På så vis håller systemet ett jämnt klimat inne, och ser till att inte förbruka onödig energi. Smatrix fungerar ihop med både nya och äldre installationer och finns utvecklat i alternativ för såväl småhus som större fastigheter. Uponor har, som en ledande leverantör av VVS produkter, produkter och system som täcker upp det mesta inom branschen. Dessutom har man ett bolag inom Infrastruktur, Uponor Infra. På VVS sidan tillhandahåller Uponor produkter och kompletta system till byggsektorn, som kommer till stor användning i byggandet av allt ifrån småhus till flerbostadshus, kommersiella fastigheter och industribyggnader. I den här artikeln tittar vi lite närmare på några av deras lösningar inom värme, kyla och smarta reglersystem - som alla har det gemensamt att de bidrar till Energieffektivisering.

Golvvärme sänker energiförbrukningen
Att värma en bostad med golvvärme har många fördelar. Både rumsplanering och möblering underlättas. Man slipper radiatorer och rör som drar till sig damm och får en mycket jämn fördelning av värmen, med önskad temperatur i varje rum. Dessutom kan man sänka energiförbrukningen påtagligt med rätt rumsreglering – vilket är en mycket kostnadseffektiv åtgärd för energibesparing.
När det gäller just rumsreglering, så har Uponor ett antal väl utprovade lösningar både för renoveringar och för nybyggnationer, med bästa möjliga komfort som följd.

Reglersystem med autobalansering
Uponors smarta reglersystem för golvvärme heter Smatrix. Det är ett unikt, patenterat system för både värme och kyla, med den inneboende funktionen Autobalansering. Det innebär att regleringen sker automatiskt och utan behov av manuell injustering, systemet är nämligen självlärande.
Man kan spara upp till 20 procent energi jämfört med oreglerade system.
Smatrix passar lika bra i större projekt, eftersom det är fullt integrerat och utbyggningsbart. För installatörerna innebär det mindre ledningsdragning, vilket sparar både tid och pengar. Autobalansering, som från början bara var tillgängligt i trådlösa system, kan numera användas i alla Uponors system, även de trådbundna.

Fjärrstyrning via app
En annan möjlighet som framför allt passar villaägare och sommarstugeägare, är mobilappen U@home, som gör det mycket enkelt att till exempel höja och sänka temperaturen när man är bortrest. Perfekt till sommarstugan eller när man har semester.

Lågenergilösning för stora byggnader
När det gäller kommersiella fastigheter och andra större byggnader, har Uponor bland annat utvecklat system där man integrerar lösningar för värme och kyla i byggnadskonstruktionen.
Uponor kallar systemet för Thermo Active Building System (TABS), vilket alltså är termiskt aktiva byggnadssystem.
Innovationen går ut på att man bygger in rör i betongelement och bjälklag och får på så sätt både möjlighet till kylning och grundläggande uppvärmning från väggar, golv och tak i byggnaden. Tillsammans med ett effektivt ventilationssystem uppnår man bästa möjliga inomhusklimat som är både dragfritt och tyst. Systemet är både kostnadseffektivt och energibesparande.

Komfortpanel för kyla
Komforten i rum, till exempel på en arbetsplats, påverkas av många faktorer som bl.a. temperatur, ljud, drag m.m. När man ska kyla ned lokaler sommartid, används ofta ventilationssystem eller andra enheter som blåser ut kall luft – något som kan ge oönskade effekter som drag, ojämnt fördelad temperatur o.s.v.
Därför har Uponor utvecklat sitt system med Komfortpaneler, vilka monteras i undertaket och kyler på ett jämnt och komfortabelt sätt ned lokalen. Panelerna levererar kylning dels genom strålning och dels genom konvektion. Till skillnad från många andra kylsystem är Uponors komfortpanel helt ljudlös och fri från drag. Man slipper också problem med att filter sätts igen eller att damm sänker kyleffekten.
Några andra fördelar är: låg bygghöjd, underhållsfrihet, enkelt montage, snabb byggtid och osynlig installation.

För de som är intresserade av att använda något av Uponors system i ett kommande byggprojekt, kan få vägledning och råd från företagets produktspecialister!

 

-Leif Håklind