Bevakat byggbranschen sedan 1994

reportage

Kraftigare regn kräver starkare byggmaterial

Det regnar allt mer i Skandinavien. Det betyder att husens fasader inte hinner torka innan de blir blöta igen. Därför är det viktigt att välja material som tål att vara våta under en längre tid, och som klarar påverkan av frost och töväder.

- Tegelfasaden är den mest väderbeständiga och hållbara  lösningen, säger Bengt Beverin, VD på Wienerberger AB. Tegel anses vara den ideala murverkskonstruktionen. Det är  ett naturligt material och porerna i de färdiga stenarna är förhållandevis stora. Det innebär att teglet kan ta emot vattenånga från luften, men också att fukten kan försvinna fort igen. Teglet andas och tar inte skada av fukten.

 

- Man kan aldrig kompensera sig om man från början valt ett ömtåligt byggmaterial, eller en från början dålig konstruktion när det gäller husbyggnation. Detta märks än mer, när det gäller underhållet av ett hus. En del material är mindre väderbeständiga än andra.

- En träfasad kräver i regel behandlingar med olja, eller annat träskydd och eventuell målning för att hålla i 20 – 40 år.

- Bygger man ett hus korrekt, med rätt murbruk och Wienerberger tegel, står det emot både regn och frost. Det råa teglet kräver inget som helst underhåll, och det håller då i mer än hundra år, försäkrar Bengt Beverin.

Ökande tegelintresse i Sverige
Wienerberger är Europas största tillverkare av fasadtegel, med produktion i ett 30-tal länder, världen över. Allt tegel som tillverkas är CE-märkt enligt de nya europeiska reglerna. Wienerberger erbjuder den svenska byggmarknaden ett heltäckande sortiment av tegelprodukter för fasad, skorsten, tak, mark, innerväggar och stommar. De olika produktsortimenten saluförs av de flesta byggvarukedjorna på den svenska marknaden.

 - På den svenska tegelmarknaden har en klar omsvängning skett, säger Bengt Beverin. Det är för oss mycket glädjande. Vi har en tvåsiffrig volymökning jämfört med fjolåret och intresset från olika arkitektföretag växer stadigt. Starkt bidragande till den fina utvecklingen är flytten av vårt svenska huvudkontor till Arlövsvägen 12 i Malmö, där vi också inrättade ett ordentligt showrum. Här har vi nu fina möjligheter att kunna visa upp hela vårt breda tegelsortiment, för fasader, tak, skorsten, vägg och mark. Det är något som hela bygg och fastighetsbranschen väntat på.

- Fler och fler byggentreprenörer och fastighetsägare tycks bli allt mer övertygade, om att tegelprodukter är det mest funktionella och hållbara byggnadsmaterialet som produceras idag.

- I vårt sortiment av fasadtegel finns många olika serier och flertal nya kulörer som möjliggör innovativt byggande. Genom att blanda olika tegelsorter kan man få fram helt unika fasader.

- Vill man skapa, vackra, stilrena, gammaldags eller moderna fasader är möjligheterna nästan obegränsade.

- Den moderne svensken vill ha tegel, konstaterar Bengt Beverin.

 

 

 

 

 

 

Arkitekternas Rolls Royce

-Gunnar Ericsson