Bevakat byggbranschen sedan 1994

reportage

VVS-firma på stark frammarsch

Entreprenadchefen Hannes Gustafsson kollar till den ena av de två värmecentralerna för fastigheterna i Brickebacken

Entreprenadchefen Hannes Gustafsson kollar till den ena av de två värmecentralerna för fastigheterna i Brickebacken

Med ett medvetet fokus på  kvalitet och hög servicegrad har Örebroföretaget, VVS Bröderna, fått ett alltmer ökande förtroende i regionen och har således vuxit i omfattning, inte minst sedan man, för två år tillbaka, senast medverkade i Bygg & Fastighet. Exempelvis har personalstyrkan fördubblats och man har även hunnit med att öppna en filial i Arboga.

 

Bygg & Fastighets utsände träffar Mattias Wingsköld, en av grundarna till företaget, som berättar att man nu sysselsätter 27 personer, varav bl.a. tre nya projektledare och att man är inblandad i åtskilliga, både pågående och kommande projekt.
Mattias berättar också att man i oktober flyttar till nya fräscha och verksamhetsanpassade lokaler på Aspholmen.

 

Åsbro Kursgård, Disponentparken, Stålshoppen, Mosås m.m.
Ett av de aktuella projekten är Åsbro Kursgård – ett hotell om 25 rum där vi både har projekterat och utfört samtliga VVS-installationer i egen regi.
I kv. Pappersbruket, där Disponentparken är byggherre, planerar Örebro kommun för 1 200 bostäder. I den första etappen om 140 lägenheter, som ska stå klara till årsskiftet 2016/17, har vi ansvarat för rörentreprenaden.
I Mosås har vi skött VVS-installationer i 18 seniorvillor åt Skanska Direkt och i Varberga fortsätter ROT-arbetena, sedan tre år tillbaka. Där både projekterar vi och genomför installationerna i egen regi.
Åt Stålshoppen i Örebro, har vi levererat en komplett entreprenad från idé till färdigt objekt. Det rör sig om 3 000 kvm lagerhall och 320 kvm kontorslokaler – ett projekt som nyligen stod klart.

Ett av Örebros största bergvärmeinstallationer
- Vi hos VVS Bröderna är stolta över att ha fått förtroendet att installera bergvärme i två fastigheter i Brickebacken åt Hemgården Fastigheter, där man har valt att byta ut fjärrvärme mot bergvärme, berättar Mattias Wingsköld. Det är förmodligen en av Örebros största bergvärmeanläggningar.
Den installerade effekten på pumparna uppgår till 480 kW förfelade på två undercentraler, med c:a 40 borrhål på 240 meter vardera.
- Projektet, som är en totalentreprenad för oss, kommer att generera en energibesparing på c:a 1 268 722 kWh årligen, tillägger Mattias.
Fjärrvärmen, som idag finns i fastigheterna, kommer att användas som spetsvärme.

Det är nu drygt sex år sedan bröderna Mattias Wingsköld och  Jonas Olsson, numera VD,  startade VVS Bröderna i Sveriga AB. Verksamheten har ökat kontinuerligt och nyanställningarna har duggat tätt.
Man erbjuder ett komplett VVS-program från projektering, via alla typer av installationer som tillstår en komplett och yrkeskunnig aktör som sätter kvalitet och en hög servicenivå i högsätet.

 

-Leif Håklind