Bevakat byggbranschen sedan 1994

reportage

Fyra byggnader med var sitt uttryck i kv. Integralen i Vallastaden

Ett av de många projekt som tillsammans kommer fullborda den nya stadsdelen Vallastaden är kvarteret Integralen 1 - 4, där Miland Group tillsammans med NMR Projekt i Newcap-koncernen är byggherre. Här är det fyra fastigheter utmed Kunskapslänken i norra delen av Vallastaden, som med skilda fasadbeklädnader och andra arkitektoniskt särskiljande drag, har ritats av flera olika arkitekter.

I bostäderna är det bokstavligt talat högt i tak - för de här 6-våningshusen har nämligen utnyttjat möjligheten att erbjuda mycket generös rymd i lägenheterna. Eller vad sägs om 5 meters takhöjd i gatuplanet och 3,30 i övriga lägenheter!
Ett annat roligt inslag - högst upp i två av byggnaderna iordningställs var sin vinterträdgård/växthus, som erbjuder sköna mötesplatser för de boende. En extra bonus och med hög trivselfaktor alltså.

Miland Group
Initiativet till det här projektet har tagits av Miland Groups ägare Håkan Ahlén och Mats Wengelin, som därefter fick med sig Newcap på tåget. 
-Vi såg tidigt att Vallastaden och det här kvarteret hade en utmärkt potential att bygga bostäder på, så vi tog kontakt med Newcap-koncernen i Stockholm som snart tackade ja till att gå in som finansiär och byggherre, berättar Håkan Ahlén och Mats Wengelin. 
Miland Group AB är ett bolag inom projektutveckling och har i det här projektet ett övergripande ansvar för projektledning, samordning bygg, inköp och ekonomistyrning.

Välkänt arkitekthus
En av grundtankarna i Vallastaden är att samma arkitekt inte ska rita två hus intill varandra.
Innovativa idéer kring framtidens hållbara stadsplanering testas och utvecklas i det här stadsdelsprojektet. Bland annat är kraven på hållbarhet och särskiljande arkitektur högt ställda.
Välkända arkitekthuset Sandell Sandberg har anlitats för arkitekturen, och Thomas Sandell är ansvarig arkitekt för två av byggnaderna, medan de andra två har David Eliasson respektive Branko Kovacevic som arkitekter. Inspiration till arkitekturen har bland annat hämtats från Köpenhamnsstadsdelen Nyhavn.

104 bostäder
Sammanlagt inrymmer de fyra 6-våningshusen 102 hyresrätter och dessutom byggs ett gårdshus med två bostäder på tomten. Två av flerbostadshusen blir i form av passivhus och de andra blir lågenergihus. Inflyttningen är planerad att påbörjas i maj 2017.

Urbant och nytänkande
Stadsdelen Vallastaden kommer få en tät, varierad och blandad bebyggelse som präglas av en urban känsla. I varje kvarter i Vallastaden kommer finnas ett gemensamt s.k. felleshus, som ska erbjuda en naturlig samlingspunkt för de boende. Där ska finnas verkstäder, teknikrum, övernattningslägenheter och möjlighet till social samvaro.

Integralens olika fasader
För att skapa den variationsrikedom som Vallastadsprojektet eftersträvar, har de fyra fastigheterna i kv. Integralen 1 – 4 olika fasadmaterial som ger vart och ett av husen sin egen prägel. Ett av de fyra husen har en träfasad, ett annat är klätt med glasblock i blåaktig ton, ett tredje får en fasad med mörkt tegel och det fjärde har ett ljust skivmaterial i fasaden. På så vis är den ena byggnaden inte den andra lik. Ändå integreras de väl intill varandra till ett harmoniskt yttre längs med bussgatan utanför. På gårdssidan är arkitekturen än mer varierad.

Arbetsmarknadsprojekt
Under byggnationen medverkar bygget i två forskningsprojekt som dels inbegriper boendemedverkan och dels ett arbetsmarknadsprojekt där långvarigt arbetslösa ges möjlighet att komma ut i arbetslivet. Detta är en del av det sociala perspektiv som finns med både i stadsdelens tillkomst och dess framtida existens. I snitt deltar 5 – 10 praktikanter via arbetsförmedlingen i bygget, där den normala arbetsstyrkan uppgår till ett 50-tal personer under produktionsfasen.

Delad entreprenad
Byggentreprenör i projektet, som är en delad entreprenad, är Väg & Byggnad AB, med Pär Harryson som platschef tillika vd för företaget. 
- I förberedelsefasen inför bygget, gjordes ganska omfattande pålning, så att marken och grundläggningen kunde ställas i ordning för att bära huskropparna, berättar Pär Harryson. Stommarna är prefabricerade betongelement från Skandinaviska Byggelement i Katrineholm. 

