Bevakat byggbranschen sedan 1994

reportage

Konsulting, teknik och entreprenad i samma koncern ger helheten inom energieffektivisering

Kjell Hedlund i Brf Plåtslagaren kan övervaka värmesystem både här nere i pannrummet och vid datorn hemma i lägenheten.

Kjell Hedlund i Brf Plåtslagaren kan övervaka värmesystem både här nere i pannrummet och vid datorn hemma i lägenheten.

Värmex, med moderbolaget, Värmex Holding AB, är uppdelat på tre bolag – alla med sina respektive inriktningar/verksamheter. Tillsammans erbjuder de en helhet inom den egna koncernen. Värmex Konsult AB, har hand om projektering av VVS, projektledning, entreprenadesiktningar och energiutredningar m.m. Värmex Teknik AB, sköter injustering av ventilation och värme- och kylsystem, OVK-besiktningar och service av ventilationssystem. Värmex Entreprenad AB slutligen, sköter diverse entreprenaduppdrag som exempelvis bergvärmeanläggningar, fjärrvärmecentraler och ventilbyten. - Energieffektivisering, driftoptimering och energientreprenader är de tunga områdena i vår verksamhet, säger Mattias Ericsson, en av ägarna till Värmex.

Bra partner till bostadsrättsföreningar och fastighetsägare
- Vi har ambitionen att vara en bra partner till bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag, både kommunala och privata hävdar Mattias Ericsson. När kunderna kommer till oss med en fråga eller ett problem, utreder vi det och har sedan resurser att erbjuda allt från projektering till själva entreprenaden.
- Litet av vår spetskompetens är att vi kan gå in i en befintlig fastighet och kolla läget, för att sedan utreda, föreslå och genomföra energieffektiviserande åtgärder.

Energieffekivisering
- Det har visat sig mer än en gång att många fastighetsägare och bostadsrättsföreingar har bristfälligt fungerande värme- och ventilationssystem, fortsätter Mattias Ericsson. Ofta behövs det en ordentlig injustering för att optimera systemen. Faktum är att Värmex är en av de största aktörerna i Sverige när det gäller just injustering av värme- och kylsystem.
Mattias Ericsson menar att det alltid lönar sig att tänka långsiktigt i sådana här sammanhang. Då får man med sig större åtgärdspaket som både bidrar till ökad driftsäkerhet och minskad energianvändning.
- Det ska också tilläggas att vi organiserar utbildningar inom bl.a. injustering av värme- och kylsystem.

Brf Plåtslagaren i Solna
Brf Plåtslagaren i Solna är ett exempel på vad Värmex kan åstadkomma när det rör sig om bergvärmeanläggningar.
- Från att tidigare ha använt oss av olja för uppvärmning i kombination med frånluftspumpar, som ofta har producerat mer än nödvändigt, bestämde vi oss, genom ett styrelsebeslut, för att låta Värmex installera en bergvärmeanläggning, berättar Kjell Hedlund, som är styrelseledamot i föreningen. Anläggningen, som tillsammans med de gamla frånluftspumparna, nu injusterade att inte leverera mer energi än nödvändigt, ska förse föreningen med värme och varmvatten. Radiatorventilerna byttes ut och värmesystemet injusterades.
Det behövdes 12 stycken borrhål på 210 meters djup vardera för att kunna förse hela föreningen med värme. Som spetsvärme när utetemperaturen understiger –15 grader, sparade föreningen den gamla oljepannan, som dock inte har behövt användas ännu.
Sommartid återladdas berget med värme av frånluftsystemet, vilket inte kräver någon extra energi så länge frånluftspumparna är igång för varmvattenproduktion.
- Genom att installera bergvärmen sparar vi mer än hälften av den årliga energiförbrukning vi tidigare behövde, konstaterar en nöjd Kjell Hedlund.

 

 

-Leif Håklind