Bevakat byggbranschen sedan 1994

reportage

Så blir Hallands nya konstmuseum

Den äldre museibyggnaden från 1930-talet byggs om och till. Bild: Anna Sigge.

Den äldre museibyggnaden från 1930-talet byggs om och till. Bild: Anna Sigge.

Wästbygg har inlett ombyggnationen av Hallands Konstmuseum i Halmstad. Det blir en ny, mer öppen museimiljö med uteservering, butik och nytt parkområde.

Tanken är att museet ska vara mer välkomnande med huvudentré mot Nissan och resten av staden.
— Det känns roligt att få bygga en ny mötesplats för hela Halland. Ombyggnationen möjliggör för fler utställningsytor men det blir också en samlingspunkt med nytt kafé och bra ytor utomhus. Hela området blir ett nytt trevligt inslag i centrala Halmstad, säger Niclas Leonhard som är arbetschef på Wästbygg.

Den gamla museibyggnaden är från 1930-talet och renoveringen innefattar energibesparande åtgärder samtidigt som tillbyggnaden får ett biotoptak. Invändigt blir klimat- och ljusförhållanden bättre samtidigt som ytor frigörs för ateljé för pedagogisk verksamhet, bibliotek och möteslokal. I tillbyggnaden kommer en entréhall, reception, butik och kafé finnas. Efter ombyggnationen kommer museet att uppfylla både internationella säkerhetskrav och höga krav på inomhusklimat. Det öppnar upp för fler möjligheter till inlån från andra museer.

I projektet samverkar Wästbygg med Halmstad kommun samt finansiärerna Region Halland, Stiftelsen Hallands Länsmuseer och Hallands Konstmuseum.
— Wästbygg, Fastighetskontoret i Halmstad samt Hallands Konstmuseum har gemensamt tagit fram det övergripande målet för detta projekt. Målet är att skapa ett konstmuseum som är optimalt utformat och som alla inblandade känner en stolthet för. Samarbetet sker genom en öppen, kreativ och prestigelös dialog. Med dessa förutsättningar så är det ett spännande och utmanande projekt som Wästbygg gärna ser mer av i framtiden, avslutar Niclas Leonhard.

Total yta som byggs om är 2150 m², nybyggnationen är på 1700 m² och utvändig finplanering på cirka 5000 m². Inflyttning sker hösten 2019.

-Wästbygg