Bevakat byggbranschen sedan 1994

reportage

Prisad aktör inom el/tele och solenergi

Fasadbelysning LED på Hyresbostäders huvudkontor i Norrköping

Fasadbelysning LED på Hyresbostäders huvudkontor i Norrköping

- Eftersom el- och svagströmssegmenten har många gemensamma delar och vi har bakgrund och kunskap från båda, har vi en stor fördel i detta, säger Henrik Ahlin, marknadschef hos Linköpingsföretaget, Vallacom AB, som också har kontor i Norrköping. Vi kan således erbjuda totallösningar inom ett stort antal områden.

Tack vare sin breda kompetens och kunskap har Vallacom fått flera utmärkelser under sin verksamhetstid. Den första utmärkelsen kom 2004, genom att man tilldelades Aurapriset. 2005 blev man så Årets Gasellföretag i Östergötland, vilket innebar en kraftig organisk tillväxt under de fyra föregående åren. 2014 blev en av Vallacoms totalinstallationer utsedd till vinnare av Solenergipriset i kategorin ”Årets Anläggning”.
- Vi har ambitionen att vara tidigt ute med ny teknik, men vi håller oss bara till välrenommerade och tillförlitliga leverantörer, tillägger VD och tillika en av företagets grundare, Peter Andersson, som också deltog i intervjun.

Brett spektrum
Som antytts i ingressen spänner verksamheten över ett mycket brett spektrum inom såväl svag- som starkström.
Exempel på svagströmsinstallationer är bl.a. fibernät, larm, individuell mätning i flerbostadshus m.m. På starkströmssidan handlar det, bland mycket annat, om energibesparande åtgärder, belysningsstyrning och laddning (bl.a. laddstolpar för elbilar).
- Inte sällan måste både stark- och svagström kunna ”prata” med varandra och det är en av våra starka sidor, inflikar Henrik Ahlin.

Smarta solcellsanläggningar
För att återknyta till ”Årets Anläggning 2014”, så gällde priset Jursla industriområde i Åby – en anläggning som levererar c:a 168 000 kWh/år. Hela solcellsanläggningen har en yta på 1080 kvm.
Med helhetslösningar för smarta solcellsanläggningar, baserad på världsledande teknik från Solaredge, erhåller man en lång rad fördelar med sin elproduktion. Exempelvis har man övervakning på panelnivå och mindre påverkan av skuggning. Vidare uppnår man en säkrare anläggning vid såväl installation som underhåll och nödsituationer. Vallacom tar fullt ansvar från konsultation till installation och driftsättning.

Laddningsbatterier – nästa steg
I och med att solcellstödet för solel även innefattar energilagring, har intresset för att lagra den egenproducerade elen ökat, berättar Henrik Ahlin. Det innebär att överskottselen från de ljusaste timmarna på dygnet kan lagras i batterierna för senare användning.
- Eftersom kunden får statlig ersättning för grön el, installerar vi också elcertifikatmätare, vilket lönar sig med anläggningar större än 10 kW, vilket motsvarar 60 kvadatmeter solpaneler, förklarar Ahlin.

Energibesparing med LED och rätt styrning
- Vallacom har idag flera certifierade KNX-tekniker som vet hur man bäst styr och programmerar modern belysning för bästa resultat och ekonomi, framhåller VD, Peter Andersson. Vi åtar oss hela belysningsprojekt, från förslag och projektering till utförande och efterföljande serviceavtal. Vi arbetar också mycket med LCC-kalkyler, vilket ger en helhetsbild av den totala kostnaden över tid och det är inte säkert att den billigaste installationen blir den mest lönsamma på sikt. 
- En energibesparing på 70-80 procent är inte ovanligt och med längre livstid blir den ekonomiska vinningen påtaglig, förklarar Peter Andersson och berättar vidare att man bl.a. har förbättrat både ljuset och ekonomin i ett antal större fastigheter och parkeringshus. 
Vallacom byter för närvarande ut tusentals ytterbelysningar mot LED åt stora fastighetsbolag i Linköping och Norrköping. Man har också ett antal större elentreprenader igång, bl.a. nytt storkök på Konsert & Kongress i Linköping, nya företagslokaler i anslutning till Ebbespark samt ett nytt områdeskontor i Norrköping. 

Fiberinstallationer
Några av de uppdrag som också är aktuella just nu är fiberinstallationer åt Utsikt Bredband, ett av Tekniska Verkens bolag, fortsätter Ahlin. Vi bygger infrastruktur både i gatorna och in till bostäder i Malmslätt och Mantorp.

Stort upptagningsområde
Ursprunget till Vallacom AB är från 1995, då man började under namnet Valla El- och Antennservice. Ganska snabbt utökades dock utbudet av tjänster och 2006 tog man namnet Vallacom, samtidigt som det var dags för inflyttning i nya, större lokaler. Utvecklingen har sedan fortsatt i positiv riktning och idag har man drygt 50 medarbetare och erbjuder totallösningar inom områdena, kommunikation och el över ett stort område i och omkring Östergötland.

Del av Instalco
Vallacom ingår idag i Instalco-koncernen och har därmed 23 systerföretag inom el, ventilation och VS. Det ger oss mera muskler och en större rikstäckande kapacitet. Vi får också tillgång till en unik kunskapsbank genom våra kollegor inom koncernen.
Instalcos VD, Per Sjöstrand, vars grundidé är att behålla den lokala styrningen, kompetensen och kontaktnäten, har visat sig vara mycket lönsam.
- Vallacom står nu stabilt rustade för att möta framtiden, konstaterar både VD, Peter Andersson och marknadschef, Henrik Ahlin.

 

-Leif Håklind