Materialleveranser
- Det mesta av byggmaterialet levereras lägenhetsvis och bärs av logistikskäl i regel in på kvällarna, förklarar Pär Harryson och Håkan Eriksson som är byggsamordnare i projektet. Det är Beijer Byggmaterial som bland annat levererar gipsskivor, reglar och isolering hit till bygget.
- Lite speciellt i det här bygget, är att vi använder oss av Gyprocs Habito skiva på innerväggarna, berättar Pär. Det är ju en extremt hård och tålig gipsskiva, som medger att de boende kan fästa även tunga saker på väggarna utan att behöva hitta reglarna, de kan fästa var som helst på skivan. Skivorna går från golv till tak skarvlöst, ända upp till våra 3.30 höga takhöjd.

Hög standard genomgående
- Hela projektet kännetecknas av att vi inte tummar på kvalitén när det gäller materialval, säger Håkan Ahlén från Miland Group. Det är genomgående mycket påkostat material i lägenheterna, till exempel kök från Canadakök, exklusiva 2-staviga askgolv från Kährs, mycket skjutdörrar invändigt i lägenheterna, exklusivt kakel i badrummen, ljud- och energiklassade fönster från Snidex, för att bara nämna några exempel, säger Håkan. 

Takhöjden ger rymd
Något som utmärker lägenheterna alldeles extra, och ger dem ett mycket uppskattat mervärde - är takhöjden. Med den följer nämligen en befriande upplevelse av rymd. I fastigheternas bottenplan är takhöjden hela 5 meter. Där har man utnyttjat höjden till att bygga alkov ca tre meter upp, som kan användas till sovrum, tv-rum, eller biutrymme för en butik eller annan verksamhet som skulle vilja etablera sig i gatuplanet.
På övriga våningsplan i fastigheterna, är takhöjden ca 3.30 meter, vilket för med sig en riktigt härlig känsla av rymd och frihet.

Badrummen
Det är Kakel Entreprenören i Östergötland AB som har plattsättningsentreprenaden. Mats Karlsson som är projektledare och delägare i företaget säger så här till tidningen:
- Det är ju olika arkitekter för varje huskropp och de har alla valt olika typer av kakel i sina hus. Gemensamt för dem är att det är mycket påkostat kakel, som man normalt inte ser i hyresfastigheter, det är kvalitet och design som styrt materialvalet.
Förutom kakel och klinker i badrummen, ingår det i Kakel Entreprenörens uppdrag en del plattsättning i form av klinker i vissa trapphus samt i vinterträdgårdarna upp på taket.
- Vi har 6 man ur företagets personalstyrka på 22 man engagerade i det här bygget under perioden oktober - mars, berättar Mats Karlsson vidare. Dessutom har vi plattsättningsentreprenaden i hela torgkvarteret - kv. Intellektet - som byggs av Åhlin & Ekeroth, så vi är engagerade på flera sätt i Vallastaden.

VS-installationerna
För att ett bostadshus ska bli funktionellt räcker det förstås inte med stommar, tak och väggar. Det behövs också många typer av installationer som försörjer byggnaden och dess olika delar med bl.a. vatten och avlopp, elström och ventilation. 
I kv. Integralen 1 – 4, har det Linköpingsbaserade företaget Sandbäckens Rör VS-entreprenaden. Sandbäckens Rör är en stor koncern med omkring 450 anställda i bolag på många håll i södra och mellersta delar av Sverige. På riksnivån har de haft uppdrag i många av de stora prestigebyggena som Nya Karolinska Solna, Mall of Scandinavia och Tele2 Arena.
Ett av koncernens bolag är Sandbäckens Rör i Linköping AB, där Mikael Caesar är vd och verksamhetsansvarig.
- Kv. Integralen är ett av de projekt som vi är engagerade i för närvarande, berättar Mikael. Under husens uppbyggnad har vi varit där och lagt ut rören före gjutningen, allt ifrån grundplattan och sedan i bjälklagen på respektive våningsplan. Det handlar om både vatten- och avloppsledningar samt värmeslangar.
- Vi har nu även påbörjat installationer av radiatorer och har installerat värmeväxlare för fjärrvärmen i de fyra undercentralerna, en i varje trapphus. Vi är också igång med montage och installation av sanitetsporslin med blandare i kök och badrum. 
- Här vid det lokala bolaget Sandbäckens Rör i Linköping är vi ett 40-tal medarbetare, och vi har haft fyra av dem kontinuerligt engagerade i bygget av kv. Integralen, avslutar Mikael Caesar, och tillägger att man även utför VS-installationer, markvärme och brunnar för biltvättplatsen i Vallastadens Parkeringshus.

En spännande resa
- Att bygga det här stora och på många sätt unika kvarteret här i Vallastaden, är ett mycket intressant och spännande projekt för oss, säger Håkan Ahlén och Mats Wengelin vid Miland Group. Vårt bolag har inte funnits i den här konstellationen länge, men vi har inom företaget en mycket bred och djup kompetens både inom fastighetsutveckling och inom finansiell styrning. I våra projekt driver vi hela förädlingskedjan, från fastighetsförvärv till försäljning och vi ser fram emot att fortsätta den här spännande resan såväl i detta som i kommande projekt, sammanfattar Håkan Ahlén och Mats Wengelin.

 

-Leif Håklind