Bevakat byggbranschen sedan 1994

reportage

Bostadsbyggandet bland det högsta i landet

-Vi har bland annat dubblerat personalstyrkan på bygglovsavdelningen för att möta det ökade byggandet, berättar stadsbyggnadsdirektör Mats Norrbom. Foto: Leif Håklind

-Vi har bland annat dubblerat personalstyrkan på bygglovsavdelningen för att möta det ökade byggandet, berättar stadsbyggnadsdirektör Mats Norrbom. Foto: Leif Håklind

Fler och fler vill bo i Uppsala, därför byggs det bostäder som aldrig förr här. I slutet av år 2011 passerade kommunen 200 000 invånare och räknas därmed som Sveriges fjärde storstad. Redan 2030, alltså om 13 år, räknar man med att invånarantalet stigit till 250 000. Och i kommunens översiktsplan är visionen 340 000 invånare år 2050. 3 000 nya bostäder om året kommer behöva byggas den närmaste framtiden. Inte undra på att man arbetar för högtryck på Stadsbyggnadsförvaltningen!

Tidningen träffade Stadsbyggnadsdirektör Mats Norrbom i somras, och han berättade att man dubblerat personalstyrkan på bygglovsavdelningen de senaste tre åren. Handläggningstiderna har halverats och ligger nu på mellan 2 – 6 veckor i normalfallet.

 

Uppsalamodellen

Man har velat attrahera många byggherrar även utanför kommungränsen att komma och bygga i Uppsala – och det har man lyckats med! Med den så kallade ”Uppsalamodellen” som bygger på flexibla detaljplaner och fasta markpriser, har man fått en mängd nya byggherrar att starta bostadsprojekt i kommunen.

 

Noder och kollektivtrafik

Kommunen har identifierat 4 noder i Uppsala, som utöver Uppsala innerstad är de främsta utvecklings- och tillväxtområdena. Det är Gränby, Gottsunda-Ultuna, Börjetull samt Bergsbrunna. Dessa stadsnoder är inte enbart bostadsområden, utan stadsdelar som har blandad bebyggelse med arbetsplatser, butiker, service, restauranger, parker med mera. För att få en levande stad, krävs det också att kollektivtrafiken byggs ut på ett sådant sätt att de här fyra noderna förses med välfungerande transporter. Man utreder bland annat alternativet att bygga spårväg för vissa trafikstråk.

 

Södra staden

Södra staden är ett vidgat begrepp för ett av de större utvecklingsområdena i Uppsala. Området sträcker sig från Polacksbacken i norr till Sunnersta i söder och från Gottsunda i väster till Fyrisån och förbindelserna med Bergsbrunna i öster.

Gottsunda, Rosendal, Östra Bäcklösa, Ulleråker och Åstråket är delar av Södra staden där det pågår en mängd stora byggprojekt. Fotbollsanläggningen Studenternas IP genomgår nu också en omfattande modernisering, utbyggnad och förnyelse som blir klar 2020.

 

Nordvästra delarna växer

På den Nordvästra sidan av Uppsala finner man bland annat Gränbystaden och Östra Sala Backe, där det pågår en mängd stora byggprojekt av olika slag. Förutom bostäder, byggs köpcentra ut och ett stort sporthotell har nyss invigts. Där planeras även arenan Uppsala EventCenter med plats för 10 000 åskådare, även om byggstart ännu inte kommit till stånd.

-Leif Håklind